2015-38_01_Hoofdartikel 2 (Medium)Wie dacht dat “maar” de helft van de asielzoekers wordt erkend, moet zijn mening herzien. “De prognose is nu dat 80 procent van de huidige aanvragen erkend zal worden”, zei Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement. Eens de asielaanvraag is behandeld, verschuiven de problemen naar de gewesten, die moeten zorgen voor onderwijs, werk, huisvesting en zorg. Homans verwacht dat 70 procent van de vluchtelingen die worden erkend een woonplaats in Vlaanderen zullen zoeken.

Ter herinnering: in Vlaanderen leeft 58 procent van de Belgische bevolking. Als dat zo is, is er een behoorlijke verschuiving aan de hand. Volgens Le Soir was Vlaanderen vijf jaar geleden nog maar goed voor 42 procent, Brussel voor 33 procent en Wallonië voor 25 procent van de registraties.

Hoe meer asielzoekers, hoe meer kosten. Homans houdt rekening met 20.160 extra inburgeringstrajecten in Vlaanderen, aan 4.100 euro per traject, goed voor 83 miljoen euro. Kan je politieke en economische vluchtelingen té gul behandelen? Vlaanderen mag er best aan herinnerd worden dat het – in tegenstelling tot de andere gewesten – al grote inspanningen doet. Wie realistisch is, weet dat dit op nieuwkomers inwerkt als een trekijzer.

Migranten

Premier Charles Michel (MR) legde begin vorige week de nadruk op het belang van inburgering en drong er bij Wallonië en Brussel op aan inburgering net als in Vlaanderen verplicht te maken. De Franstalige regeringen van PS en cdH reageerden zogezegd positief, maar Waals viceminister-president Maxime Prévot (cdH) wees er toch maar op dat dit geld zal kosten. Met een neus voor communautaire zaken ruik je zo dat dit een handig statement is om nu al duidelijk te maken dat dit geld van het federale niveau (lees: voor een niet-proportioneel deel van Vlaanderen) zal moeten komen.

In het onderwijs is het Hilde Crevits die voor extra taalbegeleiding in de kleuterscholen en onthaalklassen voor anderstalige kinderen in basis- en secundair onderwijs moet zorgen.

Wat werk betreft, staat de VDAB voor de uitdaging om behalve voor de vele werkzoekende Vlamingen nu ook werk te zoeken voor nieuwkomers. Een fluitje van een cent, als je sommige progressieven hoort… Migratie-expert Johan Wets (KU Leuven) en collega Andrea Rea weten uit onderzoek (2000-2010) dat het jaren duurt vooraleer nog maar de helft van de nieuwkomers een job vindt. Communautair kantje: in Wallonië en Brussel lopen dubbel tot driedubbel zoveel werklozen rond als in Vlaanderen. De druk van nieuwkomers op de Vlaamse arbeidsmarkt en op de Vlaamse werkman wordt een stuk groter.

En huisvesting? Ook dat is geen probleem, vinden ze in diezelfde progressieve kringen. Voor Groen zijn er “genoeg leegstaande gebouwen”. Van wie die gebouwen zijn, en of leegstand niet kan te maken hebben met soms al eens broodnodige renovatie, dat is voor die partij even geen punt. Staan sommige eigenaars niet te springen om te verhuren aan leefloners of migranten, dan is dat racisme zeker? Net zoals de weigering van Liesbeth Homans om voorrang te geven aan asielzoekers en om het huisvestingsprobleem op te lossen met het rondstrooien van huursubsidies. Homans weigert die zomaar te geven, want “dat kost 200 miljoen euro per jaar”. Maar ook hier geldt de communautaire waarheid: hoe meer asiel en migratie in Vlaanderen, hoe groter de druk op de Vlaamse woningenmarkt. En op de Vlaamse werkman.

Er vallen de komende maanden ongetwijfeld nog wat meer asielfacturen op tafel. Maar hoeveel precies? “De totaalkost is moeilijk te becijferen”, zei minister van Financiën Annemie Turtelboom. De instroom is natuurlijk niet exact te schatten, maar wie degelijk bestuurt, tekent toch op tijd scenario’s uit?

Migranten

Over de werkelijke kostprijs van asiel en migratie zijn de reguliere media erg zwijgzaam. Men leze er maar eens het media-archief van GoPress op na. Sporen van een correcte benadering van het asielprobleem door het te plaatsen in een ruimer kader van migratie zijn er erg zeldzaam.

Theo Francken, bevoegd voor Asiel én Migratie, maakte in Het Belang van Limburg vorige zaterdag wel duidelijk hoe verhelderend dat nochtans is: “Asiel is slechts een heel klein deel van de migratie.” In 2014 migreerden 122.000 mensen naar ons land. Studies, werk, maar ook regularisatie en gezinsherenigingen zijn de belangrijkste motieven van overkomst. Van die 122.000 nieuwkomers waren er 16.000 asielzoekers. Dat is 13 procent. Beide cijfers zullen dit jaar fors stijgen.

Ook Francken beseft dat men in Wallonië anders naar asiel en migratie kijkt dan in de PS-tijd. “Dat komt omdat de mensen daar veel kijken naar TF1 en andere Franse zenders. Die berichten veel objectiever over asiel en migratie.”

Het aantal opvanginitiatieven en humanitaire acties is er niet meteen indrukwekkend.

Spreiding

Francken maakt zich sterk op Europees niveau met aandrang te zullen pleiten voor een billijke spreiding van verplicht op te nemen asielzoekers onder de lidstaten. Zal hij dat met evenveel verve doen als het de komende weken en maanden gaat over een billijke spreiding binnen België?

Dat er in Wallonië en Brussel verhoudingsgewijs nog altijd meer migranten zijn, klopt natuurlijk. Vlaanderen (58 procent van de Belgische bevolking) is “maar” goed voor 38 procent van de inwoners met een migratieachtergrond. Dat is relatief veel minder dan Wallonië (32 procent van de inwoners, 30 procent migranten) en vooral dan Brussel (10 procent van de inwoners, 32 procent migranten). Maar Vlaanderen valt niets te verwijten. Het heeft zich tegenover hypermigratie en regularisaties – die heb je als overheid meer in de hand dan asielzoekers – altijd terughoudender opgesteld dan PS-Wallonië.

In Vlaanderen wonen nu al 1,1  miljoen “inwoners van vreemde herkomst”. Dat is 17,4 procent. Willen Wallonië (26,9 procent inwoners van vreemde herkomst) en Brussel (65,9 procent) alle grenzen weg, dan is dat hun zaak. Maar dan moet dat ook gelden voor de financiering van die gang van zaken.

Als Francken in Europa “minstens een solidariteitsbijdrage” vraagt van landen die nu geen of veel minder asielzoekers opvangen, zal hij dat dan ook vragen van Wallonië en Brussel als ook hier bij ons de spreiding van nieuwe asielzoekers en migranten niet gelijkmatig verloopt?

‘t Pallieterke