2015-44_08_Buitenlands spervuur (Medium)Polen verslaan EU

De rechts-conservatieve en Euro-sceptische partij Recht en Rechtvaardigheid heeft een absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen van vorige zondag in Polen. Dat is nog nooit gebeurd sinds Polen in 1989 weer een vrije natie werd. Twee linkse partijen die de mummie van het communisme in leven probeerden te houden, haalden de kiesdrempel niet. Het Burgerplatform, dat van het centrum naar progressief links was afgedreven en daardoor in conflict was gekomen met de Poolse katholieke kerk, kreeg zware klappen. Dat is vooral slecht nieuws voor Donald Tusk, de huidige Voorzitter van de Europese Raad. Tusk was één van de oprichters van het Burgerplatform. Polen krijgt veel geld van de Europese Unie, maar de kiezers hebben zich daardoor niet laten omkopen. Ze hebben gekozen voor de Poolse soevereiniteit, en tegen de sluipende dictatuur van Unie. Recht en Rechtvaardigheid voerde een harde campagne tegen het spreidingsplan van Merkel en tegen de komst van islamitische asielzoekers, die zij openlijk bestempelde als een bedreiging voor het christelijke karakter van Polen. Dat woog voor de kiezers duidelijk zwaarder door dan de lokroep van de Europese zilverlingen.

Waarschuwing van ervaringsdeskundigen

Vorig jaar, toen niemand nog kon voorzien dat de toestroom van illegalen zou ontaarden tot een grootscheepse islamitische invasie, waarschuwde de Iraakse aartsbisschop Shimon Nona al dat wij zo snel mogelijk onze grenzen moesten dichtgooien, omdat er anders ook in Europa christenvervolgingen zouden komen, vergelijkbaar met de vervolgingen die de voorbij dertien eeuwen het christendom in het Nabije Oosten heeft verstikt. “Ons huidige lijden is een voorproefje van wat jullie Europeanen en christenen in de nabije toekomst zullen meemaken. Ik ben mijn bisdom kwijtgeraakt. De vertrekken van mijn apostolaat werden door islamitische radicalen bezet, die ons alleen de keuze laten tussen bekering en de dood. […] Als gij dat niet snel genoeg begrijpt, zult gij het slachtoffer worden van de vijand die ge bij u thuis hebt verwelkomd.” Daarmee zat de aartsbisschop op dezelfde golflengte als Anda Damian, de bisschop van de Koptische-Orthodoxe kerk in Duitsland. Hij voorspelde ook dat er binnen afzienbare tijd christenvervolgingen in Duitsland en in heel Europa zullen losbarsten als gevolg van het snel groeiende aantal moslims en een steeds dominanter wordende islam: “Als er geen ingrijpende verandering in Duitsland optreedt zou het leed van de christenen in Egypte ook het leed van de christenen in Duitsland kunnen worden. Ik verzeker u dat wanneer men de andere kant opkijkt en niets doet, dat wat er nu in Egypte gebeurt, op zekere dag ook in ons thuisland zal gebeuren.” En voor alle duidelijkheid: met dat thuisland bedoelde hij dus Duitsland.

Vervolgers, geen vervolgden

De christenvervolgingen in Europa zijn in de opvangcentra voor asielzoekers al begonnen. “We ontvangen berichten over dreiging van agressie, inclusief bedreigen met onthoofding, door soennieten tegen sjiieten, maar Yezidi en christenen worden hier het meest door geraakt. Christelijke bekeerlingen die hun geloofsovertuigingen niet verbergen, lopen 100% risico om te worden belaagd en aangevallen.” Dit is geen citaat van Pegida, maar van Max Klingberg, de directeur van het Internationale Genootschap voor Mensenrechten te Frankfurt. Een onverdachte bron dus. Een Iraanse christen in een Duits asielzoekerscentrum is één van de velen die dat bevestigt: “Ik ben gevlucht voor de Iraanse geheime dienst omdat ik dacht dat ik in Duitsland eindelijk mijn geloof kon belijden zonder vervolgd te worden. Maar in het asielzoekerscentrum […] behandelen ze me als een beest. Ze dreigen me te vermoorden.” Niet de Duitsers natuurlijk, maar de islamitische “vluchtelingen”. Het asielrecht was bedoeld voor de vervolgden, maar nu wordt het misbruikt voor en door tienduizenden vervolgers.

De verdedigers van IS

Progressief Amerika is woedend en verontwaardigd over een voorstel van Donald Trump om moskeeën te sluiten. Dezelfde linksen die vinden dat christenen gestraft moeten worden wegens discriminatie als zij weigeren het homohuwelijk goed te keuren, jammeren nu met heilige verontwaardiging over de godsdienstvrijheid en de grondwettelijke rechten van moslims. En welke moskeeën wilde Donald Trump laten sluiten? Wie de oorspronkelijke tekst leest, ontdekt al snel dat hij een Britse wet steunde, die de mogelijkheid biedt moskeeën te sluiten die banden hebben met IS. Maar volgens de fundamentalisten van progressief links moeten zelfs de moskeeën – inbegrepen de predikanten – van die kinderverkrachters, slavenhandelaars, massamoordenaars en beulen open blijven in naam van de godsdienstvrijheid en de Amerikaanse grondwet. Natuurlijk heeft ook de zogezegd gematigde moslimorganisatie CAIR de uitspraken van Trump veroordeeld. Ook CAIR vindt dus dat IS-moskeeën open moeten blijven. Het zoveelste symptoom van een dieperliggende islamitische ziekte: als het eropaan komt, zijn zelfs de zogezegd gematigde moslims niet in staat of niet bereid openlijk afstand te nemen van de moorddadige extremisten. Zelfs niet van IS. Of van Hamas, dat óók door CAIR wordt gesteund en gefinancierd.

Wit in Afrika

Het bijgeloof van de Afrikanen blijft voor ons westerlingen onbegrijpelijk. De Amerikaanse televisie toonde onlangs hartverscheurende beelden van verminkte Tanzaniaanse kinderen en tieners die in een kliniek in Los Angeles moderne westerse prothesen kregen. Die verminkte jongeren waren niet het slachtoffer van oorlogen, landmijnen, ziekten of ongevallen, wel van hekserij. Ze waren albino’s. Een zestienjarig albinomeisje was in haar huis aangevallen door orgaanrovers, die haar een been en twee vingers hebben afgehakt. In vele Afrikaanse landen gelooft men dat de lichaamsdelen van albino’s magische krachten hebben, en er worden fortuinen voor betaald: 8.400 euro voor de gevilde huid van een albino, 91.000 euro voor inwendige organen, 4.500 euro voor een arm, en nog veel hogere bedragen voor een volledig hoofd. Heksenmeesters, die in Tanzania mgangi worden genoemd, betalen stropers of huurmoordenaars om de organen te “oogsten”, liefst van nog levende slachtoffers, want dan is de magie sterker. In Tanzania komen statistisch gezien meer albino’s voor dan elders, en daar worden ook het meest albino’s vermoord en verminkt, maar die praktijk komt ook voor in Burundi, Nigeria, Ivoorkust, Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Er bestaat een bloeiende en lucratieve illegale handel in organen van albino’s.

Manipulatie

De hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma van de Duitse staatsomroep ARD heeft openlijk toegegeven dat televisiebeelden met migranten worden gemanipuleerd. 80% van de volksverhuizers zijn jonge mannen, maar de ARD stuurt systematisch beelden van vrouwen met kinderen in de ether. Het is maar één heel klein facetje van de grootscheepse propaganda- en indoctrinatiecampagne die de media nu voeren, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. Hun vorige propagandatruc, die van de “gematigde moslims” bleek niet levensvatbaar te zijn. De Islamitische Staat heeft die illusie opgeblazen, onthoofd en levend verbrand. Dus nu probeert men het met de truc van de “aaibare vluchteling”, om een term uit Elsevier te citeren.