2015-51_14_Lezersbrieven (Medium)Si vis pacem…

Pallieterke

Uw Actueel-artikel  ‘Si vis pacem…’ is zo actueel dat u misschien zelf niet weet hoe actueel. Gecontroleerd wapenbezit kan niet, hier niet en nu niet. Ik zou er willen aan toevoegen: nog niet. Het kan wel in landen waar ze ondervonden hebben dat het moet en dat het kan. In Jeruzalem zag ik dikwijls op straat burgers goed zichtbaar een pistool in een holster dragen. Ze zijn opgeleid om te kunnen ingrijpen in situaties waar gewapend ingrijpen nodig is. Een burgerwacht.

Een andere optie vermeld in uw artikel, is toegeven aan de haatbaarden die bommen leggen. Dat zou zeker het afschaffen van al onze waarden en vrijheden betekenen. Dat doen we dus niet. Niet? Wij niet, maar Europa probeert een eerste stap in die richting te zetten.

De Europese Commissie wil een wet doen stemmen die het bezit van semiautomatische wapens door burgers verbiedt. Miljoenen eerbare wapenbezitters worden dan bestolen en machteloos gemaakt door Europa. Die eerlijke wapenbezitters begaan geen misdaden met hun wapens. Zij beoefenen hun sport of hobby en daar stopt het. De criminelen en de terroristen in het bezit van illegale wapens en altijd in staat er zich aan te schaffen, die kan men hun wapens niet afnemen, en zij moorden er maar op los. Met een ontwapend Europa zal dat nog beter gaan.

Zijn die imbecielen van de Europese Commissie helemaal gek geworden? Of is er iets anders aan de hand? Zijn ze bang van de burgers? Toen de nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen, was hun eerste werk ook het ontwapenen van de burgers.

Louis Delbeke – Brasschaat


Nationalistisch voorbeeld

Pallieterke,

Volgens Victor Orban, premier van Hongarije, is het niet aan de EU om te bepalen met wie een volk in een soevereine staat wenst samen te leven. Alleen de Hongaren zelf zullen bepalen met wie zij hun land willen delen. In ‘t Pallieterke wordt daarbij de vraag gesteld waarom wij zulke taal nooit horen van Francken, De Wever of Bourgeois.

Zou dat niet komen omdat de N-VA te veel verveld is tot een ordinaire machtspartij en dat ook wil blijven? Zij maakt nu ten volle deel uit van het Vlaamse, Belgische en Europese establishment, en moet ook navenant spreken en handelen.

Om door die politiek correcte ‘elite’ aanvaard te kunnen worden, hebben De Wever en consorten heel veel (te veel) water in hun wijn moeten doen op zowat alle gebied. Onder meer onder druk van de politieke correctheid neemt N-VA een veel te softe houding aan  inzake de toenemende islamisering van onze gewesten, en sluit die partij de ogen voor de nefaste invloed dat dat heeft op onze identiteit, onze tradities en onze cultuur. Hoever kan een partij te ver gaan om nog geloofwaardig te zijn voor een groot deel van haar kiezerspubliek?

Willy van der Meulen – Ternat


Affront national

Pallieterke,

Onze middelmatige media zijn eensgezind als het over Frankrijk gaat. “Stop het affront National”, een gevaarlijk monster dat best verboden wordt volgens La Libre (sic). Op 7/12/2015 was het FN de eerste partij van Frankrijk. Gelukkig voor de democratie beet ze nadien in het zand; geen echte regionale macht. De schutsluis van allen tegen één is echt ontroerend…

Charly Vanhoof – Borgerhout


Vakbonden tegen alles

Pallieterke,

Hervormingen die de NMBS eindelijk uit het verleden naar de moderne tijd zouden kunnen brengen: 5 dagen staken. Het gaat dan nog maar over een feestdag, geen vergoeding meer voor te late treinen (!), geen pensioen op 55 (!) meer voor treinbestuurder, et cetera.

Wet-Major: vakbonden die beslissen wie er mag werken. Twintig jaar ervaring als kraanmachinist maar niet bij de vakbond: geen job. Tien jaar dienst bij uw werkgever die nu ook in de Antwerpse haven een vestiging heeft: gij moogt daar niet werken! E-commerce: ge wilt gerust ‘s nachts werken en pakskes inpakken zoals dat in heel Europa kan: hier niet, want vakbonden zijn tegen. En de regering ‘moet’ dit aanvaarden omdat ze er lang hebben over onderhandeld?

Ik wens u veel geluk om op een heel jaar een item de vinden waar de vakbonden niet tegen zijn. Zij verdedigen geen vak meer, ze zijn gewoon tegenbonden geworden. Dat onder linkse regeringen geen werk gemaakt werd van rechtspersoonlijkheid voor vakbonden (uniek in de wereld) kan ik nog begrijpen. Dat daar nog altijd niets aan gedaan wordt, doet mij vermoeden dat geen enkele politieker begaan is met het welzijn van dit land.

Wil men de NMBS hervormen? Waarom dan niet beginnen met de vakbonden verantwoordelijk te stellen voor hun daden, zoals dat voor iedereen geldt? Is iedereen toch niet gelijk voor de wet?

Lui Sinpels – Zandhoven


Overwinning FN

Pallieterke,

In uw bladje van vorige week schrijft u in “Buitenlands spervuur” o.a. “Eindelijk breekt er een begin van inzicht door, nadat er al een aantal jaren een mosliminvasie Europa overspoelt, en de Franse kiezers trekken hier massaal lering uit!” Inderdaad, de Fransen hebben het Front national een klinkende overwinning bezorgd! Ongeacht wat de tweede ronde brengt.

Verder zegt u… Het opzijschuiven van de onverbeterlijke “agent provocateur” J.M. Le Pen heeft zeker bijgedragen tot dat succes! Daar ben ik het mee eens, maar wordt het niet de hoogste tijd dat het VB hier zijn eigen “agent provocateur” namelijk, Flup Dewinter ook eens opzijschuift, en op die manier misschien aansluiting kan vinden bij N-VA?

Dewinter heeft het Vlaams Belang naar ongekende hoogten gebracht, dat zal niemand ontkennen, maar dat was VOOR de doorbraak van N-VA, de brave Vlaming had geen andere keuze dan op “provocateur” Dewinter te stemmen!

De (te) korte passage van wijlen Marie-Rose Morel had het VB kunnen doen aansluiten bij de andere “democratische” partijen, mijns inziens. (Hoe de regimepers aan haar lippen hing!) Ik vrees dat we met de jonge Van Grieken een kloon van Dewinter hebben en het VB weer op achtervolgen aangewezen is, en daar zullen de paar procentjes winst n.a.v. de gruwel in Parijs niets aan veranderen!

Danny van Linden – Brasschaat


Koerdistan

Pallieterke,

U heeft het over een ‘Balkan-oplossing’ voor het Midden-Oosten. Nu stellen we wel vast dat er een Koerdische gemeenschap is in Turkije die zich verzet tegen de Turken, een Koerdische gemeenschap in Syrië die zich verzet tegen Assad, en een Koerdische gemeenschap in Irak die problemen had met Sadam. Zou het dan geen oplossing zijn moest men de ‘artificiële’ grenzen, waarbij geen rekening gehouden werd met de mensen die er wonen (wij Vlamingen kennen toch ook dat probleem?), hertekenen en een nieuw land vormen: “Koerdistan” (denkend aan het boek van Karl May: ‘In Kurdistan’). Misschien kan dat zorgen voor meer stabiliteit in de regio.

Jan Peremans – Mortsel


Onlogische subsidies en taksen

Pallieterke,

We horen dat elektrische auto’s moeten (of) worden gesubsidieerd wegens minder CO2-uitstoot (men vergeet dat zij meer fijn stof veroorzaken omdat ze meer wegen en een grotere slijtage van het wegdek veroorzaken), en dat huizen waarin zorg besteed werd aan goede isolatie moeten (of) worden gesubsidieerd. Dit is allemaal goed. Maar wat gebeurt er met huizen die reeds decennialang geïsoleerd zijn (op eigen kosten en zonder subsidies of premies) en die reeds decennialang elektrisch verwarmd worden (dus properder)? De eigenaars hebben die zelf bekostigd, zonder één cent subsidies. Zij worden dubbel gestraft! Inderdaad, zij hebben nooit subsidies ontvangen voor hun isolatie en zij riskeren een dubbele Turteltaks te betalen omdat zij een groter vermogen afnemen. Is dit goed bestuur? En is dit billijk?

N. Robbrecht – Belsele


Pepperspray

Pallieterke,

Van “onze” Belgische regering moeten wij, brave burgers, al geruime tijd totaal ongewapend door het steeds gevaarlijker wordende leven gaan. Als je wordt overvallen of uitgeschud, moet je dat stoïcijns en zonder reactie ondergaan; zelfs een pepperspraytje mag niet tot je basisuitrusting behoren. Daarbij deze bedenking: als in de metro van Londen één van de bedreigde mensen zo’n spraytje bij zich zou gehad hebben én gebruikt hebben, zou daar waarschijnlijk maar één persoon naar het ziekenhuis afgevoerd zijn, namelijk de met een mes wild om zich heen zwaaiende halvegare, om op de spoed zijn ogen met veel water te laten spoelen! Dat is natuurlijk geen multicultureel voorbeeldgedrag van de “spuiter van dienst”, dus uitermate afkeurenswaardig in deze mismeesterde modeldemocratie, en in andere landen…

Leo Schruers – Hasselt