Geen moskee? Dan een AZC

De omwonenden van de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda zijn de wanhoop nabij. Na een maandenlange strijd was het hen gelukt de bouw van een megamoskee op de site van de kazerne af te weren, maar nu komt het stadsbestuur doodleuk vertellen dat er een asielcentrum komt voor 500 man, en dat voor minstens tien jaar. Voor de bewoners is het duidelijk: het bestuur heeft wraak willen nemen omwille van het buurtprotest tegen de moskee. De bewoners willen nog altijd dat er seniorenflats komen in de kazerne en kondigen aan dat ze ook tegen de komst van het asielcentrum zullen protesteren.

Peumans als struisvogel

Toen journalisten begin dit jaar aan Jan Peumans een reactie vroegen op de moordaanslag op Charlie Hebdo, begon Peumans zijn uiteenzetting met een aanval op de Franse islamcritici Zemmour en Houellebecq, die hij aanhaalde als voorbeelden van onverdraagzaamheid. Over islam of fundamentalisme gaf hij geen kik. Zijn reactie op het proefballonnetje van Bart de Wever over een apart sociaal statuut voor asielzoekers, was al even onzinnig: “Ik hoor de voorzitter zeggen dat hij wil nadenken over een apart sociaal statuut voor vluchtelingen, wel, dat kán gewoon niet volgens de Conventie van Genève. We gaan die toch niet aan onze laars lappen, zeker?” Tja, waarom niet? Als conventies of verdragen onuitvoerbaar zijn, als ze onvoorziene en ongewenste neveneffecten hebben, of als ze op grote schaal misbruikt worden, dan moet men ze toch herzien of opzeggen? Maar Peumans vindt zelfs dat de partijtop van de N-VA nu over de illegalen moet zwijgen.

Nevenwerkingen van de regeringsdeelname

Telkens wanneer we denken dat de grens van de waanzin bereikt is, gaat iemand nog een stapje verder. Voor de verkiezingen werd Theo Vrancken soms Vranck Xerox genoemd, omdat hij zo dikwijls oude voorstellen van het Vlaams Belang in nauwelijks herwerkte vorm copieerde. Daarmee profileerde hij zich als een drieste bestrijder van illegalen, en hij harkte daarmee heel wat VB-stemmen binnen. Maar nu hij staatssecretaris is, stuurt hij twee ambtenaren naar Duitsland om daar islamitische illegalen te gaan vragen alstublieft naar België te komen om asiel aan te vragen. Alsof de duizenden die rechtstreeks naar ons land afzakken nog niet genoeg zijn.

Tijdelijk statuut

De MR van premier Charles Michel wil ook in Franstalig België inburgeringstrajecten invoeren. Blijkbaar aarzelen de andere Franstalige partijen om dit pad te volgen. Er zijn wel meer regionale verschillen in de aanpak van de asielcrisis. De meeste Vlaamse partijen (N-VA, Open Vld, CD&V en ook de sp.a) pleiten voor een vorm van ‘tijdelijk’ vluchtelingenstatuut. Theo Francken (N-VA) is voorstander van een erkenning met een beperkt verblijf van één jaar, daarna eventueel verlengbaar met tweemaal twee jaar als de oorlog in het moederland aanhoudt. Na vijf jaar krijgt men recht op onbeperkt verblijf. “Als het conflict voorbij is, help je hen bij de terugkeer”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. Van een verplichting kan volgens hem geen sprake zijn. “Als het conflict aansleept, dan moeten die mensen alsnog een aanvraag kunnen indienen om als vluchteling erkend te worden.”

Politie-police

Bij de centrale diensten van de politie blijkt wordt maar 47 procent van de jobs door Nederlandstaligen ingevuld, zo blijkt uit cijfers die Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg en kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Die 47 procent, dat is vijf procent lager dan waar de Nederlandstaligen conform de taalkaders recht op hebben (52 procent). Dat betekent dat 226 van de 4553 betrekkingen door Franstaligen worden bezet, zegt Barbara Pas. En die ooit afgesproken taalkaders liggen dan weer bijna acht procent lager dan de optelsom van de Vlaamse en de Vlaams-Brusselse bevolking. “De taalkaders zijn discriminerend zijn voor de Vlamingen, want zij maken nog altijd bijna 60% van de bevolking in dit land uit”, aldus nog Pas. Ze vroeg minister Jambon om dringend maatregelen te treffen om die discriminatie van de Vlamingen op korte termijn weg te werken. Wanneer krijgt die dat voor mekaar?

Prijskaartjes voor Vlaanderen

De bezige bijen op de studiedienst van sp.a hebben tot voorbij de komma uitgeknobbeld hoeveel miljoenen de “taxshift” Vlaanderen zal kosten. Voor de komma gaat het volgens de kameraden en gezellinnen over 435 miljoen euro. Een aan het onderzoek gekoppelde vraag is: “Hoe denkt de Vlaamse regering met deze situatie om te gaan?” Elke vraag verdient een wedervraag, ook als ze van dit krantje komt. We vragen die bezige bijen om nu ook, met evenveel inzet en bekwame spoed, uit te knobbelen hoeveel miljoenen, ook tot voorbij de komma, Vlaanderen voor de migratiegolf zal mogen ophoesten, waarvoor de “partaai” sympathie zonder grenzen koestert. Kunnen ze in één moeite de vraag eraan koppelen of alle multiculturele aanwinsten zo goed willen zijn “naar de toekomst toe” op het stembriefje in hun nieuwe vaderland het juiste rode bolletje aan te kruisen.