2015-41_02_Eric - Onze progressieve provinciaaltjes (Medium)Homans dropt communautaire bom op Linkebeek
Kan iemand het zich voorstellen, een Nederlandstalige burgemeester in Wallonië, laat staan dan nog een balorige? Maar hun tegenvoeters bestaan wel: de balorige Franstalige burgemeester Damien Thiéry, de nummer twee Yves Ghequiere, en een ondertussen bijna alweer ontslagnemende burgemeester Eric de Bruycker van ProLink. Meer zelfs, als we de pers van de afgelopen dagen doornemen moeten we vaststellen dat voor de media van dit land de hele situatie in Linkebeek eigenlijk niet meer dan normaal is. Of toch niet?

Onze progressieve provinciaaltjes (Koenraad Elst)
De psychologie van de islampleitbezorgers is niet erg ingewikkeld. Het belangrijkste onderscheid binnen deze categorie is die tussen schurken en dwazen. Sommigen liegen waar je bijstaat en zeggen al wat nodig is om hun gelijk te halen. Anderen (de meesten, de meelopers met de heersende ideologie) zijn zo naïef en schaapachtig dat ze het islamvriendelijke vertoog echt geloven.

Irakezen “verliezen” massaal hun paspoort
Al Arna Radwan, geboren te Moussoul in Irak op 29 januari 1982 is zijn Iraaks paspoort verloren. Dat staat te lezen in de rubriek ‘Verloren’ onderaan bladzijde 46 van de Antwerpse editie van het weekendblad De Zondag van 20 september. Wat de eerlijke vinder met het teruggevonden paspoort moet doen? Dat staat er niet bij.

Praten met Luc Pauwels, Boegbeeld van Nieuw Rechts
Luc Pauwels geldt als de belangrijkste publicist over de Conservatieve Revolutie in de Lage Landen en hij is een conservatieve non-conformist in hart en nieren. Vanaf zijn jonge jaren in de jeugdbeweging, tot later als hoofdredacteur van het tijdschrift Tekos, wist hij meerdere jonge mensen blijvend te inspireren in Heel-Nederlandse en Europese zin. Zijn vele artikels en publicaties vertegenwoordigen een uitzonderlijk wetenschappelijke bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse Gedachte en de Conservatieve Revolutie in Europa. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag en het verschijnen van zijn Liber Amicorum had ‘t Pallieterke een gesprek met hem.

Het Europese AMIF kritisch doorgelicht (Thierry Debels)
De asielcrisis is een ernstig probleem dat Europa hard treft. Toeval of niet, vanuit Europa leidde deze migratieproblematiek zeer recent nog tot een volledige hervorming van de Europese aanpak van asiel en migratie. Centraal hierbij staat het AMIF. Veel aandacht werd daar in de reguliere pers niet aan besteed, maar dat is gebruikelijk als het over Europa gaat.

Gille van Binst nieuwe medewerker
Gille van Binst werd met Anderlecht enkele keren landskampioen, won vier keer de Beker van België, en vooral, hij won in 1976 en 1978 de Europacup II. Als rechtsachter scoorde hij in de finale van 1978 tweemaal. Vanaf deze week vult hij elke week een rubriek op de sportbladzijde van ’t Pallieterke. Om naar uit te kijken!