Vorig jaar kreeg de EU er ruim een half miljoen asielzoekers bij, of 12 per tienduizend inwoners. Het zouden er volgens de Europese Commissie in 2015 een miljoen worden, en tot en met 2017 drie miljoen. In België kwamen er vorig jaar 22.710 asielzoekers bij, bijna dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Dit voorjaar al werd duidelijk dat er veel meer op komst waren, maar velen keken de andere kant uit.

2015-46_01_Hoofdartikel (Medium)De eerbiedwaardige woordvoerders van Amnesty International, om maar één voorbeeld te noemen, vonden het enkele maanden geleden “een beetje lachwekkend dat Europa geen 100.000 vluchtelingen” zou kunnen opvangen. Het worden er dus tienmaal zoveel. Tijd om een brief te schrijven, dacht De Wever.

Brief

Met een open brief aan de partijvoorzitters van de conservatieve, liberale en christendemocratische partijen in Europa pleit N-VA-voorzitter Bart De Wever voor drastische maatregelen om de instroom te stoppen.

Zijn recept: 1) de Conventie van Genève aanpassen, 2) de vluchtelingen beter verdelen via een gesloten systeem van quota, 3) de sociale voorzieningen voor nieuwkomers verlagen, 4) de Europese buitengrenzen beter controleren, 5) meer geld pompen in opvang ‘buiten’ Europa en 6) nieuwkomers die er toch doorkomen een land van bestemming toewijzen in plaats van een vrije landkeuze mogelijk te maken.

Of de brief van in Europa indruk zal maken, valt nog te bezien, maar stilaan keert de sfeer. De Wever draagt daartoe bij. Maar zijn brief is natuurlijk ook bedoeld om in eigen land te scoren. Nadat hij Tom Van Grieken en Vlaams Belang achter de zijlijn hield in De Zevende Dag (1 november), blijft het een opdracht om de VB-kiezers die naar N-VA overgestapt zijn, bij de les te houden, bijvoorbeeld. Of de opgemerkte analyse die hij aan de Gentse universiteit maakte (de probleemstelling) aanvullen met concrete voorstellen (wat te doen).

Vooral zijn laatste punt, de noodzakelijke spreiding van nieuwkomers, is interessant. Daar zit één van de grootste angels in het migratieverhaal. Nieuwkomers verspreiden zich niet, maar zoeken mekaar op, in Noord-West-Europa (a), binnen de staten tussen de regio’s (b), en binnen de regio’s ook tussen stad en platteland (c).

Putje

België mag niet “het putje van Europa” worden, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Een helder beeld. Hij heeft gelijk. Maar de N-VA zou er iets duidelijker kunnen aan toevoegen dat Vlaanderen niet het putje van België mag worden. En dat de steden, maar evenmin de kleine gemeenten, de putjes van Vlaanderen mogen zijn.

Over die regionale kloof – Vlaanderen moet veel meer asielzoekers opvangen dan Wallonië – mag de partij wat scherper zijn. Het viel nogal tegen dat uitgerekend minister van Defensie Steven Vandeput de regionale scheeftrekking niet meteen een probleem vond. “Ik ben Vlaams-nationalist, dat strijd ik niet af. Maar we moeten in de eerste plaats menselijk leed lenigen en dan kijken in hoeverre er communautaire evenwichten mogelijk zijn. Moeten we nu alles bekijken door een communautaire bril?”. Ja, waarom niet? Het is niet omdat de oppositiekrant De Morgen dat meteen “een kleinzielige, ongepaste communautaire oprisping” noemt, dat de werkelijkheid zich omdraait….

Asielzoekers dumpen in een beperkt aantal relatief kleine gemeenten, waar toevallig militaire gebouwen staan bijvoorbeeld, dat is geen spreiding, maar een concentratie van het probleem. Hierover mag nog wat beter worden nagedacht. Toegeven dat spreiding niet lukt, is een element in het debat over een ommekeer.

Leugens

De N-VA zegt met De Wever waar het op aankomt. Mag het nog wat feller? De publieke opinie, de man in de straat, de modale Vlaming, die volgt wel. Want men is de leugenachtige berichtenstroom over de asielcrisis meer dan beu.

Wie zegt dat het aantal nieuwkomers eigenlijk best meevalt, is niet bij de les. Jawel, er wordt maar een minderheid van de asielzoekers erkend (van het half miljoen in 2014 kregen er zo’n 185.000 het statuut van vluchteling), maar de meerderheid van de afgewezen asielzoekers blijft als illegaal. Een probleem waarover ons duidelijker informatie mag worden verschaft. Dat geldt ook voor de gezinshereniging waarmee die asielcijfers mogen worden vermenigvuldigd.

Wie zegt dat ze ons weinig geld kosten, liegt. Wanneer krijgen we meer en duidelijker cijfers over de kost van opvang, onderwijs, werk(loosheid) en leefloon, huisvesting, zorg, sociale tegemoetkomingen, etc.?

Wie zegt dat de nieuwkomers allemaal oorlogsvluchtelingen uit Syrië zijn, liegt. In ons land vormen die maar een kwart van het totaal. Stop elke stilte over de massale instroom van economische vluchtelingen.

Wie zegt dat “de bevolking” de vluchtelingen graag ziet komen en verwijst naar enthousiasme om asielzoekers thuis op te vangen, droomt. In Nederland staan slechts tien asielzoekers geregistreerd die door particulieren in huis zouden zijn genomen, schrijft het Algemeen Dagblad. Hoe zit dat bij ons?

Wie zegt dat de meesten hier wel snel werk zullen vinden of dat we ze nodig hebben voor onze economie, is niet goed wijs. De Europese Commissie stelde dat ze ons “een licht economisch voordeel opleveren, op voorwaarde dat ze snel toetreden tot de arbeidsmarkt”. Tik tegen de tenen van die bureaucratie…

Een gelijkaardig berichtje van een Duits onderzoeksinstituut (DIW) werd als de Blijde Boodschap bijna dagelijks door de molens van de VRT gedraaid. Dien de Reyerslaan van antwoord.

In de Waalse pers was het econoom Frédéric Docquier (UCL) die het had over “een positief effect op de Belgische begroting ter waarde van 0,5 procent van het bbp, of zo’n twee miljard euro”. Migratie is voor hem “een kans die we met beide handen moeten grijpen”… Wie dat verkondigt in een regio waar een massa Walen zonder werk zit, belazert de boel. Bovendien, zelfs na tien jaar heeft amper 40 procent van de asielzoekers in België werk, zei Francken toch in Humo? Hij mag dat vaker herhalen.

L’état Voka?

Als de Vlaamse werkgevers van Voka beginnen te ijlen over “het aanzetten van de turbo”, en roepen om 900.000 meer mensen aan de slag te krijgen (in de privé dan nog wel), hoeft de N-VA niet meteen te volgen. Er zijn verdorie amper vacatures. Volgens Stijn Decock, hoofdeconoom van Voka, moeten niet alleen bruggepensioneerden en langdurig zieken aan de slag, maar ook de migranten, voor wie de overheid maar wat specifieke maatregelen moet bedenken. De overheid? L’état c’est Voka, of wat?

Vakbonden zijn al evenzeer het noorden kwijt. “De instroom van vluchtelingen vormt natuurlijk een prangend probleem. We moeten die mensen zo snel mogelijk inschakelen op de arbeidsmarkt”, preekt Rudy De Leeuw van het ABVV. Op de Vlaamse en vooral de Belgische arbeidsmarkt zou hij nochtans andere prioriteiten mogen hebben.

Volgens De Standaard valt de open brief van Bart De Wever in eigen land op een koude steen. En dan komen de bewijzen: “Dit haalt geen bal uit”, zegt ‘een topper uit de meerderheid’. ‘Bij een andere partij’ luidt het dat “De Wever ingaat tegen het internationaal recht en brieven schrijft voor de galerie”. Anonieme medemensen, dus. Domme mensen ook. Ze zijn de slappe speer van de oppositie en de politiek correcte journalistiek tegen de N-VA. Die speer zal breken op het harnas van het volk. Al duurt het nog even vooraleer het mag stemmen (anoniem!). De dag dat het volk een brief schrijft, nadert.

‘t Pallieterke