2015-42_04_Homans, motregen en bier (Medium)De show op de gemeenteraad in Linkebeek is voorbij, voor even. Links sloeg alweer alarm over het communautaire spook dat “plots helemaal terug” was. Dat was dan toch zonder Charles Michel en de MR gerekend. Die laten het incident voorlopig niet aan hun hart komen. Vader Louis zorgde via een welgemikt signaal voor “De bocht van Michel”: over faciliteitengemeenten gaan we niet meer zeuren. BHV is gesplitst en alle randincidenten zijn wat ze zijn: ondergeschikt aan de belangen van de partij en na de staatshervorming kommer en kwel voor de Vlaamse en niet langer voor de federale regering. Linkebeek een communautair spook? “In de Rand blijkt de splitsing van BHV, dat wanstaltige vergelijk, nu toch langzaam te werken. De machine België werkt traag, tergend traag, maar zeker”, meent Geert van Istendael (De Morgen). “Het enige goede compromis is het compromis waar iedereen ontevreden mee is.” Handelt Homans als een radicale flamingant? “Neen, Ze is zo Belgisch als motregen en bier. Ze heeft alleen maar vakkundig de machine België geolied. Zoals zoveel flaminganten het haar hebben voorgedaan.”