2016-03_05_Echos uit de Koepelzaal (Medium)Ramadan

In het verkeerde keelgat van Chris Janssens (VB) is geschoten dat de koepel van het katholiek onderwijs het nuttig heeft geacht om de raad mee te geven rekening te houden met de ramadan. Door de spelingen van de wonderlijke islamitische maankalender valt die heilige maand dit jaar namelijk in juni. Erg belastend voor de scholiertjes, dus niet meer dan billijk dat katholieke scholen de examenregelingen wat aanpassen om voor moslimleerlingen één en ander te verlichten. Niet zo voor Janssens, die nogal naïef meende dat katholiek onderwijs katholiek is en dat andersgelovigen zich daaraan misschien best aanpassen in plaats van andersom. Minister Crevits schermde met de autonomie van de scholen, die bijvoorbeeld de vrijheid hebben om rekening te houden met lokale omstandigheden – zoals het toekennen van een halve dag vrijaf ter gelegenheid van Waregem Koerse, wist de minister onder meer te vertellen. Diezelfde minister viseerde diezelfde week nog een katholiek schooltje te lande dat zo vermetel is met de oude Mechelse catechismus te werken. Tussenkomende Ann Brusseel (Open Vld) merkte voorts op dat de ramadan “niet zomaar een feestperiode” is maar een “heel zware” vastentijd. Zo lusten we er nog wel één.

Uithuiszettingen

Genoeg gelachen. Vragen van Jelle Engelbosch (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Gwenny de Vroe (Open Vld) over het aantal uithuiszettingen in ons rijke en welvarende Vlaanderen. Zijn die wel dan niet toegenomen? Over zekere persberichten in dat verband sprak Engelbosch niet geheel onterecht van “opgewarmde kost”. Inderdaad, de nu bekende cijfers gaan over de periode 2008-2013, toen “socialere” lieden het nog voor het zeggen hadden. De situatie onder het “nieuwe regime” is nog niet volkomen duidelijk. Minister Homans somde haar maatregelenbatterij op en meende, ten behoeve van de rode en groene critici, toch een lichtjes dalende lijn te zien, die ze afleidde uit gegevens van het eigenaarssyndicaat en het deurwaardersgilde. We kunnen dat alleen maar hopen, maar dat neemt niet weg dat nog steeds heel wat mensen het water aan de lippen staat.

Aprilgrap

Karl Vanlouwe (N-VA) kwam nog maar eens wijzen op de moeilijkheden met de inburgeringsbegeleiding van “nieuwkomers”. In Vlaanderen bestaat sinds 1 april 2004 een min of meer dwingend inburgeringsparcours. Geen aprilgrap, maar goed beleid volgens Vanlouwe. Twaalf jaar later gaat Wallonië een beetje overstag, maar in Franstalig Brussel blijft men doof voor elke “verplichte” inburgering. De Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) blaat wel, maar het enthousiasme is ver te zoeken. Een aantal zaken op de sporen krijgen komt in Brussel toe aan de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC), waarin het Vlaams-Cocof overleg moet worden gevoerd. Vanlouwe wilde weten hoe dat vlot. Van minister Homans kwam het vrij duidelijke antwoord – kort samengevat: de Franse Gemeenschap doet geen inspanning en vertikt het feestelijk om met Vlaanderen te babbelen. Zo gortig is het dat zelfs typische “Brussel hoera”-roepers à la Joris Poschet (CD&V) de mening waren toegedaan dat de Cocof een flinke trap onder het achterste verdient. Vraag is, wie zal ze die trap gaan geven?

Maatschappelijk probleem

Het grote licht Jean-Jacques de Gucht (Open Vld) blijft zich buigen over het prangende maatschappelijke probleem van de zondagse eredienstuitzendingen door ons aller VRT. Discriminerend voor de vrijzinnigen en nog wat anderen. Voor een keer moet de VRT eens grappig uit de hoek zijn gekomen met de repliek dat de andere levensbeschouwingen c.q. religies nu eenmaal geen activiteiten op zondagvoormiddag hebben. De Gucht zag dan wel heil in een verbindend kader, in een zondagsprogramma waarin genoemde levensbeschouwingen c.q. religies met elkaar zouden dialogeren. Voor strikt godsdienstige programma’s kan bij de openbare omroep, volgens die nazaat van de Franse Revolutie, geen plaats zijn. Voor Marius Meremans (N-VA) is een nieuwe levensbeschouwelijke “praatbarak” op de VRT niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht – overschot van gelijk. De geloofsijver van De Gucht botste op lichte scepsis; hij sputterde dan maar wat over “dialoog”, maar vooral over het absoluut niet-uitzenden van erediensten. We hopen dat Jean-Jacques zijn strijd tegen het obscurantisme niet opgeeft.

Duurzame ontwikkeling

Er was een tijd dat Vlaanderen zijn zonen uitzond om de arme wilden te gaan beschaven. Die tijd is lang voorbij. Vandaag wordt aan ontwikkelingssamenwerking gedaan. Om dat in goede banen te leiden, beschikt Vlaanderen over een heus kaderdecreet. Er bestaat wellicht geen sector waarin meer wordt geleuterd en kwalijke onzin wordt verkocht dan in het ontwikkelingsgebeuren. De Verenigde Naties hebben besloten om de “millenniumdoelstellingen” om te zetten in “duurzaamheidsdoelstellingen”. Het Vlaamse decreet dient dus in die zin te worden bijgesteld. Onder meer Sabine de Bethune (CD&V) lichtte toe wat we ons daarbij moeten voorstellen. Heel veel Noord-Zuid-samenwerking, ecologisch gedoe en zelfs het probleem van de radicalisering, zal tegen 2030 worden aangepakt. Ingeborg de Meulemeester (N-VA) verlustigde zich in het onverteerbare jargon: “national dialogues”, “population dynamics”, “governance” en natuurlijk ook “gender”. Allemaal heel mooi, en zoals De Bethune zei, we moeten hier “voldoende financiële middelen” voor inzetten. Ongetwijfeld.