School en migratie

Volgens universitair onderzoek (KU Leuven en VUB) zijn de komende jaren in het onderwijs duizenden bijkomende plaatsen nodig. In Antwerpen piekt de vraag naar plaatsen in het basisonderwijs tot 8.411 in 2020 en tot 7.265 in het piekjaar 2025 in het secundair. Ook in andere steden is het voorspelde plaatstekort groot. De Vlaamse overheid hoopt dat onder meer op te lossen met publiek-private samenwerking, maar staat voor erg zware investeringen. Mag van die overheid ook verwacht worden dat ze op tijd en stond wijst op het verband tussen die uitgaven en de toestroom van migranten?

20ste Ruilbeurs Nijlen

Op 18 oktober vindt in Nijlen de 20ste Ruilbeurs Vlaamse Beweging plaats in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 in Nijlen. Voor deze feesteditie zal het aanbod rijker dan ooit zijn. Jarenlang hebben Lode van Dessel en zijn kleine ploeg de kar getrokken. Nu zal het voor Lode de laatste keer zijn dat hij instaat voor de hele organisatie. Wegens gezondheidsproblemen ziet hij zich verplicht ermee te stoppen. Of de Ruilbeurs in zijn huidige formule nog zal kunnen doorgaan, blijft een vraagteken. De kans is heel groot dat dit de allerlaatste ruilbeurs wordt. Ook de ruilbeurs in Asse kent geen volgende editie.

In elk geval, nu zondag wordt er in Nijlen veel volk verwacht. Het zal Lode en zijn medestanders deugd doen. De beurs is toegankelijk van 9 tot 16 uur. Inlichtingen kunnen bekomen worden bij lode.vandessel@telenet.be of bij bob.wellens@telenet.be

Hans Rosling

Verleden week ontstond in Zweden een zware controverse rond Hans Rosling, een Zweedse arts en professor Internationale Gezondheid aan het Karolinska-instituut. Hij heeft niet bepaald de gewoonte een blad voor de mond te nemen. Maar verleden week bakte hij het wel heel erg bruin – dat wil zeggen, volgens de Zweedse media.

Wat was het verschrikkelijke vergrijp waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt? Niets minder dan dat hij zo vermetel was te bevestigen wat de Sverigedemokraterna beweren: dat je voor precies hetzelfde geld tien keer meer vluchtelingen in de buurlanden van Syrië kan helpen dan in Zweden. Op zich niet eens zo verwonderlijk, want de laatste keer dat wij het nakeken, was de levenskost in Zweden toch een ietsje hoger dan die in Turkije.

Maar mag dat wel, bevestigen dat de Sverigedemokraterna het op een bepaald punt feitelijk bij het rechte eind hebben? Volgens de gevestigde media in Zweden niet, dus, want dan schenk je de Sverigedemokraterna een beetje geloofwaardigheid. En dat moet te allen prijze vermeden worden. Neen, dan is het beter er keihard op los te liegen. Blijkbaar vindt de Zweedse pers dat een moreel betere houding.

Portugees rechts

Portugal à Frente (PaF), een coalitie van de centrumrechtse PSD en de conservatieve CDS, van premier Pedro Passos Coelho blijft na de verkiezingen van 4 oktober met 38,6 procent van de stemmen in de Portugese verkiezingen de grootste partij, een eind voor de socialistische oppositie, die 32,4 procent behaalde. Dat is beter dan verwacht, maar absoluut onvoldoende voor een absolute meerderheid. PaF behaalde 104 van de 230 zetels (-28), de socialisten 85 (+11). Coelho zit met een probleem. Een minderheidsregering vormen, of zoeken naar een grote coalitie met de socialisten, veel meer opties zijn er niet. Bloco de Esquerda (Links Blok, vergelijkbaar met het Griekse Syriza en het Spaanse Podemos) verdubbelde met 10,2 procent de score en behaalde 19 zetels (+11). De CDU, een combinatie van communisten van het gestaalde soort – dat nog altijd doet alsof de Berlijnse Muur niet is gevallen – en de Groenen, bleef status quo op 8 procent (17 zetels, +1). Portugal kreunt nog onder de schulden en besparingen die enkele jaren geleden gekoppeld werden aan massale Europese steun. Een half miljoen Portugezen is de afgelopen jaren geëmigreerd. In januari volgen er presidentsverkiezingen.

Een ware verrijking

In Dendermonde verscheen een zekere Abdel A. voor de 43ste keer voor de rechter. De man is de prijzenswaardige eigenaar van een strafblad dat liefst negen volle bladzijden telt. Abdel, vooral berucht als wegpiraat, doet er alles aan om zijn bedenkelijke cv naar andere “domeinen” uit te breiden. Hij stal ook elektriciteit en hield er een cannabisplantage op na. Zijn voornaam doet niet denken aan Jef, Pier of Gust, geboren en getogen in Vlaamse contreien. Maar we geven grif toe dat met dergelijke delinquent met recht en reden gesproken kan worden over een ware verrijking voor de van op links zo gekoesterde multiculturele illusie. Omdat het bij justitie blijkbaar niet helemaal doorgedrongen is welk vlees men met Abdel in de kuip heeft, wordt de uitspraak van zaak 43 pas eind deze maand verwacht.

Waar was de Leeuw?

Minister-president Geert Bourgeois en de Nederlandse minister-president Mark Rutte waren vorige week op een gezamenlijke driedaagse handelsmissie in Atlanta, met in hun kielzog zo’n 85 bedrijfsleiders, waarvan 30 uit Vlaanderen. Sinds het minister-presidentschap van Kris Peeters werken Vlaanderen en Nederland nauwer samen op het vlak van buitenlandse handel. Zo ver, zo goed. Ze bezochten in die context de hoofdzetel van Coca Cola in Atlanta. En daar paste een mooie foto bij… Maar we moesten toch even in onze ogen wrijven toen we die zagen. Achter de delegatie waren vlaggen opgehangen: de Amerikaanse voor de bazen van Coca Cola, de Nederlandse voor Mark Rutte en… de Belgische voor Geert Bourgeois. Jawel. Geert stond stralend en lachend op de foto. Ja, zo blijven wij natuurlijk een knechtenvolk, zelfs met de N-VA aan het roer. Het moet nu toch niet gekker meer worden, vinden we in alle onbescheidenheid. Of moet er op dat vlak geen verandering komen?