Doel 1

Hoe zou dat zitten met die ontplofte transformator van Doel 1? Een ongeluk, slecht onderhoud? Of alweer een geval van sabotage in één van onze kerncentrales? In de media heerst daarover al twee weken volledige windstilte. Geen haan die er (nog) naar kraait.

Moeten we dan maar besluiten dat er eigenlijk niets aan de hand is, en alles onder controle is? Of gaat ook dit voorval, net zoals de turbine van Doel 4 verleden jaar, zo lang mogelijk de doofpot in, kwestie van de bevolking niet «onnodig» ongerust te maken?

Eén ding zegt ons toch dat er iets niet helemaal klopt. Slecht onderhoud of sabotage in een kerncentrale, dat zou gefundenes Fressen moeten zijn voor een partij als Groen. En dan in het bijzonder spring-in-‘t-veld Kristof Calvo, die er zeker niet verlegen voor is om zonder ook maar de minste kennis van zake grote uitspraken te doen in de media, vooral als het over energie gaat. Maar ook in die hoek is het oorverdovend stil. Waarom spit Groen dit niet tot op het bot uit? Of weten ze er daar wel degelijk meer van, maar wil men enkele lastige waarheden liever niet in de openbaarheid zien komen?

2015-47_10_Medialand 2 (Medium)Lege volkshuizen en werkplaatsen?

«De Christelijke barmhartigheid, ook voor vluchtelingen? Wanneer komt er een actie vn de Kerk om (lege) kloosters en abdijen open te stellen?» Alzo twitterde vicepremier Alexander de Croo van de Open Vld verleden maandag. Bij een aantal christelijke verenigingen kwam de tweet nogal bruusk aan, en zat men meteen in het defensief. In de media kon men daarentegen zijn jolijt amper op. Het valt inderdaad niet alle dagen voor dat een liberaal de katholieke Kerk nog eens wil tackelen met beide voeten vooruit. En al zeker niet met zo’n succes. Alexander de Croo kreeg dan ook een volledig vrij podium in de media, en naar wij vermoeden achter de schermen ook een dikke pluim.

Er viel nochtans één en ander op te merken aan die tweet van Alexander de Croo. Bijvoorbeeld of ook lege volkshuizen en lege werkplaatsen van de loge opengesteld zouden moeten worden voor vluchtelingen. En wat met synagogen en moskeeën? Om over de tempels van andere godsdiensten nog maar te zwijgen. Zijn de internationale en de vrijmetselaars, net zoals andere religies, vrijgesteld van zulke werken, omdat zij toch nooit gepretendeerd hebben zich in te laten met welke vorm van barmhartigheid ook? Of staat er bij hen gewoonweg geen enkel lokaal leeg? Een paar prangende vragen waar wij mee bleven zitten, en waar wij om een onbekende reden nergens in de media een antwoord op konden lezen. Of hebben wij gewoon een veel te slecht karakter?

Verfkogel

In de media ontstond er nogal wat commotie over de manier waarop het Snelle Respons Team (SRT) een meisje van veertien “neerschoot” met een verfkogel. Het meisje was in de jeugdinstelling om een onbepaalde reden over haar toeren geraakt, en bedreigde andere bewoners met een glasscherf. Bovendien dreigde ze ermee zelfmoord te plegen. Het Snelle Respons Team zag geen andere uitweg dan het meisje met een verfkogel uit te schakelen om de situatie weer onder controle te krijgen.

In de media brak een ware storm los. Politiewoordvoerder Sven Lommaert mocht het zowel in de kranten als op televisie en de radio komen uitleggen. Onder meer de directeur van de jeugdinstelling vond dat het SRT zijn boekje ver te buiten was gegaan, en dat dit niet voor herhaling vatbaar was.

Echter, wie had eigenlijk de controle over de situatie verloren? Wie had de lokale politie gebeld? En wie heeft dan uiteindelijk het SRT opgebeld? Trouwens, waar zat de directeur van de jeugdinstelling, die achteraf zo hoog van de toren blies, op het ogenblik dat de feiten zich afspeelden? Wie heeft hem tegengehouden om zonder verfkogel de situatie weer onder controle te brengen? Toch wel een paar vragen waarop wij graag een antwoord hadden gekregen. De media pleegden echter alweer schuldig verzuim, en probeerden mekaar te overtroeven met details over hoe gevaarlijk zo’n verfkogel wel zou kunnen zijn.

Een mens zou voorstellen dat het SRT de volgende keer meteen een rondetafelconferentie organiseert wanneer die jeugdinstelling nog eens de controle verliest over één van haar bewoners. Alleen kan dat niet, uit bekommernis voor de veiligheid van die bewoners. Beunhazen zoals die directeur zullen dus ook een volgende keer achteraf in de media weer de Grote Jan kunnen uithangen, met de schuldige medeplichtigheid van de media.

Parijs: Vlaamse media laten het afweten

Vrijdagavond kon men het failliet van de Vlaamse nieuwsdiensten live meevolgen op televisie. Terwijl in de rest van Europa de televisiestations hun programmatie afbraken voor een extra journaal, of hun kijkers tenminste via een nieuwsbalk op de hoogte brachten en hielden van de vreselijke gebeurtenissen in Parijs, zagen noch VTM noch VRT enige reden om iets gelijkaardigs te doen. Op Canvas bestond men het zelfs vast te houden aan enkele herhalingen. «The show must go on», dachten ze daar blijkbaar, net zoals in het “Stade de France”, met dit verschil dat die beslissing weloverwogen en vanuit veiligheidsoverwegingen waarschijnlijk volledig correct was.

2015-47_10_Medialand (Medium)Rik Coolsaet

Zaterdagnamiddag was het op Radio 1 al niet veel beter. Wat kwam «hoogleraar internationaal recht» Rik Coolsaet daar vertellen, een halfuur nadat de rest van de wereld al wist dat één van de terroristen een Syrisch paspoort op zak had dat in oktober op het Griekse eiland Leros was opgedoken? Dat het misschien ook om een vriendenclubje van acht kon gaan, met jongens die een beetje gefrustreerd waren geraakt omdat ze nooit tot in Syrië waren geraakt! Hij zei er nog net niet «guitig» bij, en dat we toch allemaal ooit jong zijn geweest.

Een mens zou dan denken dat een man (nou ja) die zoveel onzin op antenne zit te spuien en duidelijk niet weet waarover hij spreekt, een paar dagen uit de ether gebannen zou worden. Niets van dat. ‘s Avonds zat hij op Canvas opnieuw zijn «wijsheid» met de bevolking te delen. Straf.

Het radio-interview is, op het ogenblik dat we dit schrijven, nog steeds beschikbaar op de webstek van Radio 1. Van een subtiele «verscholsing» als poging om toch de allergrootste onzin van het net te weren, was er deze keer dus geen sprake.

Geen islamcritici, alstublieft!

Op zondag werd de programmatie van De Zevende Dag volledig omgegooid naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Politici van alle partijen waren uitgenodigd om één en ander te analyseren en te bespreken. Alle partijen? Neen, één partij ontbrak op het appel. Of moeten we schrijven: werd geweerd uit het appel?

Gevolg was een debat onder feitelijk gelijkgezinden, met alleen nog maar enige subtiele onenigheid over de vraag of het terrorisme opgelost moet worden met «meer» of «veel meer» gepalaver en gepamper van criminele allochtonen, en of ook in dit dossier alleen maar heil verwacht kan worden van «meer Europa» of «veel meer Europa». Ivo Belet (CD&V) en Philippe de Backer (Open Vld) probeerden mekaar de loef af te steken met het meest Europese pleidooi, terwijl ook Sander Loones (N-VA) absoluut niet wilde onderdoen voor de twee eersten. Bart Staes (Groen) leek dan weer vooral heil te zien in een paar kopjes muntthee met potentiële nieuwe stouterds uit Molenbeek.

O ja, de onvermijdelijke Hans Bonte (sp.a) was natuurlijk van de partij. Hij zat er vooral zichzelf te feliciteren, omdat ze deze keer niet uit zijn stad kwamen. En dat het voor de rest toch vooral de schuld van al de anderen was. Fluiten in het donker heet dat. Als ze de volgende keer wel uit Vilvoorde komen, zal hij zijn uitleg ook wel klaar hebben.

We vragen ons alleen af hoeveel Syriëstrijders onder de indruk zullen geweest zijn van het gepresteerde geneuzel. Als er al Syriëgangers rondlopen die even onnozel als wijzelf waren om het programma volledig uit te kijken.