2015-44_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)Nieuwsfeit van de weekNog 1.095 keer slapen

Het federale planbureau voorspelt dat de spilindex begin of midden 2017 niet overschreden zal worden, maar al “veel” eerder, in december 2016. Dat ligt aan de “meerkosten” (lees belastingen) waarmee de burger geconfronteerd wordt en die in de indexkorf opgenomen worden. Het maakt, aldus het planbureau in een mini “goednieuwsshow”, dat lonen en uitkeringen mogelijk al in januari 2017 met twee procent opgetrokken worden. Daar komt nog de door de burger op gejubel onthaalde belofte bij dat hij in 2019 zijn maandelijks loonbriefje verhoogd zal zien met honderd euro. Dat alles maakt dat dezelfde burger vanaf Nieuwjaar 2015 nog 1.095 keer moet slapen om te moeten toegeven dat het ook voor hem in ons aller modelstaat niet meer op kan.