2016-02_05_De slag om Keulen (Medium)De Wever houdt spelverdeler Beke beter te vriend

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn partij opende Bart de Wever met een terugblik op de lezing die hij in september gaf voor Carl Devos en zijn Gentse studenten. De reacties op dat evenement waren voorspelbaar. “Onzin, onverdraagzaam, onvoorstelbaar, onmogelijk, ongelijk… Dat is alles wat ik kon verzinnen dat met een ‘o’ begint”, grapte hij. Zijn standpunten over de toen al uit de hand lopende vluchtelingenstroom had hij eind augustus al toegelicht in Terzake. In beide gevallen stond het progressieve kot op stelten.

PS-rechter in de bres voor terreurverdachten

Eind vorige week werkte de Brusselse rechter Luc Hennart zich in het nieuws met krasse uitspraken over de antiterreurmaatregelen van de regering. De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel verzet zich met name tegen de verlenging van de voorlopige hechtenis voor terreurverdachten tot 72 uur en de doorbreking van het verbod op nachtelijke huiszoekingen. Het gaat nochtans om twee zeer essentiële maatregelen die absoluut nodig zijn om ons te wapenen tegen terroristen.

Mark Grammens: “Asielcrisis: ook een Vlaams probleem”

Wat mij uit mijn periode van verplichte rust het meeste is bijgebleven, is dat volgens berekeningen van de koele cijferaars van de Europese Commissie, Europa tegen het jaar 2060 nog eens tenminste 55 miljoen vluchtelingen of andere asielzoekers mag verwachten, dat is méér dan een miljoen per jaar, het cijfer voor 2015. En dat, volgens de Commissie, is een minimum. De verwachting luidt dat het cijfer veel hoger zal liggen, en dat het in sommige jaren om 2 miljoen nieuwe Europeanen zal gaan.

Wir schaffen das?

We beliegen u… op uw kosten (Jan Neckers)

Op 5 januari kijk ik half naar mijn horloge en half naar de dagelijkse desinformatie van de VRT. Die dag kan het zootje van de Reyerslaan niet wegkijken en moet het wel een woordje zeggen over het asielkrapuul in Keulen. De teller staat op dat moment op negentig aangerande vrouwen. Natuurlijk weten u en ik dat de goebbelsianen van de VRT van misdaden tegen negentig niet-Duitsers onmiddellijk het hoofdpunt van hun journaal maken, maar de slachtoffers zijn geen allochtonen…

De slag om Keulen (Jürgen Ceder)

Er werden twee slagen om Keulen uitgevochten. De eerste speelde zich af op oudejaarsavond en was een wanhopige strijd om lijfsbehoud van honderden vrouwen (er zijn nu al meer vijfhonderd klachten ingediend) tegen duizend allochtonen die hen omsingelden, beledigden, sloegen, bespuwden en bepotelden. Twee vrouwen werden verkracht. “We dachten dat we het niet gingen overleven”, getuigde een Waalse vrouw die over de grens was gaan vieren. De tweede slag is een politiek en mediatiek gevecht over de waarheid van wat er toen is gebeurd en over de waarden die op het spel staan. Die oorlog is nog steeds aan de gang.

Thierry Debels: “Rekenkamer snoeihard over Europese begroting“

De Europese Rekenkamer is de instelling om de controle van de financiën van de Europese Unie (EU) te verrichten. Als extern controleur van de EU treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de EU en draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU.