Zowat alle regeringen in dit land klopten zich vorige week op de borst: door hun niet-aflatend lobbywerk mag Audi Vorst de hoogtechnologische elektrische terreinwagen van dat merk produceren. Dat is echter niet in eerste instantie de verdienste van de politici. Wel van Audi zelf, dat dankzij de eigen winstgevendheid blijft investeren.

140 miljoen euro. Dat is het bedrag van de steunmaatregelen van de federale regering waarop Audi Vorst kan rekenen. De regering-Michel wekt de indruk dat dat bedrag de Duitse autoconstructeur over de streep heeft getrokken om de vestiging in Brussel te behouden en er zelfs een nieuwe elektrische terreinwagen van de band te laten rollen. Daarmee zijn nog voor jaren 2.500 jobs gegarandeerd.

De regering-Michel doet de waarheid geweld aan. Ten eerste is er ook een bijdrage van de gewesten die zorgen voor extra opleiding en een centrum voor hoogtechnologische innovatie. Maar vooral: die 140 miljoen euro zijn geen specifieke steun voor Audi Vorst. Dat zou door de Europese Commissie trouwens afgewezen worden, want directe staatssteun is verboden. In dat bedrag zitten allerlei algemene maatregelen die de regering het voorbije anderhalf jaar genomen heeft om de loonkosten voor de bedrijven te verlagen: de indexsprong, de vermindering van de sociale bijdragen en een lastendaling voor nacht- en ploegenarbeid. Daarnaast zijn er ook fiscale kortingen voor wie onderzoekers wil aantrekken. Die zijn dus niet uitsluitend gericht op Audi Vorst; ze zijn op maat van multinationale bedrijven gemaakt. Het gaat hier om een algemeen pakket van 2,6 miljard euro, waarvan een deel naar Audi Vorst vloeit.

De regering heeft in deze hoogstens een interessant kader voor investeringen gecreëerd. Het klopt dat Charles Michel (MR) in Duitsland meermaals aan lobbywerk heeft gedaan. Rupert Stadler, de grote baas van Audi, mocht vorig jaar de eerste minister en de federale excellentie Kris Peeters (CD&V) en Johan van Overtveldt (N-VA) ontvangen. In de marge van een Europese top sprak Michel ook met Angela Merkel over de toekomst van Audi. De contacten met de regionale regeringen waren bescheidener en gingen niet verder dan gesprekken met ambassadeurs.

Wat het lobbywerk betreft, verdient de regering wel een pluim. Onder Elio di Rupo (PS) zou dit alles veel moeilijker zijn verlopen. Het is bekend dat hij niet graag naar het buitenland gaat, laat staan dat hij daar overleg moet plegen met bedrijfsleiders. Dat zijn voor de PS de vijanden bij uitstek.

Charles Michel was bijna in trance toen hij de Audi-investering aankondigde omdat dit het imago van zijn bedrijfsvriendelijke investering bevestigt, maar indien Audi verlieslatend was, zou de vestiging in Vorst geen toekomst meer hebben. Fiscale cadeautjes of niet.

Dat Audi in Vorst investeert, is omdat Audi het zelf wil en al jaren grote winsten boekt. Dat Opel (Antwerpen) en Ford (Genk) de voorbije jaren uit Vlaanderen vertrokken zijn, is in eerste instantie te verklaren door hun zwakke positie op de automarkt. Ze kampten met overcapaciteit. Die wagens in het middensegment waren niet meer aantrekkelijk. Bovendien werd in die categorie een echte prijzenslag uitgevochten.

Een groot verschil met Audi, dat samen met BMW en Mercedes in de categorie van de premiummerken zit, met een gamma in de hogere prijsklassen. Die autoconstructeurs hebben de voorbije jaren goed geboerd. Het zijn qua verkoop de sterkst groeiende merken, en dat ondanks de crisis van 2008. Een deel van hun succes is te verklaren door de sterk gegroeide uitvoer naar China. Een Duitse premiumwagen is daar echt een statussymbool.

Audi wil verdergaan op de ingeslagen weg. De komende vier jaar investeert dat merk 24 miljard euro. Dat is uniek in de geschiedenis van het bedrijf. Bedoeling is tegen 2020 de eerste plaats in de ranglijst van de premiummerken in te nemen. Nu is dat nog BMW. De investering in Vorst past in die strategie.

Angélique Vanderstraeten