2015-50_05_Echos uit de Koepelzaal (Medium)Groene fundamentalisten

Nadat in de voormiddag Geert Bourgeois, Kris van Dijck (N-VA) en Marino Keulen (Open Vld) waren gehuldigd en zowat verstikt met loftuitingen, kon men in de gewone middagzitting overgaan tot de orde van de dag. De voorspelbare vragen over het uitblijven van het fameuze klimaatakkoord werden ditmaal niet op Schauvliege maar op de minister-president afgevuurd. Wellicht om eens te variëren. We weten intussen dat er uiteindelijk toch iets in elkaar gekliederd is. Zo kan het circus tenminste blijven draaien en zullen we volgende week de blijde dan wel kritische stemmen mogen aanhoren. We zullen niet te diep ingaan op wat achterhaald is. Hermes Sanctorum (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) maakten in ieder geval veel amok. Geert Bourgeois zette Sanctorum weg als “groene fundamentalist”, we kunnen hem moeilijk tegenspreken. Bruno Tobback had het over “een tragische klucht” en beweerde dat bijna alle Vlamingen wakker liggen van het klimaatprobleem, wat alleen bewijst hoe wereldvreemd het personage is. Joris Vandenbroucke (sp.a) probeerde nog wat drama te scheppen door een regeringsverklaring te eisen en een debat over het onderwerp te vragen. Noch voorzitter Peumans noch de meerderheidsfracties waren daar voor te vinden.

Wereldtaal

Er waren wat vragen over het vermeend seksistische karakter van het toelatingsexamen voor de studie arts of tandarts (stond in de kranten). In de marge van de vraagstelling maakte Elisabeth Meuleman (Groen) zich nog maar eens druk over de diversiteit. Ze zei te vrezen dat met de huidige selectieproef wordt afgestevend op “een zeer mannelijk en blank artsenkorps”. Gruwelijk!

Met die diversiteit zal het wel goed komen, want uit een volgende vraag bleek dat de Vlaamse scholen ruim bedeeld zijn met anderstalige leerlingen. Vera Celis (N-VA) had het over zo’n vijftien procent en ze wilde vernemen welke inspanningen worden geleverd om deze bonte jeugd onze wondermooie taal bij te brengen. Minister Crevits kwam bezweren dat veel omkadering is voorzien en – klein detail – dat die omkadering toeneemt naarmate de “instroom” van anderstaligen groter wordt. Aan het huidige tempo zou dat wel eens kunnen betekenen dat straks de halve wereld Nederlands spreekt.

Groene energie

Sommige dingen worden steeds grappiger. De federale beslissing om de kerncentrales langer open te houden, heeft als neveneffect dat investeringen in groene energie minder doelmatig en interessant zouden worden. Robrecht Bothuyne (CD&V) vertolkte deze bekommernis uit het milieuwezen. Niks aan de hand, volgens minister Turtelboom. De groene energie krijgt gewoon voorrang op het net. Een uitleg die sp.a en Groen niet erg kon bekoren. Bothuyne, ten slotte, ziet niet graag gebeuren dat windmolens zouden moeten worden stilgelegd om kerncentrales te laten draaien. Het is misschien een idee om de kerncentrales met klimop te beplanten, dan is die zaak ook weer vergroend.

Asielchaos

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) maakt zich ongerust over de lokale impact van de asielcrisis. “Asielchaos”, aldus Tom van Grieken (VB), die stelde dat steden en gemeenten verzuipen in de asielzoekers en dat de minister laat betijen. Michel Doomst (CD&V), met zijn wat vreemde, onderkoelde humor, zei dat “het kind altijd in de (Vlaamse en gemeentelijke) kribbe zal terechtkomen” en vroeg hoe de minister dat allemaal ging stroomlijnen. Liesbeth Homans lichtte toe dat de federale overheid de steden en gemeenten financieel ondersteunt voor asielopvang, maar dat Vlaanderen de “afgeleide kosten” op het bord krijgt. Vaccinaties en onderwijs, om slechts dat te noemen. Homans verklaarde dat iedereen gelijk is voor de wet en dat vluchtelingen dus niet meer gekoesterd kunnen worden dan onze eigen Vlamingen. Ze zei dat de VVSG probeerde haar woonbeleid te beïnvloeden in de zin dat asielzoekers toch een soort voorrang zouden krijgen, maar daar wil ze niet aan. Volgens Van Grieken blijft het “dweilen met de kraan open”. Michèle Hostekint (sp.a) en An Moerenhout (Groen) huilden wat over die arme asielzoekers die niet onder dak geraken, enzovoort. Als het toch allemaal hoogopgeleiden zijn, pareerde Homans, waarom zouden die het dan zo moeilijk moeten hebben op de private huurmarkt, en waarom zou er dan extra armoede-ondersteuning moeten komen? Duidelijke armoede-import, besloot Van Grieken, dus tijd om de grenzen te sluiten.