2015-38_16_Absurdistan (Medium)Asielzoekers minder welkom in Wallonië
Wie dacht dat “maar” de helft van de asielzoekers wordt erkend, moet zijn mening herzien. “De prognose is nu dat 80 procent van de huidige aanvragen erkend zal worden”, zei Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement. Eens de asielaanvraag is behandeld, verschuiven de problemen naar de gewesten, die moeten zorgen voor onderwijs, werk, huisvesting en zorg. Homans verwacht dat 70 procent van de vluchtelingen die worden erkend een woonplaats in Vlaanderen zullen zoeken.

Tsipras: gegokt en verloren?
Als we de Griekse opiniepeilingen mogen geloven, ziet het er niet zo goed uit voor Alexis Tsipras aanstaande zondag. Lange tijd stond zijn partij, SYRIZA, in de peilingen zover voorop op de concurrentie, dat een volstrekte meerderheid in het parlement in het vooruitzicht lag. Sedert hij nieuwe verkiezingen aankondigde, is de voorsprong op Nea Dimokratia echter fors geslonken. Sommige peilingen plaatsen Nea Dimokratia zelfs op kop. Wat is er gebeurd?

Marc Coucke ergert de PS
Op korte tijd investeert de Vlaamse flamboyante miljonair Marc Coucke in twee Waalse topbedrijven: Pairi Daiza en Mithra. Dit tot ergernis van de Parti Socialiste, die de Vlaamse intrede in Waalse ondernemingen met argwaan bekijkt. Voor Magnette, Di Rupo en co moet Wallonië immers kunnen aantonen dat het genoeg eigen ‘entrepreneurs’ heeft en niet altijd een beroep moet doen op Vlaamse bedrijfsleiders.

Wat de islam níét is
Islam is geen ras. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend, maar het Bestel spant zich in om daarover maximaal verwarring te zaaien. Strategisch is die bedoeld als stok in het wiel van ernstige islamkritiek. De allereerste regel van de logica is: a = a, “een term behoudt gedurende een volledige redenering dezelfde betekenis”, dus elke redenering over de islam wordt gesaboteerd als men kan doen geloven dat de islamreligie iets anders dan een religie is.

Bewegingen in Syrische oorlog
De Syrische burgeroorlog woekert al sinds 2011. Wat begon met vreedzame straatprotesten voor meer democratie en inspraak eindigde in een grotendeels sektarische burgeroorlog. Na enkele jaren van een status quo, zijn er nieuwe ontwikkelingen.

Praten met Filip Dewinter (VB):
“De asielinvasie is de prijs die we betalen voor jarenlang westers geknoei in het Midden-Oosten”
Zeker in deze woelige tijden is ontvangen worden door de Syrische president een voorrecht dat slechts weinigen te beurt valt. Het voorbije jaar haalde slechts één, met onze excuses, ‘Belgisch’ politicus het weelderige paleis van Assad: Filip Dewinter. Syrië kan al een hele poos op zijn bijzondere belangstelling rekenen. De voorbije jaren ondernam hij verschillende reizen in die richting. De aard van het beestje indachtig is zijn mening ter zake eigenzinnig en omstreden, wat een uniek geluid oplevert binnen het politieke kapittel. Een gesprek.