2015-32_04_Nationaal stadion 2 (Medium)Enkele weken geleden berichtten we over de forse subsidie van 4 miljoen euro die de stad Brussel jaarlijks zal ophoesten voor de uitbating van het geplande nationale voetbalstadion in Grimbergen. Het Brussels schepencollege ging hiermee lijnrecht in tegen de gemeenteraadsbeslissing van 2014, waarin te lezen stond dat de hoofdstad geen euro zou betalen voor de uitbating en integendeel jaarlijks een canon zou opstrijken voor het in erfpacht geven van de terreinen van Parking C.

Intussen ontvingen we via een gunstige wind de eigenlijke contracten tussen Brussel en Ghelamco en kennen we nog wat meer details. De jaarlijkse som die Brussel zal betalen, bedraagt uiteindelijk een slordige 5 miljoen euro: 4,1 miljoen, verhoogd met de btw van 861.000 euro. Dit is 200 miljoen oude franken per jaar, 30 tot 60 jaar lang, gekoppeld aan de index. Na 60 jaar zal de stad Brussel de bouw van het stadion met andere woorden helemaal terugbetaald hebben. Daarnaast betaalt Brussel ook nog eens 3 miljoen euro om de grond te saneren.

Het is duidelijk dat de zo noodlijdende hoofdstad, die in het verleden de schulden opstapelde en bijgevolg moest gaan bedelen bij de federale overheid, hopen geld te veel heeft. Anders zou Brussel zo’n massa geld niet over de balk smijten.

Voorrang voor Franstaligen

Boeiend is te weten wat Brussel hiervoor in ruil krijgt. De belangrijkste verworvenheid staat niet in de contracten maar werd door Brussels minister-president Vervoort wel verklapt tijdens een tv-uitzending: in tegenstelling tot de luchthaven van Zaventem, waar zogezegd veel te weinig Franstaligen zouden werken, wil het Brusselse stadsbestuur dat er op Parking C (in Vlaanderen dus!) zoveel mogelijk Franstaligen tewerkgesteld zullen worden. In de contracten wordt dit verbloemd met de formule dat er “bij voorkeur zal gewerkt worden met lokaal gevestigde personeelsleden en leveranciers, dienstverleners en andere ondernemingen.” Iedereen weet wat dit in de praktijk zal betekenen.

Men mag het tewerkstellingsaspect niet onderschatten. Brussel krijgt vooreerst een slordige 500 m² kantoorruimte en 700 m² opslagruimte in het stadion. Ook de ordehandhaving zal wellicht volledig in Brusselse handen komen. Ghelamco is bovendien van plan naast het stadion een ‘Sportcampus’ te bouwen, een enorm cirkelvorming kantorencomplex van vier verdiepingen en met een binnenplein van 2 hectare. Alles wat met sport en medische begeleiding (training, revalidatie…) te maken heeft, zou daar zijn intrek kunnen nemen. Nu reeds is Brussel bezig daar volop tewerkstelling te eisen voor de Brusselse ziekenhuizen. Het is alom geweten dat deze ziekenhuizen zeer Nederlands-onvriendelijk zijn. Toch zullen deze diensten bij voorrang een stek krijgen in Grimbergen.

Brood en spelen

In ruil voor zijn immense subsidie eist Brussel bovendien een reeks bijkomende privileges. Zo eist de stad Brussel bij iedere match 250 zitplaatsen in de presidentiële tribune en tijdens 10 evenementen ook nog eens 250 ‘couverts’. Dit betekent dat die 250 begenadigden stevig zullen mogen schransen op de kosten en de gezondheid van de stad. Bij de overige evenementen zijn er ‘slechts’ 100 uitverkorenen geroepen tot het viergangendiner.

Daarnaast moeten er ook nog bij iedere match 1.000 gewone zitplaatsen ter beschikking van de stad gesteld en nog eens 1.000 aan 25 procent van de marktprijs. Brussel wil via deze weg sinterklaas spelen voor een aanzienlijk aantal van zijn inwoners. Een moderne vorm van ‘Brood en Spelen’, waarmee de Brusselse bestuurders hun kiescliënteel aan zich willen binden.

Vraag is of zo’n vorm van Romeinse gratispolitiek wel conform is met de hedendaagse wetgeving. We zijn heel benieuwd naar de selectiecriteria op basis waarvan die 2.250 Brusselaars telkens zullen worden uitgekozen. We hebben een donkerblauw vermoeden dat dit niet op basis van loting zal gebeuren.

2015-32_04_Nationaal stadion (Medium)Platte vleermuis

Heel opmerkelijk zijn de eisen die gesteld worden omtrent het Brusselse logo. U herinnert het zich nog wel: onlangs ontstond er terecht veel verontwaardiging over het belachelijke en tegelijk schandelijke nieuwe logo van de stad Brussel, waarop alleen maar een platte vleermuis te zien is (in de plaats van Sint-Michiel) met daaronder in grote letters “BXL”.

Welnu, dit anti-Vlaamse logo moet in het nieuwe stadion volop in de schijnwerpers staan. Volgens het waterdichte contract moet het logo “centraal gesitueerd worden geplaatst aan de rand van de grasmat en zichtbaar voor de tv-camera’s.” Ook op alle grote schermen in en rond het stadion moet voor, tijdens en na de wedstrijden het logo van de stad Brussel schitteren. Zelfs alle tickets moeten getooid worden met het spuuglelijke stadslogo.

Voor het kleinste kind is duidelijk waar het met dit nieuwe stadion naartoe gaat: het wordt een bastion van francofiele uitstraling en tewerkstelling. En dat allemaal op het grondgebied van een eentalig Nederlandstalige gemeente.

Maar enkele jaren geleden werd Parking C door de Vlaamse regering uitgeroepen tot een belangrijk onderdeel van het ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’. Die Vlaamse regering verzuimde evenwel voor dit hoogst interessante gebied enige strategie te ontwikkelen. Bijgevolg deden de Brusselaars het dan maar zelf.

Parking C en het nieuwe stadion worden de zoveelste instrumenten van een goed uitgekiende francofone strategie, een nieuwe bron van verfransing en openlijke vernedering. Op ons eigen Vlaamse grondgebied dan nog.

Mogen we hopen dat de Vlaamse regering eindelijk wakker schiet?

BL