De week in Gent

Deze week stonden blinde vinken met bruine saus op het menu van een bekend ziekenhuis in Gent. Niets bijzonders, was het niet dat een moslima deze Vlaamse klassieker per vergissing kreeg voorgeschoteld. De dame in kwestie is toevallig de echtgenote van een Gents liberaal gemeenteraadslid. Die mocht zijn verontwaardiging over dit “spijtig voorval” in de lokale pers uitschruwelen.

2015-46_07_Gent (Medium)Dat het ziekenhuis zich al had verontschuldigd, was geen punt, aan de schandpaal ermee! “Geen geïsoleerd voorval, ik hoor soortgelijke verhalen in Vlaamse ziekenhuizen.” Beweert de heer in kwestie, zonder daar enig bewijs voor te geven. Of hoe een moslim met lange tenen van een blinde vink een olifant maakt.
Gent gaat dan toch bijkomende plaatsen inrichten voor asielzoekers.  Hiervoor worden leegstaande rijkswachterswoningen in de Ridderstraat, hartje stad, opgeknapt. Goed voor vijfendertig bewoners. Minder kan bijna niet, maar daarmee hebben de Gentse socialisten hun werk gedaan. Tenslotte hebben het OCMW en welzijnswerkers in onze stad hun handen meer dan vol aan de kansarmen uit de vorige instroom, die van Roma uit Oost-Europa. Die instroom was geen overmacht maar het gevolg van het beleid. Gent, als beste leerling in de progressieve klas, beschouwt die mensen als slachtoffers van discriminatie, die recht hebben op zorg en steun. Veel succes heeft die aanpak niet gehad, getuige de vele bedelaars in de Gentse winkelstraten. Op internationale vergaderingen wordt Gent voor zijn Romabeleid geprezen. Het is dan ook geen toeval dat onze burgemeester deze week opnieuw verkozen werd tot “vice president of the executive committee” van Eurocities, een vereniging van Europese steden. De eer viel hem te beurt op hun congres in Copenhagen. Gentenaars die dat wensen, mogen hem bij zijn thuiskomst uit die mooie stad feliciteren.

***

Met Allerheiligen werden de Gentse kerkhoven weer even kleurrijke  parken vol prachtige bloemen. Progressieve stad of niet, deze traditie wordt in ere gehouden. De bevoegde schepen, Sofie Bracke (liberaal), mocht voor de gelegenheid haar plannen nog eens voorstellen. Zij wil de begraafplaatsen kindvriendelijk maken (kindvriendelijkheid is één van de mantra’s van ons stadsbestuur) door er ‘spelelementen’ aan te leggen. “Het zijn grote lappen grond in volle stedelijke omgeving. Dat zouden plekken moeten zijn waar meer gebeurt dan stilstaan bij een graf”, zegt ze (De Gentenaar 29/10). Leren fietsen, picknicken, verpozen, dat moet allemaal kunnen “als het respectvol gebeurt”. Daar wringt het schoentje. Hoe zal dat respect worden afgedwongen? Zal de schepen wachters aanstellen om te controleren en GAS-boetes uit te delen aan te luid spelende kinderen of te vrolijke picknickers? Die kans is klein, want dat kost natuurlijk geld. Begraafplaatsen omvormen tot parken is een mooi en zinvol idee, maar met ons slecht karakter vinden wij dat wie zijn spruit wil laten spelen, of wie in het gras wil zitten met een hapje en een drankje, dat maar ergens anders moet gaan doen, want dat past niet op een kerkhof.

Mathildis