Big Sister

Mevrouw de wereldverbeteraar,

Naar aanleiding van de dramatische vluchtelingencrisis die Europa treft, kwaamt gij de jongste tijd wel vaker in het nieuws als directeur van ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ om Vlaanderen door de strot te rammen dat de vluchtelingenopvang altijd maar meer en nog beter moest zijn, en dat er daartoe geld op de tafel moest komen. En nu, plotseling, vernemen wij dat gij de chef wordt van het onvolprezen Interfederaal Gelijkekansencentrum, eerder bekend als het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, dat onder de bedenkelijke leiding stond van Youssef de Witte en nog daarvoor van de onvolprezen pater Johan Leman. Samen met codirecteur Patrick Charlier, mensenrechtenactivist en reeds jaren jurist in ‘het Centrum’, zult gij de strijd gaan aanbinden tegen al degenen die op zijn minst kritische vragen hebben bij de multiculturele en inclusieve samenleving.

Gij werdt via Twitter meteen gefeliciteerd door Theo, de staatssecretaris voor Kom Maar Af. Of hij dat deed omdat hij blij was dat hij van u af was als de stem van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, of dat hij het echt meende, was niet meteen duidelijk. Feit is wel dat gij door de door de linkerzijde als ‘rechts’ afgeschilderde federale regering benoemd wordt in een lucratieve topfunctie van waaruit gij met een opgestoken vingertje en zo nodig gesteund door het rechtsapparaat de critici van de Linkse Orde onder druk zult zetten.

Wie had gedacht dat er op uw nieuwe post eindelijk eens een objectief persoon zou komen te zitten, is eraan voor de moeite. Want wie uw pedigree bekijkt, moet niet veel moeite doen om te zien dat gij gepokt en gemazeld zijt in de groenste der groene werelden. Zo waart gij tussen 1999 en 2004 werkzaam  op de kabinetten van de groene fundi’s Magda Aelvoet, Jef Tavernier en Adelheid Byttebier. Daarna zagen wij u actief als beleidsmedewerker voor Groen!, waarvoor gij tevens van 2002 tot 2008 zetelde als gemeenteraadslid in Aalst. De stap was dan maar heel klein om van 2008 tot 2010 diensthoofd te worden van de Politieke Dienst van Oxfam-Wereldwinkels. Voor de schone schijn liet gij vanaf dan uw politiek mandaat schieten. Het mocht er nu ook weer niet té dik op liggen, nietwaar?! En dan was daar in 2010 Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Keurig in dezelfde ideologische lijn. Echt, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat gij tot op de dag van vandaag keurig en stipt jaarlijks uw groene lidkaart betaalt. Of vergis ik mij fameus, geleid door mijn slecht karakter?

In de serieuze gazetten verklaart gij dezer dagen dat gij enorm uitkijkt naar de nieuwe uitdaging die u in de schoot werd geworpen. Gij zegt: “Het Centrum speelt een erg belangrijke rol in het bestrijden van discriminatie en bevorderen van gelijke kansen voor iedereen in ons land. In het huidige maatschappelijke klimaat is de opdracht van het Centrum relevanter dan ooit.” Relevanter dan ooit… Tiens, tiens. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wees daar eens wat duidelijker over.

En zeggen dat de partij van uw vriend Theo vroeger wel veel vragen had bij ‘het Centrum’. Waar is de tijd dat Bart de Wever en zijn partij openlijk pleitten voor het opdoeken van de Belgische gedachtepolitie?! Nog maar twee jaar geleden zei de toen nieuwe N-VA-coryfee en huidig N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman dat het Centrum moet afgeschaft worden wegens contraproductief en dat het absoluut niet heeft bijgedragen tot de integratie, dat het is er zelfs een hindernis voor is. Meer nog, toen uw voorganger De Witte het aflopen van zijn mandaat aankondigde, zei huidig Vlaams minister Ben Weyts dat hij hoopte dat daardoor “een nieuwe weg wordt ingeslagen naar een minder wereldvreemd Centrum dat eindelijk wat aansluit bij de visie van de Vlamingen op migratie en integratie”. Zou hij daar met uw aantreden nog van overtuigd zijn? Ik alvast niet, als ik zo hoor wat veel Vlamingen vandaag denken over de migratiestromen die op ons afkomen. Met u aan het hoofd van dat fameuze Centrum komen wij van de regen in de drop. Big Brother is gewoon vervangen door Big Sister.

‘t Pallieterke