Volgens de extreemlinkse socioloog Jan Hertogen is “alles wat rechts en vals is, in paniek”. Of het nu lezers zijn, ongeruste gebruikers van Seniorennet, rechtse intelligentsia of de eminente professor Etienne Vermeersch, iedereen vraagt hem bevestiging of de migratiecijfers die ATV de wereld instuurde wel kloppen. Ze kloppen. En zonder asiel- en migratiebeperking kloppen ze straks ook voor tal van Vlaamse steden.

Dat de cijfers van Hertogen kloppen, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Ze zijn gebundeld in de Buurtmonitor Antwerpen, en gebaseerd op rijksregistergegevens. In die bronnen zijn de inwoners uit het Wachtregister Asiel inbegrepen.

Hertogen bracht de migratieachtergrond van de 0 tot 6-jarigen in de Antwerpse gemeenten in beeld. Borgerhout “wint” met 81,4 procent, gevolgd door Antwerpen stad (80), Deurne (75), Hoboken (70), Merksem (69), Berchem (61) en Wilrijk (60). Alleen in Ekeren (29) en de Poldergemeenten (22) liggen de cijfers lager.

Marokkanen

Hertogen geeft ook het percentage inwoners (0-6 jaar) van Marokkaanse herkomst. Dat zijn er 43% in Borgerhout, 29% in Hoboken, 28% in Deurne en ca. 20% in Wilrijk en Antwerpen. Daarna volgen Merksem (18%), Berchem (14%), op grote afstand gevolgd door de Poldergemeenten (Bezali, 6%) en Ekeren (3%). Van de 516.010 inwoners in Antwerpen (Wachtregister inbegrepen) op 1 januari 2015 zijn er 62.724 van Marokkaanse herkomst. In België waren in 2013 juist geteld 442.044 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond, waarvan 206.158 in het Brusselse gewest.

De vergelijking van de toestand bij 0-6-jarigen met andere leeftijdscategorieën is verhelderend. Bij de Antwerpse 40-65-jarigen is in geen enkele gemeente het aantal inwoners van vreemde herkomst hoger dan 50 procent, bij de 65-plussers nergens groter dan 23 procent. Maar het kan dus snel gaan.

Op basis van nog wat meer statistieken (de Vlaamse Integratiemonitor en zijn eigen berekening) becijfert Hertogen dat in het verkiezingsjaar 2018 de helft van de inwoners van de Antwerpse gemeenten van vreemde afkomst zal zijn.

“Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd krijgt, zou van minder depressief worden, zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele Vlaams Belangstemmen te winnen om eventueel nog, zoals in 2012, met de hakken over de sloot te geraken”.

Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er volgens Hertogen nog 235.797 ‘oude Belgen’ en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 zullen er 24.385 ‘oude Belgen’ minder zijn en 27.734 meer met migratieachtergrond, zodat de verhouding van stemplichtigen (rekening houdend met een beperkt aantal ingeschreven vreemdelingen) 211.411 ‘oude Belgen’ en 97.243 met migratieachtergrond zal bedragen.

Het besluit van Hertogen is duidelijk: “In feite is De Wever burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. Jaar na jaar zullen deze generaties doorschuiven en de N-VA minimaliseren en op termijn marginaliseren. N-VA heeft geen toekomst in Antwerpen… Vanuit het 1ste verdiep komt alleen nog de grootspraak van de verliezer… De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en ‘Berbers’.”

Anja Pieters