Feest in de Antwerpse haven

In het Waasland spreken ze van de “Waaslandhaven” en die valt tegenwoordig grotendeels onder de Oost-Vlaamse “stad” Beveren. In Antwerpen wordt de naam Linkeroever gebruikt, of kortweg “Port of Antwerp”. Hoe dan ook: verleden week was het feest in de Antwerpse haven. Dat kwam door de komst van de “MSC Zoe”, met 395,4 meter het grootste containerschip dat ooit in het Deurganckdok binnenliep. Met aan boord burgemeester Bart de Wever en havenbaas Eddy Bruyninckx werd het een triomftocht van Vlissingen tot Doel. Overal langs de Schelde stonden mensen te kijken naar de reus die met hulp van drie sleepboten naar het Deurganckdok werd gebracht. Op de dijk en op de steiger in Lillo zag het zwart van het volk. De mensen kwamen het schouwspel van het aanmeren bekijken, in de eerste plaats het zwaaien van het bijna 400 meter lange schip op de stroom en het achterwaarts invaren van de “Zoe” in het Deurganckdok. Een perfect maneuver, dat klaarblijkelijk lang vooraf was ingeoefend door al wie erbij betrokken was. Antwerpen beleefde weer eens grote dagen en trok het gebeuren helemaal naar zich toe.

Waaraan minder aandacht werd besteed, was het verdere verloop van de maidentrip van de “Zoe”. Het reuzenschip vertrok namelijk op vrijdag 31 juli in de namiddag naar Hamburg, met veel minder toeschouwers. Wie naar de Duitse nieuwsmedia surfte, kon merken dat daar eenzelfde feestvreugde heerste als in Antwerpen. In de haven van Hamburg en aan de oevers van de Elbe werden massa’s kijklustigen verwacht. Temeer omdat het reuzenschip niet alleen binnenliep om containers te laden en te lossen, maar omdat het zondag in de late namiddag zou worden gedoopt. Dat gebeurde niet door de eerste de beste, maar door de vierjarige Zoe Vago, kleindochter van MSC-stichter Gianluigi Aponte. Een geslaagde
vertoning, als ge ’t ons vraagt.

**********

Waar ook gefeest werd en nog zal worden gevierd, is op het hoofdkwartier van de Katoen Natie in de Waaslandhaven, de Singelberg. Daar werd vanaf vorige week een waar Katoenland opgericht – zoals wij in ons vorig nummer aangaven. In de kantorenburcht wordt onder de naam “Hutsland” een middeleeuws kasteel getimmerd. Het wordt een soort uitvergroot legospel, met containers, triplex en bordkarton; een middeleeuws versterkt kasteel waarin het vroeger opgestelde kanon en de pagaddertoren niet misstaan. Hierin wordt van 18 augustus tot 6 september gedurende drie weken alle dagen feest gevierd. Er komen 350 gasten per dag, samen meer dan 6.000. “Het wordt een feest met poëzie, fantasie en magie”, vertrouwde Huts ons toe.

Binnen de muren zal het circus Ronaldo zijn tenten optrekken. Er komen een paardenmolen, een spiegelpaleis en een Keltisch gedeelte waarin toverdranken worden opgediend, en verder tentjes met alle mogelijke gastronomie. De gasten? Het personeel van KTN, met mensen uit haast de hele wereld. Verder de fine fleur van de chemie, de fijnchemie, de logistiek, kunstenaars en culturele voortrekkers.
In het Hiltonhotel wordt een internationaal congres opgezet over logistiek en aanverwante bedrijvigheden. Honderdzestig jaar Katoen Natie zal ook in de stad Antwerpen niet ongemerkt voorbijgaan, want de buitenlandse gasten worden rondgeleid door ervaren gidsen die niets uit de weg zullen gaan. Zelfs niet de gekende tapperijen en biertempels.

Pagadder