2015-45_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)Democratie afgevoerd

Op de dag dat Kristof Calvo de N-VA uitdaagde om een referendum te organiseren over de splitsing van België, stemde hij zelf tegen de inoverwegingneming van een VB-voorstel dat precies die ordelijke opdeling van België wil in gang zetten. Met andere woorden: zijn uitdagende voorstel is al te doorzichtig, want de grote groene democraat wil er eigenlijk zelfs geen debat over voeren. Wat was er gebeurd? In de Kamer dienen wetsvoorstellen eerst in overweging te worden genomen door een meerderheid van de Kamerleden. Dat wil zeggen dat op die manier groen licht wordt gegeven om het te bespreken, later in de bevoegde commissie. In principe wordt elk voorstel aanvaard. Nog maar zeer uitzonderlijk was daar ooit boel over. De laatste keer wie we ons herinneren, was het amnestievoorstel van het VB, zo’n dikke tien jaar geleden. Vooral de onverzoenlijken aan Franstalige kant stonden toen op hun achterste poten. Ook toen werd het voorstel niet in overweging genomen en werd het naar de parlementaire vuilbak verwezen. Donderdag werd dan genoemd VB-voorstel afgevoerd door alle Franstalige partijen, aangevuld met sp.a en Groen. Een debat over de splitsing van België? Geen sprake van! Enkel de Vlaamse partijen N-VA, CD&V en Open Vld steunden de inoverwegingneming. Zij blijven vooralsnog de democratische principes trouw dat in een parlement alles moet kunnen besproken worden, zelfs die dingen waar men het niet mee eens is. De reactie van het VB was glashelder: wanneer zelfs in het parlement legitieme voorstellen niet meer mogen worden besproken, zet men de facto een punt achter de democratie.

Stop de kalief

Peter de Roover van N-VA kan niet lachen met de ronselbrief die de Belgische Turken of Turkse Belgen ontvingen van de partij van de Turkse president Erdogan om voor diens AKP te stemmen. Turken hier kunnen bij verkiezingen in hun thuisland nog steeds stemmen zolang ze de Turkse nationaliteit hebben. In Nederland was er over een gelijkaardige brief heisa ontstaan in de Tweede Kamer; die werd gecatalogeerd als ‘ongepast’, ‘intimiderend’ en zelfs ‘schokkend’. Sterker: de brief stond volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken ‘op gespannen voet met de Nederlandse integratiedoeleinden’.  De Roover ervaart ook bij ons de inhoud van de brief als een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden. Bovendien wil hij weten hoe de AKP aan al die adressen is gekomen. Hij vraagt dan ook dat de Privacycommissie de zaak uitspit. Terechte vraag. Het wordt tijd dat aan kalief Erdogan duidelijk wordt gemaakt dat niet alles kan. Zijn eigengereid bezoek onlangs aan België had al voor genoeg wrevel gezorgd.

IJzertoren

Aan de vooravond van 11 november, bij de 97e herdenking van de Groote Oorlog, dient Barbara Pas van het Vlaams Belang in de Kamer een voorstel in met het oog op de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die de juiste toedracht met betrekking tot de dynamitering van de IJzertoren in de nacht van 15 op 16 maart 1946 moet ophelderen en moet onderzoeken hoe het gerechtelijk onderzoek toen werd gevoerd. De daders van die misdaad werden nooit actief werden opgespoord, laat staan berecht. Dit dossier blijft in de Belgische en Vlaamse geschiedenis zwaar beladen en blijft schreeuwen om opheldering. Pas verwijst in haar toelichting daarbij naar Paul de Belder van het IJzerbedevaartcomité, die recent op een colloquium naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de nieuwe toren de nabestaanden van de daders opriep open kaart te spelen en de nodige informatie te bezorgen. Om haar voorstel kracht bij te zetten, nodigde ze alle N-VA-collega’s uit om haar voorstel mee te ondertekenen. Ze gaat ervan uit dat dit onderwerp hen niet koud kan laten. Voor 9 november verwacht ze een antwoord van hen. We houden ons hart vast…

Toen wel…

Wat speurwerk in de parlementaire archieven leverde echter een merkwaardige vaststelling op. In de barre tijden toen Strik Di Rupo in dit onzalige land de plak zwaaide, en er nog geen Vlaams-nationalisten in de regering zaten, en toen PS-Baas Ganzendonk Flahaut de Kamervoorzitter was, werd het voorstel met betrekking tot de ordelijke opdeling van België al eens ingediend door Gerolf Annemans, die er de bedenker van was. En wat gebeurde toen? Niets. Helemaal niets. Het voorstel werd in overweging genomen en doorgezonden naar de commissie. Daar werd het evenwel niet meer besproken omdat de Kamer in 2014 ontbonden werd. Maar het had de normale parlementaire weg doorlopen, zoals het hoort. Het lijkt er sterk op dat heel het manoeuvre van donderdag veel meer een signaal is aan het adres van de N-VA om te zeggen: nu niet en na 2019 ook niet. Het Belgische lijk lijkt levendiger dan ooit…

Jeugdzonde

Het is een oude traditie in de Kamer dat als een gewezen Kamerlid overleden is, er een rouwhulde wordt uitgesproken. Donderdag deed men dat ter nagedachtenis van de CVP(CD&V)’ers Hubert van Wambeke en André Bourgeois, en ook van Wilfried van Durme van Agalev (Groen). Het is dan de gewoonte dat  de Kamervoorzitter een biografische schets brengt van de overledenen, waarna regeringsleden zich dan namens de regering aansluiten bij de rouwhulde. Zover, zo goed. Maar bij Wilfried van Durme had men toch een episode uit zijn jeugdjaren ‘vergeten’. Wilfried en zijn zus waren immers na de oorlog in Gent met Staf Vermeire, Jaak de Meester en Wilfried Aers betrokken bij de heroprichting en leiding van het ADJV (Algemeen Diets Jeugdverbond), een radicale ideologische naoorlogse Vlaams-nationalistische en Heel-Nederlandse jeugdbeweging. Een ‘jeugdzonde’ die voor hem mag verzwegen worden, maar voor anderen – Bob Maes, bijvoorbeeld – niet?!