De Vlaamse regering wil af van Alden Biesen, het Versailles van de Lage Landen. Vlaams cultuurminister Sven Gatz wil de landcommanderij overdragen aan de stad Bilzen. Het beheer van Alden Biesen behoort niet meer tot de kerntaken. “Er zijn al verkennende gesprekken geweest met Bilzen, en de interesse was groot”, zei Peter Dejaegher, woordvoerder van minister Gatz.

“Overleg geweest? Daar weet ik niets van”, zei burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) in een reactie. “Bilzen is zeker geïnteresseerd in de landcommanderij, maar dan willen we boter bij de vis. Het moeten goede en haalbare voorwaarden zijn die de stad niks extra kosten.” Tellen kan dame Frieda als de beste. “De directie en het personeel van Alden Biesen samen, dan gaat het om 35 mensen voltijds in dienst. Het onderhoud, de uitbating en de evenementen kosten jaarlijks miljoenen euro’s. Dit moet de Vlaamse overheid blijven subsidiëren, een stad als Bilzen kan zo’n groot domein niet met eigen middelen financieren.”

Dejaegher: “De Vlaamse regering voorziet in een ‘warme overdracht’ met een nieuw exploitatiemodel. In Alden Biesen mogen voortaan ook private en commerciële initiatieven plaatsvinden.”

Het zou de stad Bilzen een grotere “boost” kunnen geven op het vlak van toerisme en economische nevenactiviteiten. Plaatselijk beheer goed uitgevoerd, is vele malen efficiënter dan beheer op afstand. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat men een domein overdraagt van het Vlaamse naar het stedelijke niveau om dan tot in lengte van jaren afhankelijk te blijven van volledige Vlaamse financiële steun.

De geschiedenis van Alden Biesen is reeds 795 jaar oud. De landcommanderij is opgericht in 1220 door de Duitse Ridderorde. Tussen de 16de en de 18de eeuw kende de landcommanderij haar hoogtepunt, waarvan de gerestaureerde gebouwen, na een verwoestende brand, en het volledige domein vandaag de trotse herinnering dragen. Jaarlijks komen meer dan 200.000 bezoekers naar het Rijkhovense kasteel.

Hofdame Frieda van Bree tot Poels, kan zich een ridderlijk imago beginnen aanmeten. Gezeten in een koets getrokken door zes schimmels en gemend door stevige koetsiers rijdend van het stadhuis in Bilzen tot haar kasteel in Rijkhoven. We zien haar zo voorbijrijden, wuivend naar haar onderdanen, op weg naar een steekspeltornooi met koene ridders, wedijverend om haar gunsten en smachtend haar wimpel eervol te mogen dragen.