Hoofddoek in de Limburgse provincieraad

Vlaams Belang-fractieleider Wim de Meester stelde voor om in de provincieraad een hoofddoekverbod in te voeren. CD&V-raadslid Fatma Yildiz zit sinds juni in de raad met een hoofddoek, en dat tot onvrede van De Meester, die met zijn uitspraak: ‘Wir haben es nicht gewusst’, voor rumoer zorgde in die raad. ‘Deze uitspraken passen niet in een democratie’, riep raadsvoorzitter Van Baelen (Open Vld) De Meester tot de orde, onder luid applaus van CD&V, Open Vld, sp.a en N-VA. Men heeft alle christelijke symbolen uit de openbare ruimten weggehaald, om de scheiding tussen kerk en staat duidelijk te stellen, en nu applaudisseert men voor de aanwezigheid van een islamitisch symbool in de provinciale raad. Onbegrijpelijk!

City Depot

In navolging van Hasselt, Brussel, Gent en Antwerpen opent City Depot, specialist in slimme stadsdistributie, op 12 november een vestiging in Brugge. Van aan de stadsrand zal City Depot als een soort tussenpersoon goederen aannemen, opslaan en leveren, en gebeurlijk leeggoed terugbezorgen. Dus, van groot transport overslaan op kleinere en milieuvriendelijkere voertuigen. Eindelijk, zeggen we! Want het duurde al te lang eer men een oplossing vond voor het overtal aan vrachtwagens met de daaruit voortvloeiende lawaaihinder en luchtvervuiling in het stadscentrum. Zoals de meeste steden heeft Brugge nood aan een mobiliteitsplan en de komst van City Depot, na concurrent en klein broertje Bubble Post, past daarin. Het magazijn in Loppem kent een vlotte verbinding met de stad en de rest van West-Vlaanderen.

Een “en, en, en”-verhaal

Antwerps gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) beviel van het voorstel om slachtoffers van aangegeven fietsdiefstallen, op jaarbasis om en bij de vierduizend, via een op te richten systeem een “leenfiets” te bezorgen. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is het ideetje genegen. Hij wil een formule zoeken om project “leenfiets” op te starten. Lijkt niet echt moeilijk. Bij het  Centraal Station in Antwerpen en het station van Berchem tiert de schroothoop achtergelaten fietsen elke dag nog weliger dan de vorige. Ruim die boel op. Maak het schroot rijvaardig, en op slag beschik je als stad over ruim voldoende leenfietsen. Zeg maar een “en, en, en”-verhaal. Schroothopen opgeruimd, stadsbestuur tevreden, oppositie ook en project “leenfiets” van meet af aan draaiend op hoog toerental.