2015-52_20_Absurdistan (Medium)Ogen open

Opnieuw zijn tientallen Syrische christenen in het geheim gered en naar ons land gehaald. De agressieve linkerzijde kan nu weer haar klaagzang afsteken over de schandelijke “voorkeurbehandeling” voor christenen en de ongelijke kansen voor islamieten. En even vergeten dat duizenden en duizenden asielzoekers vrijwel allemaal… islamieten zijn. Dat fenomeen doet zich voor bij mensen die enkel met het linkeroog zien.

Zuiver op de graat

Het voorbije weekend hield PEN-Vlaanderen een solidariteitsactie voor de in Saoedi-Arabië onder valse voorwendsels tot de dood door onthoofding veroordeelde Palestijnse dichter Ashraf Sayadh. Dat gebeurde in het midden van nergens – u kent de Engelse uitdrukking –, in Berendrecht. Bedoeling was blijkbaar om te kunnen verwijzen naar N-VA en de Saoedische investeringen in de haven van Antwerpen. Als u het ons vraagt, gaan zo’n acties beter op een meer zichtbare plaats door. Dan komt het volledig ten goede aan Sayadh en niet aan politieke bijbedoelingen.

Vreemd

De openbare omroep kreeg recentelijk als opdracht cultuur meer prioritair te stellen. Een beetje raar, nadat al zoveel culturele poten van diezelfde omroep, zoals koor, orkest, luisterspelen enzovoort, zijn weggesnoeid.

Begripsverwarring

Op traditionele en sociale media kreeg Nadia Sminate nogal wat aandacht, als eerste “Vlaamse allochtone” burgemeester. Allemaal wat raar, want langs moederskant heeft Sminate toch een door en door autochtone, Vlaamse stamboom? Of gaan we nu ineens alle Vlamingen met één ouder van een etnisch andere afkomst als allochtoon beschouwen?

Toevallig

Beperkte aandacht in de pers voor de (valse) bommelding bij het Antwerpse hof van beroep toen dat, heel toevallig, moest oordelen over de aanslepende affaire van de juf van de Blokkendoos. Even toevallig, de bommelder sloot zijn mededeling af met Allemaal Snackbar, of zoiets. Die mens zal honger gehad hebben.

Raadsel

Welk ontwikkelingsland krijgt de meeste hulp van de EU, denkt u? Doe maar bretellen aan, dan kunt u zich daaraan vasthouden: Turkije! Een groot deel daarvan gaat dan nog naar sterk regeringsgerichte organisaties. Of hoe wij de grootheidswaanzin van een islamitisch despoot sterk in de hand werken.

De slechten

Je moet al een kwaliteitskrant als de Duitse Die Welt lezen om te vernemen hoezeer niet alleen leden van de partij AfD, als rechts gekwalificeerd, maar ook zaalverhuurders en adverteerders onder druk worden gezet omwille van hun “foute” politieke mening. Dat gaat zeer ver, tot intimidatie en broodroof toe. Maar het gevaar, dat komt van rechts!

Ons vir wie?

Zowel The Economist als The Independent wierpen recentelijk zorgelijke blikken richting Zuid-Afrika, omdat dat land onder president-polygamist Zuma met rasse schreden op de economische afgrond afstevent. En wij maar denken dat na het afschaffen van de apartheid daar de hemel op aarde zou worden gerealiseerd.

Verschil van de differentie

We zijn het er allemaal over eens: er zijn BAV’s en BAV’s. Een Bekende Allochtone Vlaming is iets heel anders dan een Bekende Autochtone Vlaming. Vooral dan waar het gaat over incidenten met de politie. We hebben het dan over de inkleuring van die berichtgeving.

Drastisch

Bomalarm voor een school in Los Angeles en fluks worden tussen 600.000 en 700.000 leerlingen van alle in aanmerking komende scholen naar huis gestuurd. Dan te bedenken dat er bij ons mensen zijn die zagen omdat er wat para’s op straat lopen.

De ondergang

Zoals onze big boss zijn pennenlikkers ten allen tijde verdedigt tegen de buitenwereld, ongeacht welke nonsens wij weer neergepend hebben, zo behoort elke hogergeplaatste dat te doen. Schooldirecteurs doen dat voor hun leerkrachten, en burgemeesters doen dat voor hun politieagenten. Waarmee wij Daniel Termont gelijk moeten geven. Na dit geschreven te hebben, verwachten wij toch dat eerstdaags de wereld zal vergaan.