Werkloosheidoplosser

Mevrouw de naïeve,

Sinds gij de Vlaamse en Belgische politiek verlaten hebt, om u als Europees commissaris comfortabel en lucratief te gaan nestelen op de hoogste verdieping van de ivoren toren der eurocraten, beginnen wij te merken dat de EU-microbe en andere schadelijke EU-bacteriën u meedogenloos bekropen hebben. Hoe gij onlangs op de voorstellen en ideeën vanuit Vlaanderen over de vluchtelingencrisis – of beter: vluchtelingenchaos – reageerde, maakte het voor iedereen duidelijk dat gij een onberispelijk onderdeel geworden zijt van de EU-machine die melkwegstelsels ver verwijderd is van de gewone burger. Gij orakelt in de geest van drankorgel Juncker, oud-boekhandelaar en EU-parlementsvoorzitter Schulz en Donald Tusk, de Poolse opvolger van uw vriend Herman als ‘Europese president’. Gij zijt een belangrijk radertje van een systeem geworden en gij wilt met een uitgestreken gezicht den volke doen geloven dat gij wat gij zegt nog allemaal meent en gelooft ook.

Zo kwaamt gij vorige week zowaar op de proppen met een plan om de strijd aan te gaan tegen de langdurig werklozen in gans Europa. Gij stelt vast dat in de EU 12 miljoen inwoners langer dan een jaar zonder werk zitten, 5,1 procent van de beroepsbevolking. En dat is dan een gemiddelde, wat wil zeggen dat het in een aantal Europese landen nog veel erger is. Gij wilt daarom dat de Europese landen een tandje bijsteken en gaan inzetten op tewerkstellingsprogramma’s. Zo voorziet gij in uw plan dat die langdurig werklozen binnen een periode van maximaal 18 maanden allemaal individuele hulp in de zoektocht naar een aangepaste opleiding of baan zouden moeten krijgen. Het zou op termijn 1,3 miljoen jobs moeten opleveren. Goed geprobeerd. Als idee klinkt dat leuk, maar de praktijk helemaal aan de voet van uw ivoren toren is heel anders. In het welvarende Vlaanderen alleen al gaat het om ongeveer 110.000 personen en dat aantal gaat in stijgende lijn, ondanks de grote inspanningen die er al voor geleverd werden door de Vlaamse regering. Wat moet het dan zijn in landen waar tot op heden niks gebeurde?! Dus komt gij met een toverformule, waarvan ik u nu al kan zeggen dat het alleszins mooi klinkt, maar dat het niet veel zoden aan de dijk zal brengen. Gij moet immers aankijken tegen twee grote obstakels… Eén daarvan is dat er geen speciaal budget is voorzien, zodat gij alleen maar kunt hopen dat het Europees Sociaal Fonds u wat kruimels kan toestoppen. Welk budget en hoeveel geld er gaat ingezet worden, is in uw plan niet helemaal duidelijk. En ten tweede, en veel belangrijker: gij kunt niks opleggen aan de lidstaten, want het is aan henzelf daar iets aan te doen. Eén punt is alvast positief – als het goed is, zeggen we het ook – en dat is dat gij vindt dat alle langdurig werklozen bij een arbeidsbemiddelingsdienst zouden moeten geregistreerd worden. Dat kan de verschillende landen inderdaad wel helpen het probleem beter onder ogen te zien.

Komt nog bij dat het grote leger van (langdurig) werklozen in Europa alleen maar zal aangroeien door de toevloed van massa’s vluchtelingen en bepaalde economische gelukszoekers die zich enkel tot doel stellen in onze comfortabele sociale hangmatten terecht te komen. Het probleem zal bijgevolg alleen maar groter en complexer worden.

Een einde aan de tunnel van de langdurige werkloosheid is zeker nog niet in zicht. We kijken dan ook met argusogen naar de snelheid waarmee uw al te theoretische plan onder het stof zal verdwijnen. Willen we in 2019 eens een balans opmaken en zien of uw plan gewerkt heeft? Ik betwijfel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid of er dan veel stappen gezet zullen zijn. Gij weet maar al te goed dat het geloof zonder de werken dood is.

‘t Pallieterke