Geen kandidaat

Mijnheer de conflictbeheerser,

Gij hebt de wereld kond gedaan dat gij niet de chef van alle Vlaamse blauwen wilt worden en dat gij die kelk aan u wilt laten voorbijgaan. Aan de ene kant zegt gij dat wat Gwendolyn Rutten heeft gedaan, goed werk is en dat dat de vernieuwing is die gij volmondig kunt steunen. Maar aan de andere kant komt gij zeggen dat gij u hebt geëngageerd als voltijds burgemeester van Kortrijk en dat dat niet te combineren valt. Bovendien zijt gij ook nog parlementslid. Het lijkt erop dat gij u verschuilt achter uw politieke mandaten om er onderuit te komen. Gewiekst, als een sluwe vos, weet gij maar al te goed dat niet alles goud is wat blinkt…

Tegelijk laat gij duidelijk horen dat gij hoopt dat meerdere en liefst jonge mensen zich aanmelden die ‘een ander profiel hebben en ook bepaalde plannen hebben’. Dat is wel heel cryptisch; wij zijn dus heel benieuwd wat gij bedoelt. Want in dezelfde adem suggereert gij zo ook aan Rutten – die op dit moment nog de enige kandidaat-voorzitter is – dat zij moet aantonen wat de volgende doelstellingen zijn voor de partij en dat ze met een project moet komen dat zal moeten beoordeeld worden. Moeten wij daaruit opmaken dat de fut er eigenlijk uit is, en dat dat wel eens één van de redenen zou kunnen zijn waarom zij zich in de  voorzittersverkiezingen mengt? En dat dat project precies moet dienen om zichzelf heruit te vinden? Of dat er anders ‘tabula rasa’ moet gemaakt worden in de Melsenstraat?

Of… moet ik de hardnekkige geruchten geloven die men mij in het oor komt fluisteren en die zeggen dat Gwendolyn verkiezingen wil organiseren om dan met veel vertrouwen en bombarie de fakkel aan jongeren over te laten en zelf persoonlijk te mikken op de vervanging van Heksemie Turtelboom in de Vlaamse regering, omdat die anders tot aan de verkiezingen de naar haar genoemde taks als een molensteen om haar hals en die van uw partij zal moeten meeslepen? Zij kan zich dan in de luwte gaan opmaken voor de slag om Antwerpen in 2018… Laat ge het ons eens weten, Vincent?

Dan is er nog de toestand in uw geliefde centrumstad, waar gij in 2012 een erg krappe coalitie op de been bracht om de tsjeven na meer dan honderd jaar naar de oppositie te verjagen. Gij meende toen nogal overmoedig dat gij dat allemaal wel in de hand kondt houden, maar de instabiliteit en de interne verdeeldheid van de N-VA-afdeling is van het niveau dat men in die andere centrumstad Turnhout al meemaakte. Geen land mee te bezeilen. Uw Open Vld/sp.a./N-VA-coalitie moet dus constant vechten om te overleven. Pappen, nathouden, pamperen, urenlange gesprekken, diplomatiek overleg, verzoenende gebaren,…; gij moet ze allemaal uit uw blauwe hoed toveren. En gij gaat daar erg ver in, want vandaag is het zelfs zover gekomen dat uw coalitie afhankelijk is geworden van twee gemeenteraadsleden die als Vlaams Belanger zijn verkozen, maar waarvan er eentje omwille van een zeker eigenbelang de partij verliet. Iedereen stelt zich immers de vraag of Maarten Seynaeve ook was weggegaan bij het VB als hij zijn job op één van de parlementaire fracties had kunnen behouden na het verkiezingsdebacle van 2014… De vraag stellen, is ze beantwoorden. De twee zeilden veilig – zogezegd omwille van principiële meningsverschillen, wat altijd goed klinkt – over naar de N-VA en beloven nu als ‘ontluisden’ de coalitie mee overeind te houden. Daar zal wel iets tegenover staan, waarvan we in 2018 het resultaat zeker zullen zien.

En daar staat gij dan, de man die Kortrijk een ander gelaat ging geven. Gij beseft als geen ander dat, als gij na 2018 opnieuw Kortrijk wilt besturen, gij deze meerderheid overeind moet houden en de chaos moet vermijden. Anders zouden de keizers wel eens terug naar de ‘oude zekerheden’ kunnen grijpen in 2018.

Ik kan heel goed verstaan dat gij geen Open Vld-voorzitter wilt worden, omdat gij als crisismanager in uw stad op elk uur van de dag en van de nacht waakzaam zult moeten blijven om te kunnen uitrukken wanneer de boel weer maar eens op ontploffen komt te staan.

Ik wens u de naarstigheid en… probeer ’s nachts de slaap te vatten…

‘t Pallieterke