2015-52_04_Roddels uit de Wetstraat (Medium)Felicitaties

Vorige week waren er de fameuze nieuwe verkiezingen in Linkebeek, waar de balsturige  en weerbarstige Franstalige burgemeester Damien Thiéry van de MR de overwinning behaalde met zijn Franstalige lijst. De Vlaamse zetels waren niet vacant, dus daar moest niet voor gestemd worden. De lijst van Thiéry behield weliswaar haar 13 zetels, maar het was merkwaardig dat 17 procent van de kiezers niet kwam opdagen. Van degenen die wel kwamen kiezen, stemde 14 procent blanco en 7 procent voor een nieuwe rechtse lijst, die geen zetels haalde. Als je dat allemaal optelt, dan is dat zo’n 40 procent die niet voor Thiéry stemde. Bovendien haalde hij zelf niet meer stemmen dan in 2012… Afwachten hoe de carrousel daar nu zal rondjes draaien. Maar Damien Thiéry, die overigens vlot Nederlands speekt – hij moet wel tijdens de gemeenteraad… -, is ook Kamerlid en lid van een regeringspartij. Door andere Franstaligen werd er dan ook stevig handjes geschud om hem te feliciteren. Maar, er waren ook N-VA’ers, zoals fractievoorzitter Hendrik Vuye, die dat deden. En nog wel in het halfrond… Tot grote ergernis van andere N-VA-Kamerleden! We kunnen ons voorstellen dat daar achter gesloten deuren toch wel een hartig woordje over zal gezegd zijn. Dat hopen we tenminste. Beleefd en vriendelijk zijn tegen Thiéry is één ding, maar hem feliciteren voor een anti-Vlaamse verkiezingsoverwinning is toch nog iets anders!

Uit de mode

Lange vergaderingen waren het vorige week in de Kamer. Naast de klassieke ‘programmawet’ moest ook de begroting voor volgend jaar alsnog ‘besproken’ en gestemd worden. Traditioneel sloven de oppositiepartijen zich uit om de regering te confronteren met hun kijk op een en ander. Maar dat zo’n ‘debat’ eigenlijk maar een formaliteit is, en enkel voor de schone schijn gevoerd wordt, bleek toen op meerdere tijdstippen nauwelijks iemand in de plenaire vergadering aanwezig was. Zelfs toen de ‘grote’ oppositiepartij sp.a bij monde van Karin Temmerman aan het woord was, bleven de banken zo goed als leeg. Haar woorden galmden tussen de zuilen en in het gewelf. Het democratische debat, met voor en tegen, in kalmte of in heftigheid van de grote dagen, is allang uit de mode.

Terug mét das

Vorige week maakten we melding van het feit dat voor het eerst in de geschiedenis een Kamervoorzitter zonder das op zijn parlementaire troon was geklommen. We weten niet of het door dat schot voor de boeg kwam, maar het was een feit dat vorige week Siegfried Bracke terug met das verscheen. Het was in ieder geval enkele Vlaams-nationale praatbarakkers opgevallen, die onze roddel in ’t Pallieterke hadden gelezen…

Europese chantage?

Jan Penris was nog eens in goede doen. Hij ondervroeg minister Peeters over de Europese dreiging om de aloude wet-Major op de helling te zetten. In de havengebieden mag enkel door erkende havenarbeiders havenarbeid worden uitgevoerd. Dat systeem, zei hij, is ouder dan de wet-Major uit 1972 en heeft – nog steeds volgens Penris – ervoor gezorgd dat we niet alleen een sociale vredestraditie hebben, die al meer dan een halve eeuw oud is en die onze nabuurhavens ons benijden, maar dat we tegelijkertijd een keurkorps van havenarbeiders hebben kunnen verzamelen dat iedereen ons benijdt. Zijn klassiekers kennende, zei hij tot Peeters: “Men leze er de boeken van pater Karel van Isacker maar op na.” Kortom, hij wilde weten of Peeters op de Europese chantage is ingegaan, die wil dat “niet alleen Vlamingen onder de zak lopen, maar dat ook Tsjechen, Polen, Roemenen, Grieken en Hongaren de kans zouden krijgen om dat werk mee te verrichten”. Hoewel Peeters rond de pot draaide in zijn antwoord en begrip toonde voor opmerkingen van Europa, en tegelijk vond dat de efficiënte werking van én de veiligheid in de Belgische havens moesten gewaarborgd blijven, vroeg Jan Penris, zonder verpinken, op de man af, of de essentie van de wet-Major nu overeind zal blijven of niet. Waarop Peeters “ja” antwoordde… Penris leek toch niet helemaal overtuigd door Peeters’ antwoord en beloofde dat hij en zijn vele vrienden-havenarbeiders “erover zullen waken dat er in onze haven geen sociale dumping komt, zoals wij die in de bouwsector en de transportsector hebben meegemaakt”. Wordt zonder twijfel vervolgd.

Wat ziekjes

Kristof Calvo had zich woensdag, donderdag en vrijdag officieel ziek gemeld. Kan gebeuren, natuurlijk. Daarmee ontsnapte de Kamer aan een reeks tirades en procedurekwesties. En door een officiële melding van afwezigheid wordt er niet geraakt aan de parlementaire wedde, want wie zonder geldige reden afwezig is, moet daar een deeltje van inleveren. Maar… Vorig weekeinde was het in Mechelen ‘Het Warmste Weekend’, een feestelijk spektakel met gezellige festiviteiten in kerst- en wintersfeer, dat in de dagen daarvoor intensief werd voorbereid. En laat nu toch Kristof Calvo voorzitter zijn van ‘mmMechelen Feest vzw’, die heel dat gebeuren organiseert. Lastig vraagje: heeft Kristof Calvo zich tijdens de voorbereidingen van die festiviteiten – die plaatsvonden op de zittingsdagen van de Kamer – ook afwezig gemeld wegens ziekte? Hallo, Kristof?!

Woorden en daden

Barbara Pas van het VB had de verklaring van Bart de Wever, onlangs in Gazet van Antwerpen, goed onthouden: “Schaf die Senaat af en investeer dat budget in de versterking van onze Staatsveiligheid.” Barbara is het daar roerend mee eens. Ze besloot dan maar meteen bij de begroting een amendement in die zin in te dienen. Inderdaad, de nieuwe Senaat heeft het afgelopen jaar bewezen totaal overbodig te zijn, terwijl dat vehikel in de begroting van 2016 nog goed is voor een uitgave van 49.950.000 euro. En het is juist, meende zij, dat de Veiligheid van de Staat een schrijnend tekort aan mankracht en middelen heeft om de terreurdreiging in dit land op de meest efficiënte manier te kunnen aanpakken. Zodoende wilde haar amendement tegemoetkomen aan de terechte verzuchtingen van de schaduwpremier, middels de schrapping van de dotatie van de Senaat en een overheveling van dat bedrag naar de middelen die worden uitgetrokken voor de Veiligheid van de Staat. Haar amendement werd unaniem weggestemd, dus ook door de N-VA. Begrijpe wie kan. Waarom heeft de N-VA dan zelf niet het voorstel van de Grote Leider omgezet in een amendement? Tussen woorden en daden ligt klaarblijkelijk een schier oneindige wereld van verschil…