Op 18 mei 1891 werd hij geboren te Erembodegem. Daarom achten de Vlamingen van zijn geboortedorp het zinvol, zelfs hun plicht, de Vlaamsgezinde priester te herdenken die in 1903 als novice was ingetreden in de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, waar hij in 1932 werd verkozen als abt. Als welsprekend devies koos hij In viam pacis, op weg naar de vrede.

In 1930 had hij de massa van honderdduizend (!) Vlamingen toegesproken op de elfde IJzerbedevaart, toen de IJzertoren werd ingewijd en de belgicistische provocateur Georges Labrique de “stormloop van ’t jaar dertig” ontketende, met zijn vanuit een laag boven de weide scherend vliegtuig uitgestrooide pamfletten. Bij die stormloop op de markt van Diksmuide hakten bereden rijkswachters, in ’t Frans gecommandeerd, met de blanke sabel op de woedende bedevaarders in, met één dode en tachtig gewonden als vaderlandse “trofee” tot gevolg. Dat brutale optreden wierp een donkere schaduw over de van hogerhand geplande eeuwfeestvieringen van het vaderland waarvoor pater Van Assche als brancardier in de Groote Oorlog zijn jonge leven had gewaagd. Hij had dat vaderland aan het IJzerfront ook gediend, als aalmoezenier van een Franstalig regiment. Om maar te zeggen hoe verdraagzaam deze edelmoedige frontpriester was. Heel wat minder verdraagzaam toonde zich het edel vaderland, dat de benedictijnenabt op het einde van de Tweede Wereldoorlog “beloonde” voor zijn inzet door hem in “verzekerde bewaring” te nemen, eerst in de gevangenis van Brugge en daarna in die van Vorst (waar ook Dr. Borms opgesloten zat), op beschuldiging van verklikking. De reeds zwaar depressieve geestelijke werd er lichamelijk en geestelijk gefolterd en toen hij, zonder dat zijn schuld bewezen was kunnen worden, werd “gelost”, is hij in het Brugse Sint-Janshospitaal aan de geleden ellende bezweken, op 30 oktober 1945.

Het siert de mensen van Erembodegem dat zij in dit herdenkingsjaar van priester Daens (die in Erembodegem heel wat aanhangers en bewonderaars had) ook de rechtlijnig Vlaamsgezinde abt van Steenbrugge de hulde willen brengen die hem toekomt. De herdenkingsmis met offergang heeft plaats op 11 oktober om 11 uur, in de Sint-Amanduskerk van Erembodegem aan de Dom Modest Van Asschelaan. Na de mis wordt hulde gebracht aan het monument van Dom Modest, op wiens doodsprentje terecht werd vermeld dat hij was gestorven als gevolg van zijn behandeling tijdens de repressie.

hvo