Bruegel le mal aimé

Twaalf jaar duurde het voor het beeld van Pieter Bruegel aan de Kapellekerk ingehuldigd werd. Het is een geschenk van de VGC aan de stad Brussel, maar paradoxaal genoeg hield die lange tijd de boot af. Rond Bruegel hangt een te Vlaams sfeertje, vonden verschillende Franstalige politici. Na veel vijven en zessen werd het beeld een tweetal weken geleden ingehuldigd.

Je moet het hem nageven, de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur kan soms grappig uit de hoek komen. Ongewild, maar het resultaat is er niet minder om. “Te veel mensen in dit land houden niet van hun hoofdstad”, verklaart hij in Le Soir. “De houding van Vlaanderen en Wallonië moet veranderen. (…) Deze stad staat ten dienste van het ganse land.”

Wellicht bedoelt hij met liefde financiële middelen, maar dan zonder vragen of verantwoording. Onvoorwaardelijke liefde, zeg maar.

De vraag is een debat waard, maar moet men dat niet opentrekken? Houden Brusselse politici wel van hun stad? En als men verder gaat: hoe kleden ze die zo geclaimde Brusselse identiteit dan wel in? Leg ze op de sofa, en je zou wel eens opmerkelijke resultaten kunnen verkrijgen. Vanwaar komt de aversie van Mayeur voor het Nederlands en voor Vlaanderen? Aandacht voor tweetaligheid zou een logische stap zijn voor iemand die het multiculturele karakter van de hoofdstad bejubelt. Charity begins at home. In werkelijkheid heeft de taal van Vondel op hem het effect van een rode lap op een stier. Publiekelijk probeert hij het nog netjes te houden, maar off the record hoort men zaken die spek naar de bek zijn voor het Centrum voor Gelijke Kansen.

Symptomatisch ook voor die complexe Brusselse identiteit waarmee heel wat Franstaligen worstelen, is de jarenlange vaudeville rond het standbeeld van Bruegel dat sinds enkele weken voor de Kapellekerk prijkt. De locatie is niet toevallig: het is de plaats waar hij huwde, zijn kinderen gedoopt werden en hij uiteindelijk begraven werd.

Laten we terugkeren naar de begindagen van dit staaltje slecht theater. We schrijven 2003. Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, besloot de VGC een Bruegelbeeld te financieren. De uitgeschreven wedstrijd werd gewonnen door Tom Frantzen, een kunstenaar die al voor andere beelden in de hoofdstad tekende, onder meer De Vaartkapoen, Madame Chapeau of nog Het Zinneke. Maar dan begon het politieke getouwtrek.

De eerste die moeilijk deed, was Ecolo-schepen Henri Simons, door schrijver Chris Ceustermans ooit omschreven als “een Parijsdolle estheet die de vijfhoek vol fietsonvriendelijke kasseien à la Paris legde en die zelden een woord Nederlands uit zijn mond krijgt.” Naar verluidt vond hij het beeld niet mooi en wou hij het niet voor de Kapellekerk. Ook vond hij de grootmeester uit de renaissance die heel Europa ons benijdt… “ouderwets”. Hij stelde voor het wat verderop te plaatsen, tegenover de hoofdzetel van de PS – overigens, zijn latere partij. Maar de PS hield de boot af.

Vergis u niet, in werkelijkheid zijn het niet esthetische of stedenbouwkundige bezwaren die voor de vertraging zorgen, wel het imago van Bruegel die als ‘te Vlaams’ wordt gepercipieerd.

Volgende in dienst was opvolger schepen Ceux (cdH), door Ceustermans omschreven als “een man die niet zou misstaan op Bruegels gravure Het zottenfeest”. Die man presteerde het zelfs te verklaren niet te begrijpen waarom het Bruegelbeeld net op die locatie voor de Kapellekerk moest komen. Opvallend toch hoe Brusselse politici gekenmerkt worden door een gemis aan kennis en respect voor het eigen patrimonium.

In 2011 slaagde men erin over de locatie met toenmalig burgemeester Thielemans (PS) een gentlemen’s agreement te sluiten. De verdere uitwerking gebeurde met MR-schepen Geoffroy Coomans de Brachène, een telg uit een adellijk geslacht, die zich wél bewust lijkt te zijn van het verleden, op zijn minst van dat van zijn stad. Frantzen voorzag een drieluik, maar uiteindelijk werd enkel het beeld van Bruegel zelf geplaatst. Op 20 november werd achter de twaalfjarige soap plechtig een punt gezet.

KNIN.