Plat op de buik

Mijnheer de dhimmi,

Een ‘dhimmi’ is de traditionele aanduiding voor bepaalde niet-moslims onder islamitisch bestuur die onder voorwaarden de eigen religie mogen blijven aanhangen. Dat soort bestuur is er in dit land gelukkig nog niet, maar de aanpassingen aan een snel groeiende moslimminderheid – voorlopig nog een minderheid – is al aardig op gang aan het komen. Het katholieke onderwijsnet, waarvan gij de baas zijt, draagt daar vrolijk zijn steentje toe bij. Pioniers in het onderwijslandschap, nietwaar?! Ik stel gewoon vast dat gij u al goed aan het voorbereiden zijt voor als het zover is, dat gij nu reeds beperkingen en onderdanigheid in de hand aan het werken zijt. De overgang zal geruisloos verlopen op deze wijze…

Recentelijk kwam al in het nieuws dat een aantal scholen hun maaltijden aanpassen en enkel nog halal-voedsel serveren om ‘andersgelovigen’ niet tegen de borst te stoten. Wat de autochtone ouders en kinderen daarvan denken, zal hen ‘worst’ wezen. Als het multiculti-ideaal maar gediend wordt!

Katholieke scholen ‘met veel moslimleerlingen’ krijgen nu van u aldus de mogelijkheid om tijdens de ramadan in juni de zwaarste examens op maandag te plaatsen en alles zo veel mogelijk ’s ochtends te concentreren. “De ramadan valt dit jaar pal in juni. Voor veel moslimjongeren wordt dat een moeilijke periode”, zegt uw woordvoerder. Daarom vraagt gij uw scholen die veel ­- wat is veel? – moslimleerlingen tellen, om eventueel ‘afspraken te maken’ over de ­examenkalender en mogelijk rekening te houden met de ­impact die de maand heeft op moslimjongeren. Gij loopt daarmee de scholen in Groot-Brittannië achterna en gij meent daarmee uw steentje bij te dragen voor meer verdraagzaamheid, openheid en begrip. Uw woordvoerder prevelde met een krop in de keel en met medelijdende stem: “Dat betekent dat die jongeren zeer vroeg op moeten om ‘s ochtends te eten en ook lang moeten opblijven voor de avondmaaltijd. Het is dus sowieso een periode die veel van hen vergt. En dit jaar is dat bij uitstek zo omdat de ramadan van begin juni tot begin juli loopt: pal in de eindexamens dus.”

Het moet nu toch niet gekker worden! Lees de reacties van de burgers er maar eens op na op de sociale fora en in de (vaak elektronische) lezersrubrieken van de serieuze gazetten. Gij zult dan meteen weten dat deze zoveelste – en welllicht niet de laatste – aanpassing aan een minderheid met erg lange tenen bij onze mensen op geen begrip kan rekenen en hun strot uit komt.

Vlaamse kinderen die pal na de kerstvakantie examens hebben, wordt niet gevraagd of zij genoeg tijd hebben gehad om Kerstmis te vieren en de vele traditionele familiebijeenkomsten ontspannen en zonder examenstress mee te maken. Voor hen is het examenrooster te nemen of te laten. En wie er niet door is, moet maar weerkeren tijdens de tweede zittijd of nooit meer. Zo simpel is dat. Ik herinner mij dat in mijn jeugdjaren, toen wij met de Chiro bij de afsluiting van het kerkelijk jaar uitbundig – en met de muziekkapel op kop – een ganse zondag ‘Christus Koning’ vierden, wij met een aantal leiders op onze (katholieke) school hadden gevraagd om de ‘ondervraging wiskunde’ uit te stellen tot dinsdag, kwestie van op onze Chiro-hoogdag alles te kunnen inzetten voor het feest, wij boudweg en zonder verpinken wandelen werden gestuurd. ‘Eerst de taak, dan ’t vermaak’ stond hoog in het schoolvaandel en de discussie was gesloten. En toch waren wij op het einde van het jaar geslaagd, want ‘moeilijk gaat ook’. Ook dat stond hoog in het vaandel.

Dat soort toestanden was, graag toegegeven, vrij straf en enige soepelheid was wenselijk geweest. Maar een absolute capitulatie voor een groep mensen die hun kinderen wel naar het katholiek onderwijs sturen omwille van de kwaliteit – die er gelukkig nog is -, maar die er alleen maar op uit zijn om hun manier van leven in onze samenleving op te dringen en die daar telkens weer aanpassingen van onze gewoonten en tradities voor vragen, dat is van het goede veel te veel. Hun kinderen mogen al thuisblijven tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest, terwijl de autochtoontjes wel op de schoolbanken mogen komen zitten. Deze vinger lijkt mij al méér dan genoeg, maar een hele arm is ‘er over’.

Ga niet langer plat op uw buik, Lieven. Als zelfs het ‘neutrale’ gemeenschapsonderwijs dat voor de examenregeling niet van plan is, waarom gij dan wel?

‘t Pallieterke