Vechten tegen de bierkaai

Fernand Huts, baas van de groep Katoen Natie, geeft zijn strijd tegen de beruchte wet-Major niet op. Hij deed onlangs een voorstel aan de ministers en politieke partijen om 500 vluchtelingen een job te geven. In ruil vroeg hij een aanpassing van die wet, zodat erkende vluchtelingen met rechtszekerheid kunnen tewerkgesteld worden. Huts stelt vast dat de reacties op zijn voorstel zeer beperkt zijn.

Minister Steven Vandeput (N-VA) verwijst hem door naar minister Kris Peeters (CD&V), die nog niets liet weten. Minister De Croo en burgemeester Bart de Wever willen zich op het dossier toeleggen maar stellen nog geen concrete maatregelen voor. Huts heeft zich nu in arren moede met een open brief tot alle volksvertegenwoordigers gewend. Hij vraagt de zetelzitters allereerst steun voor zijn voorstel. Ten tweede vraagt hij hen of e-commerce en logistiek moeten beschouwd worden als havenarbeid: “Zo ja, waarom? Zo nee, waarom is dan de wet-Major van kracht?” De dokbaas houdt nog een sluwe vraag achter de hand: “Zijn e-commerce en logistiek uitgevoerd door staatsbedrijf “biiieeepost” havenarbeid? En valt bpost, gelegen in het Antwerpse havengebied, al dan niet onder de wet-Major?” Tot nu bleef het muisstil bij de volksvertegenwoordigers.


 

Ook de protesten tegen de inname en de vernietiging van landbouwgebieden door de “groenachtigen” worden door de vertegenwoordigers van het volk (op enkele uitzonderingen na) niet gehoord. Ook niet wanneer actievoerders dienen over te gaan tot vernielingen. Zoals vorige dinsdagavond in Kieldrecht. Daar trokken bewoners in stoet naar het Ontmoetingscentrum Ermenrike. Zij hadden vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder mee en protestborden mee met het opschrift “Doel & Polder Werelderfgoed”. In Ermenrike  groeide de groep actievoerder aan tot een 70-tal. Door de Vlaamse administratie onder aanvoering van Jan Hemelaer was met infopanelen en plannen een infomarkt opgezet. Het kwam al gauw tot een verbale confrontatie met deze zogenaamde “procesmanager”. Die stelt te pas en te onpas dat het gaat om ‘beslist beleid’ en dat de ingrepen nodig zijn voor “natuurherstel”. Voor de actievoerders is wat de overheid wil doen landschapsvernietiging en natuurvervalsing. De actievoerders verweten Hemelaer de voldongenfeitenpolitiek van de Vlaamse overheid. Nog voor een bouwvergunning is aangevraagd, doet men alsof alles al beslist is en zal worden uitgevoerd volgens een vast tijdschema. Terwijl in de feiten de overheid de bezwaren moet afwachten en mogelijke procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar had Hemelaer geen oren naar. De aanwezigen maakten duidelijk dat ze niet van plan zijn zich zomaar uit de polder te laten verdrijven. De procesmanager hield het uiteindelijk voor bekeken en hij maakte dat hij wegkwam. Waarna de aanwezigen de infopanelen en plannen tot oud papier reduceerden. Het zal niet de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt. Overal groeit het verzet tegen dit “beslist beleid”. En het zal voornamelijk de partij zijn die onder de slogan “de kracht van verandering” de verkiezingen won, die eronder zal leiden.

Pagadder