2015-35_06_Neo-Belgische postnationalisten (Medium)Meestal zijn wij het honderd procent oneens met de uitspraken van Mark Eyskens. Hij is niet alleen een multiculturalist en een belgicist, maar ook een antinationalist in de ruimere zin van het woord. Maar we vrezen dat hij dit keer gelijk heeft door te wijzen op de pijlsnelle evolutie die de N-VA doormaakt sinds ze aan de vetpotten van de macht zit. Wij vinden dat ergerlijk en zelfs angstwekkend, maar Eyskens vindt dat natuurlijk positief. Hij zegt bijvoorbeeld over Jambon, Van Overtveldt en Vandeput dat zij “verbelgischen” en geëvolueerd zijn tot “neo-Belgische postnationalisten”. Dat klinkt heel hard, maar Eyskens heeft wel enkele rake argumenten: “Het communautaire dossier zit voor vijf jaar in de koelkast en de economische toestand zal de volgende jaren wellicht verbeteren door de internationale conjunctuur. In 2019 zal dan niet alleen blijken dat het land goed is geleid, maar ook dat België allesbehalve onbestuurbaar is en op de vuilnisbelt van de geschiedenis thuishoort, zoals de N-VA altijd beweert […] België functioneert na de zesde staatshervorming, mét de hulp van de nationalisten. Dat is de simpele waarheid.” Nee, het is niet helemaal de waarheid. Maar toch wel gedeeltelijk.