2015-39_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)Schapenboeren klagen

Met enig wenkbrauwengefrons lazen wij de klaagzang van enige Vlaamse schapenboeren na het vonnis van de kortgedingrechter over het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vaardigde een verbod uit op elk onverdoofd slachten buiten de erkende slachthuizen. Enkele moslimverenigingen stapten daarop naar de rechter. Ze vingen echter bot: het verbod blijft (gelukkig) van kracht. Dat was blijkbaar ook niet naar de zin van enkele schapenkwekers die nu minder schapen aan de moslimman kunnen brengen, met inkomensverlies tot gevolg. Toch gek, vinden wij. Het verbod is al een jaar geleden aangekondigd, maar toch schroefden de boeren hun productie niet terug. Wellicht dachten zij dat – zoals zo vaak – de moslims het laken wel naar zich toe zouden trekken. Quod non, deze keer. Deksel op de neus dus voor de kwekers die dachten hun schaapjes op het droge te hebben door op het halal-karretje te springen. Een raar verbond. Voor de enen is het dierenwelzijn ondergeschikt aan religieuze regeltjes, voor de anderen aan het profijt. Dubieuze moraal, als u het ons vraagt. Reden te meer om aan heel deze onverdoofde slachtpraktijk voorgoed een einde te stellen. Wat gij, Ben?