Warm, warmer, warmst

Pallieterke,

Ik verwarm mijn huis al veertig jaar met elektriciteit, schone energie dus, zonder CO2-uitstoot (voor elektrische wagens maakt men daarom reclame en geeft men subsidies), maar zonder subsidies. Nu Vlaanderen de certificatenkost van de vorige regering wil opkuisen, moeten de burgers dat betalen via hun energiefactuur. Eigenlijk zijn dit belastingen die geïnd worden via de elektriciteit, en volgens het verbruik, wat een slechtere verdeelsleutel is dan geïnd op  inkomen. Dit betekent dat ik meer dan het dubbele aan belasting betaal dan een gezin dat zijn huis met stookolie verwarmt; dat gezin betaalt deze “belasting” niet. Wat is het verband tussen elektriciteitsverbruik en deze certificatenfactuur? Moeten we binnenkort het stimuleren van elektrische wagens ook via ons verbruik betalen?

Wat zou men zeggen indien de gezinnen die studenten hebben (met of zonder beurs) de studietoelagen zouden moeten betalen volgens het aantal kinderen dat men heeft die studeren, of door degenen die ooit een toelage hebben gehad? Dit is waanzinnig. De belasting verdelen volgens het elektriciteitsverbruik is even waanzinnig. Het is een gemakkelijkheidsoplossing die geen belasting wordt genoemd maar er wel één is. Het door de staat uitgegeven geld (dat voortkomt van subsidies aan wat dan ook) moet via de personenbelasting en/of btw, accijnzen, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting en dergelijke worden teruggewonnen, maar niet volgens elektriciteitsverbruik of wat dan ook. Is dit de kracht van verandering?

N. Robbrecht – Belsele


Verhoging van de btw

Pallieterke,

Vlak voor de verkiezingen in 2014 verklaarde huidig minister van Financiën Johan van Overtveldt (toen Europese lijsttrekker voor N-VA) het volgende: “De vervelende gevolgen van een btw-verhoging. Laten de Vlaamse regeringspartijen zich opnieuw een forse belastingverhoging opdringen door de PS! Bovendien: meer btw is gelijk aan meer inflatie is gelijk aan meer jobverlies.” Nauwelijks een jaar later is het Johan van Overtveldt die de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent verhoogt. Van Overtveldt, de N-VA-minister die vlugger van mening verandert dan zijn schaduw!

Pieter Huybrechts – Berlaar


Werving

Pallieterke,

Het NOS-journaal en het Algemeen Dagblad van 28 juli meldden dat mensensmokkelaars in Syrië reclamefolders verspreiden. Daarin worden Europese landen opgesomd die opvangvriendelijk zijn, welke voordelen er te verkrijgen zijn (grote uitkering, gratis huis en dergelijke) en er worden gouden bergen beloofd. De vluchtelingen betalen 10.000 tot 20.000 dollar voor een overtocht naar een Europees land. En wat doen veel EU-lidstaten? Ze gaan die sukkelaars oppikken en halen ze naar hier. In plaats van ze een ander folderke in hun pollen te stoppen en terug naar Afrika te brengen. Alleen zo kan men hen ontmoedigen om naar hier te komen. De EU-regering wordt geacht Europa en de Europeanen op termijn welvaart te brengen, maar verslindt enkel geld. Buiten het feit dat die welvaart enkel bij hen zelf te bespeuren valt, heb ik van hun kwaliteiten nog niets gemerkt.

Paul Helsen – Geel


Mark Eyskens

Pallieterke,

In het vorig nummer werd Mark Eyskens op de schop genomen. Ik heb hem gekend als jong professor staathuishoudkunde. Zijn didactische kwaliteiten ware verre van indrukwekkend, maar opvallend was toen al zijn mateloze zelfingenomenheid. Een collega-student fluisterde me eens in: “Daar staat hij weer te schudden met zijn kontje.” Eyskens keek met nauwelijks ingehouden spot over het auditorium. Hij verkondigde dat een munt de uitdrukking is van de waarde van een economie, wat hem niet belette later de euro te bepleiten.

Toen wij voor de splitsing van de unitaire universiteit van Leuven op straat kwamen, mengden sommige van onze jonge professoren zich onder de studenten. Mark Eyskens daarentegen viel in geen velden en wegen te bespeuren. Hij had immers grootsere dingen om handen: de Europakring, of zoiets. Eyskens was toen al een fanatieke euronationalist, behept met al die onhebbelijkheden die hij nu aan nationalisten toeschrijft.

Evenmin is hij een democraat. Wie dat beter wil doorzien, moet eens surfen naar de webstek van Olivaint, een hoofdzakelijk Franstalig en belgicistisch gezelschap; lieden die vooral overtuigd zijn van hun eigen voornaamheid. Eyskens was daar erevoorzitter van. Ondanks zijn zelfverklaarde onnoemelijk grote intelligentie heeft hij nooit iets van democratie begrepen. Voor mij is Mark Eyskens een figuur uit de achttiende eeuw, het Verlicht Despotisme, die zich beslist van eeuw heeft vergist.

Jaak Peeters – Olen


Griekenland

Pallieterke,

Met dank aan ’t Pallieterke om ons geheugen op te frissen, dat onze nieuwe graaf Herman Achille graaf Van Rompuy, als “President van Europa” vijf miljard euro gaf aan Mohammed Morsi, de leider van de Moslimbroeders, bij zijn aanstelling tot president. Intussen is Morsi ter dood veroordeeld, maar waar het geld naartoe is, weet niemand. De prijs voor dit wangedrag van de Europese elite wordt wel door de uitgewrongen gewone mensen betaald. Van Rompuy kon als vleesgeworden Europese hoofdman deze som aan de Griekse burgers (niet aan de banken) geschonken hebben, vermits het geld toch verdwenen is. Waar is zijn Europees gedachtegoed? Griekenland zit zeer complex in mekaar, met een communisme (Kommounistikon Komma Ellados) dat nog niet verteerd heeft dat de staatsgreep tussen 1944–1949 niet gelukt is – door de tussenkomst van 55.000 Britse militairen. Goldman Sachs, de 8ste grootste bank en het 18de grootste bedrijf in de wereld, en kampioen van het relatiekapitalisme, heeft tussen 1998 en 2009 Griekenland systematisch geholpen de ware schuldenberg te verdoezelen, middels woekerintresten en Credit Default Swaps. Dat leidde in maart en mei 2010 en in juni 2011 tot een bijna failliet van Griekenland. Onze Griekse orakels van meer blauw op straat, Guy Verhofstadt en Didier Reynders, wisten dat het een lege doos was, maar het “groot lawaai” bleef stom. Uiteraard waren er intern in Europa wat hand-en-spandiensten.

Lucas Papademos, Griekse eerste minister, leidde toen de Griekse Centrale Bank. Ex-Goldman Sachs Petros Christodoulou, General of the Public Debt Management Agency of Greece, ex-Goldman Sachs Mario Draghi, hoofd van de Europese Centrale Bank, was Managing Director van Goldman Sachs Otmar Issing, lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, adviseur bij Goldman Sachs Robert Zoellick, voorzitter van de Wereldbank, ex-Goldman Sachs. Leve Europa?

Jacques Demeersseman – Heule


Nogmaals Lenaers

Pallieterke,

Via uw blad heb ik het recente werkje van de jezuïet Roger Lenaers “Jezus van Nazareth, een mens als wij” (uitgave 2015) leren kennen. Het boek boeit en is goed leesbaar, doorspekt met realiteits- en relativeringszin. Dat in schril contrast met de meeste theologische literatuur, welke door zweverige en surrealistische inhoud voor de gewone sterveling niet te begrijpen en onleesbaar is.
Dus, een proficiat voor Roger Lenaers.
Ik kijk uit naar het werk over Jezus van de hand van moraalfilosoof Etienne Vermeersch, dat hij nog zinnens is te schrijven. Ik ben zeer benieuwd.

Eddy Verpoten –Mechelen


Eerbied voor de taal

Pallieterke

Drie kinderen met twee maanden vakantie, twee ouders met twee weken vakantie. Wie kinderen heeft, kent de uitkomst: vakantiekampen!

Wij vorige week dus naar de Ardennen, om onze zoon naar een avonturenkamp te brengen. Toen de uitbater van het restaurant waar we middagmaalden, hoorde dat we Vlamingen waren, schakelde hij onmiddellijk over op het Nederlands. Verre van foutloos, maar mijn Frans is ook niet ‘impeccable’.

Daags nadien naar de kust, om de dochters weg te brengen. Een ijsje eten op de dijk hoort er dan bij. Groot was onze verbazing dat de dienster vlot… ééntalig Frans was. Als zij mij dan niet begrijpt, tja, dan kan ik ook geen bestelling plaatsen, natuurlijk.

Geen wonder dat de Franstaligen in dit land ons niet respecteren: we respecteren onszelf niet eens.

Filip Vanheer – Hoboken


Uitsluiting

Pallieterke,

De kloof die bestaat tussen N-VA en Vlaams Belang wordt treffend geïllustreerd door de houding van beide partijen in verband met de transgenderproblematiek.

De open, volwassen houding van N-VA staat in schril contrast met de benepen en bekrompen houding van het Vlaams Belang en personen die men kan rekenen tot de extreme rechterzijde.

Jef Elbers gaf in ‘t Pallieterke van 29 juli jongstleden weer een ‘fraaie’ bloemlezing zoals we van hem gewoon zijn: aberrante vormen van seksualiteit, vunzig homofiel sausje…

Het Vlaams-nationalisme van N-VA verschilt dan ook fundamenteel van het ‘andersoortig-isme’ waar Vlaams Belang en individuen als Elbers van dromen. Uitsluiting en discriminatie leiden tot excessen.

En het zijn niet alleen de islamo-fascisten van IS die zich hieraan bezondigen.

Tony Vermeeren – Turnhout


Turkije en de Koerden

Pallieterke,

De vuile oorlog van Turkije gaat verder: Erdogan gebruikt de aanvallen op Islamitische Staat als voorwendsel om de Koerdische bevolking aan te vallen. Volgt na de Armeense genocide (meer dan 1 miljoen doden) door de Turken nu ook een sluipende Koerdische genocide? Onder de arrestanten in Turkije waren er 850 Koerden en slechts 137 IS-leden.

Het Koerdische volk (35 miljoen) verdient onze waardering, omwille van hun inzet voor basisdemocratie, daadwerkelijk verzet tegen islamterreur, volledige gelijkheid van man en vrouw, geen religieus fanatisme en… neemt als minderheid zelf de bescherming op van andere minderheden, zoals jezidis, christenen, Assyriërs, Turkmenen…

En Europa? Dat staat erbij en kijkt ernaar! Beschamend! Schuldig verzuim. Wat doen? Doe het zelf: annuleer uw vakantiereis naar Turkije en boek er geen meer!

En informeer je. Schrijf je in op de gratis elektronische nieuwsbrief www.kurdishinstitute.be. Doorgeven aan familie en vrienden, want we weten zo weinig over de Koerden.

DDS – Brugge


Nederlands

Pallieterke,

Sommige supermarkten en winkels hebben op de schappen een aantal Engelstalige of Franstalige producten liggen die op de verpakking het Nederlands straal negeren of minderwaardig behandelen. Anti-Vlaams racisme?

Idem voor de reclamemakers die voorkeur aan het Engels geven. Dit fenomeen is een bedreiging voor onze taal. We mogen ons als klant en consument niet stiefmoederlijk laten behandelen. Misschien beter die producten boycotten en de zaakvoerders overtuigen dat het gebruik van het Nederlands veel klantvriendelijker is. Verengelsing en overbodig Angelsaksisch gedoe mag ons niet op de knieën krijgen.

Jan de Schuyteneer – Dilbeek


Het beleid van Theo Francken

Pallieterke,

Anja Pieters maakt in ‘t Pallieterke een stand van zaken op van het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Slotsom van haar betoog is dat Francken wel wil maar niet kan. Dat hij niet kan, daar ben ik mee akkoord. Maar dat hij wel wil, geloof ik niet. Immers, dat Francken politiek gezien toch zo weinig beweegruimte heeft, is in de eerste plaats zijn eigen fout. Enerzijds omdat hij en zijn partij deze coalitie en het voortbestaan van dit failliete land met haar failliete structuren binnen een al even failliete EU zelf gewild hebben. Anderzijds omdat hij en zijn partij zelfs in deze constellatie tot het zielige af de conformisten uithangen! Natuurlijk wil dat niet zeggen dat Francken niets doet. Hij moet wel, want, zoals Anja Pieters stelt, hij is er om de kiezers uit de VB-stal te paaien. Echter, laat ons een kat een kat noemen. De vluchtelingenstromen houden niet op. Integendeel! De bevolking in Afrika blijft groeien en migreren, terwijl de toestand in het Midden-Oosten militair blijft escaleren. We worden geconfronteerd met de situatie dat ons volk door andere volkeren vervangen wordt. Want tegenover de Afrikaanse bevolkingsexplosie staat een dalende nataliteit in Europa. Wat Theo daartegen in stelling brengt, is wat druppeltjes sprenkelen op een hete plaat! Daarmee kunnen noch mogen wij tevreden zijn, want het gaat echt wel om het voortbestaan van het Avondland en zijn volkeren!

Erik Jagers – Molenbeersel


Nieuwe belastingen

Pallieterke,

Enkele vragen bij de nieuwe belastingen die de federale regering uit zijn toverhoed gehaald heeft, want Jan met de pet, wij dus, gaan weer heel het gelag moeten betalen.

  • Hoeveel bedragen de jaarlijkse dotaties die elke politieke partij in hun respectievelijke kassen gestort krijgen, en hoeveel wordt daar op beknibbeld?
  • Hoeveel hebben de regerings- en parlementsleden zelf reeds financieel ingeleverd?
  • Wat levert de koninklijke familie in?
  • Wat zijn de échte bedragen van de transferts die Vlaanderen jaarlijks ophoest voor de Brusselaars en Walen?

Ik denk dat we al genoeg ingeleverd hebben. Laat de echte kapitaalkrachtigen nu ook eens een inspanning doen. Maar ja, hun eigen kliek moet toch uit de wind gezet worden…

Herman De Jongh – Kontich