2015-50_11_Andre-klimaat (Medium)Balkan-oplossing voor het Midden-Oosten
Een totale militaire zege tegen IS kan behaald worden, alleen is die gekoppeld aan heel wat voorwaarden, sommige zelfs utopisch. Noodgedwongen kiezen velen voor een vorm van inkapseling. Essentieel voor het welslagen van al die mogelijke scenario’s is het vinden van een draagvlak bij de plaatselijke bevolking(en). Misschien moet de echte ambitie om die steun te verwerven en duurzame evenwichten te verkrijgen wel bij het hertekenen van de grenzen liggen? Tijd voor een nieuw Sykes-Picotverdrag…

Radicalisering Balkan moet Europa zorgen baren
Terugkerende Syriëstrijders zijn een grote zorg voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa. Vooral in de Balkanlanden is men bijzonder waakzaam, nu meer en meer blijkt dat de strategie van IS verandert, door geïsoleerde cellen aanslagen te laten plegen in Europa. Terwijl alle media-aandacht naar Parijs ging, rolden Kosovaarse en Italiaanse politiediensten in een gecoördineerde actie een netwerk op in Italië en in Kosovo.

Si vis pacem… Wapens tegen terreur?
Was de terreur in Parijs het Europese 9/11? Toen in 2001 de WTC-torens na islamistische aanslagen instortten, verdween ook definitief alle (post)koudeoorlogsdenken. De wens van een New World Order, een Pax Americana, lag begraven onder het puin. In plaats van een monolithische vijand, belichaamd door de Sovjet-Unie, (her)verscheen het militante islamisme, in de jaren tachtig nog een bondgenoot in Afghanistan, nu een bittere, vastberaden, maar vooral moeilijk grijpbare vijand van het Westen.

Groene lawaaimakers moeten hun gelijk nog bewijzen
Al zo’n honderd jaar geleden publiceerde de Zweedse Nobelprijswinnaar voor chemie Svante Arrhenius (1859-1927) over de link tussen verbranding van fossiele brandstoffen, broeikasgassen en “global warming”. Hij vond dat oké, want goed voor de landbouw.

Geen taboes in het verhaal over de Vlaamse toekomst
Demografie is een exacte wetenschap, maar voorspellingen voor de toekomst zijn riskant, soms zelfs lachwekkend. In de jaren negentig berekenden de Verenigde Naties dat de wereldbevolking tegen 2100 boven de 20 miljard zou groeien. Die prognose is ondertussen bijgesteld tot 11 à 12 miljard. Prognoses neerpennen is riskant. De demografische gegevens goed in de gaten houden, is dat niet. De Vlaamse overheid publiceerde zopas twee interessante rapporten, die onze politici maar beter grondig doornemen.

Het bloed van San Bernardino (Jurgen Ceder)
Drie weken na de moordpartijen in Parijs sloegen opnieuw terroristen toe. Syed Faroek en zijn vrouw, Tashfeen Malik, schoten in koelen bloede 14 mensen dood in het Californische plaatsje San Bernardino. 21 anderen, allen aanwezigen op een kerstfeestje voor het personeel van een gehandicapteninstelling, raakten gewond. Moordpartijen op willekeurige burgers in naam van de islam gebeuren al te dikwijls om nog te verbazen. Wat wel blijft verbazen, is de moeite die opiniemakers in het Westen zich telkens getroosten om de waarheid niet onder ogen te moeten zien.