Airco en groene energie in strijd tegen opwarming van de Aarde

Het is weer even geleden, maar als er goed nieuws te melden valt, wil ik u dat niet onthouden. Ik heb het dan nog even niet over Vande Lanotte die stopt met de nationale politiek: keizer van Oostende blijft hij nog wel even. Weet u trouwens waaraan de keizer van Oostende zijn naam te danken heeft? Hij is de politicus die zijn volk liet geloven dat ze almaar mooiere kleren droegen, terwijl ze in werkelijkheid elke dag verder uitgekleed werden.

Maar terug naar het goede nieuws. Nadat 2014 wereldwijd het warmste jaar was sinds de metingen in 1880, ziet het ernaar uit dat 2015 nog warmer wordt. Een consortium van vooral Arabische organisaties, “We Own the Sun” (WOS) genaamd, komt voor het eerst met een oplossing voor het probleem. Het consortium wil op grote schaal groene energie omzetten in koude lucht en ijs. “De zon en de wind zijn onuitputtelijke energiebronnen. Wij meenden dat met de technologieën die vandaag bestaan op vlak van het opwekken van koude, de vicieuze cirkel waarin de Aarde terecht is gekomen, kan worden doorbroken.”

Zonnepanelen

Zonder al te veel in detail te willen treden, komt het erop neer dat men in een gebied van 100 op 50 kilometer de temperatuur van lucht en water dusdanig wil doen zakken, dat het een impact heeft op een ruimere regio. Om de benodigde hoeveelheid koude te produceren, zijn enorme oppervlakten, zon en zonnepanelen nodig.

Westelijke Sahara en Marokko

Het sinds 1976 “onafhankelijke” Westelijke Sahara, gelegen aan de Atlantische Oceaan tussen Marokko en Mauritanië, zou de hele installatie herbergen. In de praktijk bezet Marokko meer dan zestig procent van dat land en bouwde het zelfs een gigantische afscheiding, de zogenaamde Marokkaanse berm, om de rechthebbenden van hun gebied af te schermen.

Marokko wil met deze zet zijn greep op het land versterken, vruchtbare gebieden creëren en internationaal aanzien oogsten als pionier in de strijd tegen de opwarming van de Aarde.

Johan vande Lanotte

Bedrijven en personen van over de hele wereld hebben geld geroken en het gelobby is dan ook op gang gekomen. Vooral de Chinezen kunnen een economisch duwtje in de rug wel gebruiken. Om belangrijke delen van de bestelling naar China te halen, hebben ze onder meer een bondgenootschap gesloten met niemand minder dan Vande Lanotte, die nu hij wat meer tijd heeft, als onderhandelaar tussen China en Marokko zal optreden.

De Chinezen kiezen voor Vande Lanotte omdat ze hem kennen als een betrouwbare kameraad. Die status verdiende de keizer van Oostende in mei 2013. Toen vroeg de Europese Commissie de lidstaten om advies met betrekking tot het handelsconflict van de Europese Unie met China over zonnepanelen. België was toen, bij monde van minister van Economie Vande Lanotte, één van de landen die de Commissie niet steunde in sancties tegen de Chinese dumpingpraktijken. De laatste Belgische producent, Photovoltech uit Tienen, had toen al, omwille van de Chinese concurrentie, de deuren moeten sluiten. De Chinezen zijn er hem nog altijd erkentelijk voor.

Daarnaast geniet Vande Lanotte ook in Marokko het nodige vertrouwen. Samen met zijn partij, de sp.a, waarin hij al jaren een vooraanstaande rol speelt, zorgde hij er immers mee voor dat grote groepen Marokkaanse Berbers zich in België konden vestigen. Dat hij als socialist zich ook niet verzette tegen de islamisering van ons land, en er zelfs actief aan meewerkt via subsidiëring en dergelijke, is het Marokkaanse koningshuis niet ontgaan.

Dat Vande Lanotte in zijn opzet zal slagen, daar twijfelt niemand aan. Dat hij rijkelijk beloond zal worden, leidt evenmin veel twijfel. Volgens ingewijden zouden de Chinezen bij een gunstige afloop eveneens zwaar in basketbalclub Oostende investeren. Van Marokko hoopt de keizer de bijkomende eretitel “Sultan van Oostende” te ontvangen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

PINO