2015-50_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)Skoefie weg

Bert Schoofs was Kamerlid voor het Vlaams Belang gedurende vijftien jaar. In 2014 werd hij net niet meer herkozen voor zijn provincie Limburg. De Beringenaar was er kapot van, want hij had een fraai parcours afgelegd, zo vonden vriend én vijand. Geen brutale scherpslijper, wel een man met juridische vakbekwaamheid en dossierkennis. In de Kamercommissie Justitie was het kleine mannetje vaak een aandachtig beluisterde spreker en politici uit andere partijen waren meer dan eens verrast door zijn gestoffeerde tussenkomsten. Ook in de bijzondere commissie Seksueel Misbruik en de speciale commissie Familierecht sprong hij aardig in het oog en maakte hij het zijn tegenstrevers geregeld moeilijk met juridische kronkels en spitsvondigheden. Na anderhalf jaar wordt Bert nu partijloos, omdat de smet van zijn politiek verleden hem parten speelt bij het zoeken naar een nieuwe job. Hij moet noodgedwongen vervellen. Zo gaat dat in de Belgische democratie als een mens met een niet-politiekcorrect verleden wil overleven. Wij noemden hem in deze rubriek vaak ‘little big man’ en zo gaan we hem in gedachten houden. De oud-NSV’er Skoefie was een waardig parlementslid. Dat hij nu nieuwe wegen gaat bewandelen, los van de politiek, kan niemand hem kwalijk nemen. En dat hij gemakshalve niet overloopt naar een andere partij, siert hem. Meer nog: hij wenst zijn oude geliefde – het VB dus – zelfs alle succes toe. Chapeau, Bert! ‘Little big man’ is een ‘grand seigneur’.

Minuut stilte

De jongste jaren wordt er geregeld, meer dan ooit, in de Kamer een minuut stilte in acht genomen. Er is altijd wel een goede reden voor. Een overleden (gewezen) Kamerlid of minister, een ramptoestand waarbij slachtoffers vielen en nu ook… doden door terreur. De Kamer herdacht vorige donderdag alle landgenoten die in 2015 het leven lieten bij terroristische aanslagen. Niks mis mee, vinden we. Maar het opgeklopte gevoel van medelijden heeft een vreemd randje. Want klaarblijkelijk is er altijd wel grote eensgezindheid in de rouw, maar niet in de maatregelen om, in dit geval, het terrorisme aan te pakken. Daar wordt eindeloos over gepalaverd en zelfs gemarchandeerd. Jammer. Moest ook daarover wat meer eensgezindheid bestaan, dan zou het eerbetoon aan de slachtoffers nog intensiever en minder formalistisch zijn.

Geen woorden, maar…

Waar is de tijd dat men het in de Kamer en het Vlaams Parlement geregeld had over de usurperende bevoegdheden. Dat zijn bevoegdheden die eigenlijk toegewezen zijn aan de gemeenschappen en de gewesten, maar waarvoor de federale overheid nog blijft betalen en er dus zeggenschap over heeft. Typisch Belgisch dus. En het zijn er nog zo’n vijftig… N-VA en CD&V, maar ook oppositiepartij VB bepleitten destijds herhaaldelijk om die bevoegdheden definitief en volledig over te dragen aan de deelstaten. Barbara Pas van het VB wilde nu toch eens weten hoeveel usurperende bevoegdheden er vandaag nog zijn en over hoeveel geld dat nog gaat. Groot was haar verbazing toen zij in de federale begroting las dat er nog steeds voor zo’n 3 miljoen euro zuiver geüsurpeerde bevoegdheden zijn (waar de deelstaten exclusief bevoegd voor zijn) en nog 234,5 miljoen euro aan geüsurpeerde bevoegdheden waar zowel de federale staat als de deelstaten nog bevoegdheid voor hebben, maar die wezenlijk tot de deelstaten behoren. Het strafste van al was dat Pas vaststelde dat het merendeel van die bevoegdheden in de portefeuille van N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs zitten. De redenering van Barbara is logisch: dat de CD&V en de N-VA nu maar amendementen indienen om de genoemde middelen aan de deelstaten over te maken. Een staatshervorming is daarvoor niet nodig. Het is gewoon het uitvoeren ervan. En daar hadden deze partijen zich toch toe verbonden?! Hallo, Kris Peeters en Jan Jambon?! Wat gaan jullie doen als Barbara zelf die amendementen gaat indienen? Tegenstemmen? Ja, dan wordt het ‘leve België!’

Nog een haartje

Peter de Roover van N-VA en Barbara Pas van VB ondervroegen de eerste minister over het akkoord van de EU met Turkije over de aanpak van de vluchtelingencrisis, waarbij de EU zomaar even 3 miljard euro aan Turkije zal overmaken om de grenzen van Europa te bewaken en de opvang in de regio te verbeteren. De partij van De Roover steunde dat initiatief en was er gerust in dat mits goede afspraken met de Turken één en ander ‘goed voor iedereen’ zal zijn. De partij van Pas blijft wantrouwig en stelt zelfs dat er helemaal niets zeker is, dat de deal met Turkije enkel maar zal dienen voor Turkije om zich met geld van de Europese Unie in te kopen in de Europese Unie en zo zijn machtspositie te versterken. Waarover beide partijen wel op dezelfde golflengte zaten, was het feit dat de weg tot de toetreding van Turkije tot de EU niet op de agenda staat omdat er nog lang niet voldaan is aan tal van voorwaarden. Zelfs Michel zei dat laatst nog eens uitdrukkelijk. Is er dan toch een haartje op de tanden blijven staan?

Auf Deutsch!

Donderdag werd er een wetsontwerp van de regering gestemd om de dotatie voor de Duitstalige Gemeenschap te verhogen. Daar is, vreemd genoeg, geen bijzondere wet met dubbele meerderheden voor nodig. Kattrin Jadin van MR en afkomstig uit de Oostkantons voerde het woord. Logisch. Zij deed dat ook in het Duits. Grondwettelijk perfect mogelijk, maar in de Kamer heel uitzonderlijk. Haar tussenkomsten zijn dan ook altijd iets merkwaardigs. En, die worden door iedereen gewaardeerd. Alleen de Franstaligen verstaan er geen bal van, en zij noemen de Oostkantonners vaak minachtend de best beschermde minderheid ter wereld… Om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag, want ze behoren immers tot het Waals Gewest. En dat is van hen. Vreemd land, toch?