2015-35_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)Echte prioriteiten

Mocht u zich afvragen waarom bij de Verenigde Naties eensgezindheid uitblijft om wereldproblemen als massamigratie – door oorlogsgeweld en IS-toestanden – afdoend aan te pakken, dan ligt dat aan de ├ęchte prioriteiten waarmee de VN rekening moet houden. Zoals u duidelijk zal worden nu, vrijdag 28 augustus. De hoge vergadering buigt zich dan over het in Nederland gerezen en tot over de rand van de complete zotheid opgepookte probleem van Zwarte Piet. Na afloop van een grensverleggende discussie zal een navenant advies worden overgemaakt aan de Nederlandse overheid. Niet dat die daar rekening mee moet houden. Het niet doen kan echter, aldus VN-bronnen, wel imagoschade met zich brengen. Of die opweegt tegen de imagoschade van een VN die over dat soort zaken leutert, terwijl gans het Midden-Oosten en de helft van Afrika in brand staan, en het moslimextremisme de westerse beschaving ondermijnt, maakt iedereen maar beter voor zichzelf uit.