Zelfvoldaan als altijd

Dames en heren,

Met 221 waren jullie vorige week om de Vlaamse regering te bespringen met een open brief waarin beweerd wordt dat de vrt binnenkort niet langer de financiële middelen zal hebben om ‘zowat elke Vlaming te informeren, te verbinden en te vermaken’. Meer nog: jullie zeggen dat de vrt een baken van vertrouwen en creativiteit is in Vlaanderen en jullie menen derhalve dat een fors besparingsplan dat allemaal in het gedrang zal brengen, én dat jullie zich niet meer zullen kunnen uitleven. Mijn excuses, maar ik kom niet meer bij als ik in enkele zinnen zoveel blabla moet lezen.

Permitteer mij dat ik daar enkele woorden over zeg, vrank en vrij, én ongezouten. Eerst en vooral kan níét gezegd worden dat de vrt er is voor àlle Vlamingen. Een flink deel van het kiezerskorps wordt flink in de kou gezet door geen of subjectieve berichtgeving over de partij die hen vertegenwoordigt en waarmee jullie het absoluut niet eens zijn. En in de sociale media blokkeert hoofdredacteur van de nieuwsdienst Björn Soenens de tweets van de voorzitter van die partij die nog steeds 250.000 kiezers vertegenwoordigt; kiezers die nota bene de lonen van jullie allemaal mee betalen. Ik stel dat gewoon vast, zonder meer.

Bovendien zitten de meeste vrt-journalisten gebetonneerd in het politiek-correcte discours en wordt er aan selectieve en sterk gemanipuleerde berichtgeving gedaan. Een zeer recent voorbeeld daarvan is de emo-campagne #opdevlucht van de VRT waarmee jullie probeerden een politiek gekleurd draagvlak te creëren voor de opvang van tienduizenden immigranten. Het spijt me voor jullie, maar het is niet de opdracht van een openbare omroep om de publieke opinie in een bepaalde politieke richting te sturen. Integendeel. Het is jullie taak en opdracht de bevolking correct te informeren over bijvoorbeeld de asielcrisis. Tom van Grieken van het VB zei het haarfijn: “De vrt wordt betoelaagd met geld van alle Vlamingen. Ook van de 80 procent Vlamingen die een kordater asielbeleid wensen.”

Een klein aantal betogers voor of tegen van alles en nog wat krijgt de aandacht, maar meer dan 4.000 IJzerwakers worden weggegomd. Meer dan 600 mensen die in Brussel naar Marine le Pen komen luisteren? Niet gezien. Een persconferentie van een Vlaams-nationalistische partij over een groots opgezette campagne tégen het asielmisbruik? Verzwegen. Een partijpolitiek evenwicht in De Zevende Dag? Vergeet het. Een interview waarin iemand van de rechterzijde eens mag uitspreken alvorens hem meteen weer een suggestieve vraag wordt gesteld? Onbestaande. Nochtans wil ik erop wijzen dat het Mediadecreet verplicht tot een objectieve en onpartijdige berichtgeving…

Ben ik tegen de vrt? Helemaal niet. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de productie van kwalitatief hoogstaande programma’s in het verleden ervoor gezorgd heeft dat ook de commerciële omroepen die weg op moesten. De vrt heeft dan ook een blijvende richtinggevende opdracht. Een opdracht van ons àllemaal, zonder exclusieven.

En ja, de vrt zal moeten besparen, zoals iedereen en alles. Ook dat kan een uitdaging zijn om wat dor hout weg te snoeien en een zeker ambtenarenprofitariaat in de zin van ‘mij kunnen ze toch niks meer doen’ en ‘ik doe mijn goesting’ een toontje lager te doen zingen en een tandje te doen bijsteken.

Koppel dat alles aan wat meer neutraliteit en onpartijdigheid en jullie krijgen zo de steun van heel Vlaanderen. Maar kap met die zelfvoldaanheid en kom eerst uit jullie pedante ivoren en politiek gekleurde torens.

Lukt dat echt niet, dan herhalen we graag en met aandrang de woorden waarmee de legendarische Iustinus van Bikschote zijn tv-rubriek in dit blad altijd afsloot: “Voor het overige ben ik van mening dat de vrt uit de ether moet verdwijnen.”

‘t Pallieterke