Molenwiekend

Mijnheer de betweter,

Het is een vertrouwd beeld geworden in de Europese praatbarak: tijdens uw tussenkomsten staat gij theatraal met uw armen te molenwieken en luid te oreren, afgevend op al degenen die zelfs maar een spatje kritiek durven geven op het ‘beleid’ van de nomenclatuur van de opperste EU-sovjet. Het is bijwijlen zo potsierlijk, zoals gij daar met uw karikaturale haardoos staat te gesticuleren en te briesen, dat zelfs uw partijgenoten uit uw Europese fractie plaatsvervangende gêne voelen bij zoveel geforceerd verbaal geweld. Kwatongen beweren dat eerder dictatoriale specialisten uit de vorige eeuw met die stijl van redevoeren nog een lesje hadden kunnen komen leren bij u.

Ja, gij hadt natuurlijk liever zelf aan de top van het Europese circus gestaan. Helaas voor u, maar gelukkig voor Europa, zijn uw pogingen daartoe telkens op een sisser afgelopen. Daarom probeert gij almaar weer op te vallen met een potsierlijke hoogdravendheid, waarmee gij de heraut geworden zijt van een gruwzaam Euro-centralisme dat elke zucht naar eigenheid en soevereiniteit van deelstaten afdoet als gevaarlijk nationalisme. De huidige vluchtelingencrisis illustreert dat ten voeten uit.

Zo komt gij nu orakelen dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU moeten beslissen om 1 miljard euro over te maken aan het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties en dat er een gecentraliseerd systeem voor de verwerking van asielaanvragen moet komen, zodat het Europese agentschap de asielzoekers dan naar eigen inzicht kan verdelen over alle lidstaten. Om het plaatje volledig te maken, mogen volgens u de huidige Dublin-regels, die bepalen dat wie asiel aanvraagt in de EU dat moet doen in het land waar hij de unie binnenkomt, volledig afgeschaft worden. Zo wordt de EU dan de baas van alles en moeten de lidstaten maar braafjes doen wat hen opgelegd wordt. Aldus zijt gij het prototype van de supereurodictatuur aan het worden.

En als het misloopt met de vluchtelingencrisis, dan is dat volgens u niet de schuld van de sacrosancte Europese Unie, maar van al de lidstaten die niet willen samenwerken. Meer nog: gij zegt dat de lidstaten die alles met argusogen bekijken en kritiek uiten, een ‘dwaze vrees’ koesteren om hun soevereiniteit te verliezen. Ja, en wat dan?!

Maar wanneer uw partijvoorzitster toch wat kritische noten plaatst bij de gevolgen van het vluchtelingenprobleem en het over de rechten en de plichten van de asielzoekers heeft, dan wilt gij daar niet op in gaan. Dan dramt gij onvermoeibaar verder, zoals bij het gezamenlijke optreden vorige week van Mutti Merkel en de Franse dweil Hollande in het Europees Parlement, dat baadde in een rare sfeer: een ‘verdieping van de Europese integratie’ – wat dat ook mag betekenen – moet de nationale soevereiniteit verzwakken, en een sterkere externe aanwezigheid moet Europa de invloed geven die het verdient. Want, zegt gij, ‘dat kan alleen met verregaande defensiesamenwerking, één EU-zetel in de VN, een economische EU-regering, en een gemeenschappelijk asiel- en migratiesysteem’. En één grote leider, zoals gijzelf wellicht…

Nadat gij dit land uw paarse puinhopen had nagelaten, zijt gij nu de haan op de Europese mesthoop geworden. Daarbij maakt gij zonder ophouden niet alleen van uzelf een complete karikatuur, maar van de hele EU-kaste. Voor mij niet gelaten. De Europese volkeren mogen immers zien door wie ze gedicteerd worden en op welke ‘democratische’ wijze zij dat doen. Dan heb ik het niet eens over de wijze waarop gij u hebt aangesteld in de Griekse crisis. Ook dat is nog een verhaal op zich.

Zijn er, ondertussen, op uw wijngoed in Toscane al asielzoekers ondergebracht? Indien ja, hebt ge hen in het kader van de oogst – bijvoorbeeld – al aan werk geholpen?

‘t Pallieterke