Niet weinigen fronsten de wenkbrauwen toen Filip Dewinter op zijn persconferentie van 8 januari uitpakte met een reuzegrote bokshandschoen-affiche en met de slogan ‘Hard terugslaan’.  Hoewel hij aanvankelijk hoopte wat aandacht te krijgen voor zijn gedocumenteerde voorstellen inzake salafistische moskeeën in Antwerpen, ging de interesse (van de pers) nadien vooral naar het recycleren van de antieke bokshandschoenen en het agressieve taalgebruik dat daarbij werd gebruikt.

Vlaams Belang Antwerpen organiseert cursus zelfverdediging voor vrouwen
Vlaams Belang Antwerpen organiseert cursus zelfverdediging voor vrouwen

‘Hard terugslaan’ is inderdaad heel iets anders dan de defensieve slogan ‘Uit zelfverdediging’ uit 1991.  De media legden de focus dan ook maar al te graag op de strategische verdeeldheid binnen het Vlaams Belang. De regionale zender ATV concludeerde dat de taal van Dewinter de pogingen van Tom Van Grieken om meer gematigde kiezers aan te trekken, ondermijnt. De Morgen en De Standaard zoemden vorige week stevig in op de geringe steun van de partijvoorzitter voor de soloslim van Dewinter.

Net zoals bij andere ongelukkige stunts in het verleden (zoals het videospel van 2014, waarin geknuppeld mocht worden op moskeeën en allochtone criminelen) was er ook nu weer geen enkel overleg geweest tussen Dewinter en de partijtop. In het verleden werd herhaaldelijk  verkondigd dat het tijdperk van de bokshandschoenen voorgoed voorbij was. Voor Jan Modaal moet het dan ook bijzonder verwarrend overkomen dat deze attributen weer van onder het stof zijn gehaald. De Morgen wees er zelfs fijntjes op dat voormalig voorzitter Gerolf Annemans  in zijn boek ‘Van loopgraven naar republiek’ had afgerekend met dit symbool dat in de media eindeloos en eeuwig uitvergroot en misbruikt wordt, lang nadat we ze hadden gelanceerd als tijdelijk beeld”.

Dewinter zelf zet in De Standaard zijn hang naar die glorieperiode stevig in de verf. Met zijn spetter “We hebben meer nood aan een nieuw Vlaams Blok dan aan een oud Vlaams Belang,” lijkt het wel of hij eigenhandig de koers van de partij weer richting verleden wil sturen.  Opmerkelijk daarbij is dat Dewinter zich nu al opwerpt als Antwerps lijsttrekker van 2018 en zelfs de campagnethema’s vastlegt, zonder dat daarover het minste intern debat is gevoerd.

Inspiratie bij Trump?

Dewinter heeft in het verleden vaker scherpe standpunten ingenomen of voorstellen gelanceerd die niet voldoende werden onderzocht of intern werden afgetoetst, maar die de hele partij nadien wel jarenlang achtervolgden. Ook nu weer werd een voorstel gelanceerd dat totaal ondoordacht is, zelfs gevaarlijk is en nooit enige kans maakt om realiteit te worden. We hebben het over het voorstel om moslimnieuwkomers te registeren. Iets gelijkaardigs werd onlangs ook voorgesteld door Donald Trump.  Misschien was deze republikeinse demagoog wel de inspiratiebron, maar daarom is het nog geen verstandig of realistisch idee.

Wanneer men burgers gaat registreren op basis van hun geloof, betekent dit onvermijdelijk het plakken van etiketten op mensen en het aanleggen van heuse bevolkingslijsten volgens geloofsovertuiging. Wie gaat zulks vaststellen? Gaan we de nieuwkomers zelf laten bepalen met welk geloof ze naar buiten komen of gaan ambtenaren een onderzoek instellen naar de intieme geloofsovertuiging van elke nieuwe burger? En wat levert zo’n registratie aan nuttige voordelen op? Er is geen betere manier om mensen levenslang te verankeren in hun geloof en hun vooroordelen dan zulke stigmatisering. Wanneer het de bedoeling is om mensen aan te moedigen om hun geloof kritisch te bekijken of zelfs achter zich te laten, dan zal men heel andere instrumenten moeten hanteren dan een botte registratie.

Het voorstel raakte wat ondergesneeuwd, maar het ligt toch voor de hand wat de reactie zal zijn wanneer er ooit meer aandacht aan zal worden besteed: er is maar één periode in de recente geschiedenis waar zulke registratie gebeurde en dat was voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze vergelijking ligt toch wel voor de hand? Het aanleggen van jodenlijsten was één van de meest verwerpelijke praktijken van de nationaal-socialisten en leidde tot een ontluisterend systeem van aangifte en verklikking. Beseft Dewinter dan niet dat zulke  vergelijking voortdurend zal gemaakt worden, waardoor in de eerste plaats hijzelf, maar ook zijn partij meer dan ooit geïsoleerd zullen staan?

De kritiek op de massale immigratie vanuit moslimlanden, op de islamisering van de samenleving en het vrij totalitair karakter van de islam is op vele vlakken terecht, maar die kan alleen maar versterkt worden wanneer ze op een doordachte wijze wordt onderbouwd en wanneer men ruimte laat voor debat. Wanneer men de islamisering daarentegen bestrijdt met goedkope slogans, met geschreeuw en met simplistische of gevaarlijke oplossingen, dan versterkt men de tegenstanders en maakt men het probleem alleen maar groter.

BL