Stop de ‘deskundigen’

Herkenbaar stukje in Trouw, naar aanleiding van het nakende begin van het nieuwe schooljaar. Auteur Marc Oskam – zelf wiskundeleraar – maakt brandhout van de onderwijsdeskundigen die al decennia onuitwisbare schade hebben aangericht aan het Nederlandse onderwijs. Het is zo te vertalen naar Vlaanderen: dezelfde ellende hier, alleen – gelukkig – nog iets minder erg. Steeds weer geldt dat de onderwijsdeskundige zich niks aantrekt van de praktijk, noch van enig wetenschappelijk onderzoek. Zijn bureaucratische concepten zijn steeds weer ideologisch gedreven, maar eigenlijk niet meer dan dure en veel schade berokkenende hypes. De dupe zijn de leerkrachten en de leerlingen. Maar de ‘deskundigen’ zijn een hardnekkige soort, en ze zijn met velen, in alle geledingen. Voor Oskam is de oplossing duidelijk: de ‘deskundigen’ moeten worden gestopt, zodat het vakmanschap van docenten en leerkrachten weer centraal komt te staan. Overschot van gelijk heeft de man.