2016-04_13_Zuur & Zoet (Medium)Bemoedigende peilingen op weg naar meer Vlaanderen

In 2018 gaan 35.000 Antwerpse jongeren (15-21 jaar) voor het eerst naar de stembus. Volgens onderzoek van TNS, gepubliceerd in Gazet van Antwerpen, zullen die jongeren in 2018 vooral Groen stemmen en mag De Wever in 2018 zijn biezen pakken. Dat zegt toch Gazet van Antwerpen. De scores de traditionele partijen zijn laag en Vlaams Belang is bij de jongeren dood. Hoe simpel kan het leven zijn.

38 miljoen voor Europese vehikels

Dat de brave kinderen in december lekkers hebben gekregen van de Sint, en uzelf hopelijk iets nuttigs van de Kerstman: daarmee vertellen we u niets nieuws. Maar dat de dames en heren politici in het Europees Parlement zichzelf nog eens extra in de handen hebben kunnen wrijven, dat zal u in de gewone kranten niet terugvinden. Nochtans werd in december aan de Europese politieke partijen en stichtingen een bedrag van liefst 38 miljoen euro uitgedeeld, of een slordige 1,5 miljard oude Belgische frank. Besparingen? Crisis? Niet in het Europees parlement…

Thierry Debels: “Opvangpartners rekenen zich rijk aan asielcrisis”

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2014 bedroegen de inkomsten van Fedasil ruim driehonderd miljoen euro. Opvallend is dat het grootste deel van dat geld doorgesluisd wordt naar ‘derden’. Die uitgaven ten gunste van derden bedroegen dat jaar immers 192,7 miljoen euro.

Nederland Stasiland

Dacht u dat alleen in Duitsland en Zweden bedriegers de politie leiden op voorwaarde dat ze racistische allochtonen beschermen? Wel, dan kent u Nederland Stasiland nog niet.

Praten met auteur Marc Hendrickx: “Ik krab jouw rug en jij de mijne”

Op een leeftijd die fout is voor onthullingsverhalen, de auteur is niet grijs en kan jaren getreiterd worden, publiceert Marc Hendrickx een prachtig geschreven boek over de vriendjespolitiek in de Vlaamse republiek der letteren. Een handvol mensen bestrooit met uw belastinggeld de vrienden, kennissen en meelopers. Op de zelfverklaarde kwaliteitskranten De Morgen en De Standaard hoeft u niet te wachten voor een interview of een bespreking. Zij verdragen de warboel.

De Standaard der Islamieten van Vlaanderen (Grammens)

Verleden zaterdag noemde Koen Meulenaere in de meest gelezen rubriek van De Tijd (21 januari) De Standaard “het islamitische dagblad van Vlaanderen”. Aangezien dit precies tot uitdrukking brengt wat de lezer van De Standaard ook al lang denkt maar niet luidop mag of durft te zeggen, bestaat er een goede kans dat dit scheldwoord blijft beklijven, en dat men zal mompelen, telkens als men iemand De Standaard ziet kopen, of gauw uit schrik met het blad gezien te worden, het onder zijn jas verbergt … “ah, weer een Vlaamse bekeerling tot de islam …”. Het zal zijn alsof men aan het einde van de oorlog, een collaboratiekrant kocht. Men werd er een beetje om uitgelachen, niet echt vijandig, maar medelijdend, zo in de zin van: hoe kan die zo onnozel zijn…