We hebben in het verleden in faciliteitengemeenten veel woelige raadszittingen meegemaakt, maar die van maandagavond in Linkebeek was toch wel de plezantste en de boeiendste. Er stond slechts één punt op de agenda van de in spoedzitting bijeengeroepen gemeenteraad: het (verhoopte) ontslag van de pas benoemde Nederlandstalige burgemeester Erik de Bruycker.

2015-44_06_Linkebeek (Medium)Naar aanleiding van de raadszitting van 5 oktober (daags na de benoeming van De Bruycker door minister Homans) hadden de Franstaligen zwaar gemobiliseerd en zaten er amper Nederlandstaligen in de zaal. Nu was het precies andersom: TAK, VVB, Voorpost en NSV hadden stevig gemobiliseerd, waren op tijd en stonden vooraan de rij wachtenden. Bovendien had de burgemeester om veiligheidsredenen het aantal aanwezigen beperkt, zodat er nagenoeg uitsluitend Nederlandstalige toeschouwers in de zaal zaten. Ook de meeste journalisten en de cameraploegen van de Franstalige zenders geraakten niet meer binnen, zodat de show van de niet-benoemde Damien Thiéry de mist inging.

De ex-FDF’er zette als raadsvoorzitter de aanval in tegen De Bruycker, maar gedroeg zich daarbij bijzonder onzeker. Daarop werd De Bruycker op een fenomenale manier verdedigd door zijn Nederlandstalige collega Rik Otten. In een striemend betoog diende deze Thiéry van antwoord en ontmaskerde hij diens vele leugens over de zogezegde onbekwaamheid van De Bruycker.

Totalitaire houding

Otten verwees uitgebreid naar een RTBF-radiodebat waarin twee Franstalige grondwetspecialisten (Marc Uyttendaele van de ULB, de echtgenoot van Onkelinx, en Christian Behrendt van de universiteit van Luik) uitvoerig het ongelijk van Thiéry hadden aangetoond. Beide professoren schaarden zich achter de Raad van State, die (in tweetalige kamer!) tot tweemaal toe had geoordeeld dat Thiéry geen burgemeester kon worden. Uyttendaele verweet Thiéry zelfs een totalitaire houding, door zijn partijgenoten te verbieden om het burgemeesterschap te aanvaarden. Rik Otten maakte van die uitspraken handig gebruik om het theater van Thiéry te doorprikken.

De repliek van Thiéry was bijzonder zwak. De would-beburgemeester was wel zo slim geen Franstalige woorden in de mond te nemen, uit vrees dat de gemeenteraad daardoor ongeldig zou worden verklaard.

Na de stemming over het ontslag van De Bruycker (uiteraard met een resultaat van 13 tegen 2, maar de gemeenteraad is niet bevoegd om daarover te stemmen), ging de zitting behoorlijk de mist in. De 13 Franstalige raadsleden dienden plots collectief en met onmiddellijke ingang hun ontslag in. In plaats van meteen daarop de zitting te sluiten, voegde Thiéry een bijkomend agendapunt toe om vervroegde verkiezingen te organiseren. Dat zorgde uiteraard voor veel tumult in de zaal. Immers, een schepen kan wettelijk geen bijkomend punt toevoegen. Bovendien kon de gemeenteraad niet meer geldig stemmen, vermits 13 raadsleden hun ontslag hadden ingediend. Normalerwijze moet dit gemeenteraadsbesluit vernietigd worden.

Bonus voor de Vlaamse lijst?

Indien de Franstalige raasleden hun ontslag handhaven, zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Linkebeek onvermijdelijk. Maar die hoeven niet noodzakelijk uit te draaien op een grote overwinning voor Thiéry. De twee Nederlandstalige raadsleden zijn niet van plan ontslag te nemen, maar zullen met hun lijst uiteraard wel deelnemen aan de verkiezingen. De verkiezingen zullen dus draaien om 13 zitjes in plaats van 15. Het eindresultaat zou kunnen zijn dat er nadien drie of vier Nederlandstalige raadsleden zullen zetelen in plaats van twee. Thiéry beseft dat natuurlijk, maar zijn enige betrachting is en blijft het zo gegeerde postje van burgemeester. Hij hoopt zijn benoeming ditmaal wel te kunnen afdwingen door de oproepingsbrieven keurig in het Nederlands te versturen.

Na de raadszitting praatten we met enkele Nederlandstalige prominenten uit de buurt. Die mensen toonden zich niet zo gelukkig met de volgens hen behoorlijk ondoordachte strategie van Homans. De Franstaligen kunnen nu van de daken schreeuwen dat de Vlaamse regering de democratie niet respecteert door iemand te benoemen die ruim tien keer minder stemmen heeft dan Thiéry. Homans had veel beter iemand benoemd buiten de gemeenteraad. De Franstalige meerderheid zou dan in een veel lastiger parket gezeten hebben.

Nu zit de Zwarte Piet in het kamp van de Nederlandstalige lijst en dat kan de (vandaag reeds erg beperkte) steun voor deze lijst verder ondermijnen.

BL