2016-04_05_Echos (Medium)Graag afserveren

We schreven hier al eens dat de “Turteltaks”, intussen in de gangbare woordenschat opgenomen, wel eens de brug te ver zou kunnen zijn in het traditionele en op alle niveaus zeer mismeesterde energiebeleid. Nu ook de kmo’s, de veelgeroemde ruggengraat van onze economie, steen en been beginnen te klagen, zou er misschien wel beweging in de zaak kunnen komen. Stefaan Sintobin (VB) en Björn Rzoska (Groen) schoten met scherp op de liberale taksminister. Niemand ontkent dat het ons door de sossen nagelaten fijne factuurtje moet worden weggewerkt, maar – zoals Rzoska zei – het Turtelding zit wel heel onbillijk, onrechtvaardig en onhandig in elkaar. Sintobin zei ook dat het spul maar beter kan worden afgeserveerd.

Voorspelbaar bleef Turtelboom vasthouden aan de gevolgen van het verderfelijke niet-zo-gratisbeleid, waarmee de volgende generaties niet mogen worden opgezadeld. Bovendien viel de Turteltaks in het niets, naast het vele Vlaamse en federale manna waarmee de kmo’s zouden worden begunstigd.

Sintobin wees op het “grote maatschappelijk ongenoegen” betreffende de zaak, en Rzoska haalde aan dat de Turteltaks zelfs meer afschuimt dan nodig is om de noodlottige historische factuur te delgen.

Wanneer kraait het oproer? We weten het niet. We weten wel hoe het is afgelopen met de tiende penning van de heer Alva (overigens vrij bescheiden in vergelijking met de hedendaagse praktijken).

Onvoorstelbaar

Is er licht aan het einde van de tunnel? Helaas niet in Brussel, waar de plaatselijke tunnels graag wedijveren met prehistorische grotten – ook al zijn ze dan minder fraai beschilderd. Karl Vanlouwe (N-VA) noemde de toestand “dramatisch en beschamend”. Het Brusselse gouvernement trekt zich vanzelfsprekend nergens wat van aan. Prettig gevulde geldpotjes voor die tunnels bestonden, maar onduidelijk is waar die heen zijn (onze confraters van Ubu/Pan lichtten trouwens al een dekseltje van de tunnel). Uiteraard verklaart het Brussels Hoofdstedelijk Gedrocht zich weer eens ondergefinancierd en overweegt het tol te heffen op al die ellendige Vlamingen (en boerse Walen) die dagelijks de mooie Brusselse tunnels stukrijden. Te gortig voor Vanlouwe en “onvoorstelbaar”, zeker als men denkt aan de grote sommen die bij de vorige staatshervorming naar het “ondergefinancierde” Brussel zijn gevloeid. 500 miljoen euro om precies te zijn, zoals minister Weyts verklaarde, wat volgens hem toch afdoende zou moeten zijn – ook voor de tunnels. Die dingen afsluiten (ook een optie, waarmee Brussel wel wil dreigen, maar niet doet om redenen van “prestige”) zou, nog steeds volgens Weyts, economisch en anderszins een strop geven.

Vanlouwe voorziet een nog grotere chaos indien de zaken niet dringend worden aangepakt. Hij betreurt dat Brussels minister Pascal Smet er nog wat “studies” tegenaan wil gooien. Chaos kan je inderdaad wel aan die man toevertrouwen. Gelukkig heeft Marino Keulen (Open Vld) gebabbeld met die andere Brusselse minister en partijgenoot, Vanhengel, die hem heeft verzekerd dat deze interne Brusselse aangelegenheid ook intern Brussels op de prachtigste wijze zal worden opgelost. We zien dat vol vertrouwen tegemoet.

Zorgwekkend

Op zijn best is het Vlaams Parlement als het over internationale aangelegenheden gaat. Met groot genoegen herinneren we ons ingediende moties tegen president Bush, voor een grotere Vlaamse rol in het Israëlisch-Palestijnse conflict en resoluties tegen het Iraanse demografische beleid. Welke Vlaming zou daar niet trots op zijn? Geen verbazing kan het wekken dat vooral de linkerzijde bijzonder beslagen is in die internationale materies. Katia Segers (sp.a) kwam het lot van Polen bewenen, want daar is een heel rechtse regering aangetreden die heel enge dingen doet; omroepen en geschreven pers zouden daar zelfs onder regimecontrole worden gesteld. Onder het communisme was dat wel even anders, en in het hedendaagse Vlaanderen is dat anders. Voor Segers is in Polen het einde van de “onafhankelijke publieke media” in zicht en zijn “de fundamentele Europese waarden” in groot gevaar – met dat laatste zijn wij het eens, maar dat heeft met andere aantastingen van die waarden te maken. Wat zou minister Gatz hier willen ondernemen? “Meer dan zorgwekkend” vond Gatz de evoluties in Polen, maar vooralsnog is het aan de Europese instanties om in dezen op te treden. Een sterk optreden van Vlaanderen is nog niet aan de orde. Onvoldoende voor Katia, die een krachtig Vlaams signaal wil zien. Bart Caron (Groen), nochtans verre van een volstrekte idioot, wil wel eens de Poolse ambassadeur uitnodigen naar de Commissie media, om te vernemen hoe het allemaal zit. De wel volstrekte idioot Jean-Jacques de Gucht (Open Vld) maakte van de gelegenheid gebruik om een verhaal over “liberalisme” op te hangen. Mooi ontluisterd door Chris Janssens (VB) die verwees naar de zeer liberale praktijken van schuimbekkende Verhofstadt in verband met politieke en persvrijheden. Hoe dan ook, die Polen moeten maar eens een voorbeeld nemen aan onze VRT en onze kwaliteitspers.