Eind vorige week werkte de Brusselse rechter Luc Hennart zich in het nieuws met krasse uitspraken over de antiterreurmaatregelen van de regering. De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel verzet zich met name tegen de verlenging van de voorlopige hechtenis voor terreurverdachten tot 72 uur en de doorbreking van het verbod op nachtelijke huiszoekingen. Het gaat nochtans om twee zeer essentiële maatregelen die absoluut nodig zijn om ons te wapenen tegen terroristen.   

2016-02_02_Actueel (Hennart) (Medium)Zo is het noodzakelijk dat er bij terreurdreiging ook ’s nachts huiszoekingen kunnen gebeuren. Wanneer bij het gerecht cruciale informatie binnenloopt over de voorbereiding van een aanslag, of over de aanwezigheid van een terreurverdachte in een gebouw, dan is het letterlijk levensgevaarlijk dat men moet wachten tot na 5 uur ’s morgens om bij betrokkene binnen te vallen. Tegen dan kan het kwaad al geschied zijn, of kan de gevaarlijke vogel gevlogen zijn. De beveiliging van de hele samenleving is op zo’n moment veel belangrijker dan de privacy van een paar dolgedraaide criminelen.

Grondwet

Nog belangrijker is de verlenging van de voorhechtenis. Vandaag moet een verdachte in principe binnen 24 uur verschijnen voor een onderzoeksrechter, anders moet hij worden vrijgelaten. Die termijn is veel te kort, en onderzoeksrechters eisen al langer dat dit wordt aangepast. Zeker wanneer er complexe onderzoeksdaden moeten gesteld worden (bijvoorbeeld met een hele reeks verdachten), of wanneer er tolken aan te pas komen, is de termijn van 24 uur onredelijk kort. Maar die termijn zit wel verankerd in de grondwet, zodat in het parlement een tweederdemeerderheid noodzakelijk is om daarin een wijziging aan te brengen. Bijgevolg is er hulp nodig vanuit de oppositie, en precies om die reden is de interventie van Hennart opmerkelijk.

Hennart is immers niet zomaar een neutrale rechter die boven het politieke gewoel staat. Integendeel, hij staat alom bekend als een machtige spilfiguur van de Parti Socialiste, die nooit zomaar toevallig zijn mening ventileert. Hennart was de echtgenoot van wijlen Anne-Sylvie Mouzon, een niet-onbelangrijk Brussels parlementslid van de PS, dat in september 2013 overleed.

BHV

Rechtbankvoorzitter Hennart liet zich op een zeer opvallende wijze opmerken in het debat over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel in 2012, waarbij de Vlamingen op een schabouwelijke manier misdeeld werden bij de verdeling van het aantal magistraten. De Vlamingen vielen door die BHV-hervorming in één klap terug van 33 procent naar amper 20 procent van de magistraten, terwijl de werklast aan Nederlandstalige kant boven de 30 procent lag.

Hennart verdedigde die discriminatie van de Vlamingen met valse cijfers en misbruikte toen zijn functie als voorzitter van de unitaire rechtbank om de bevolking wetens en willens voor te liegen. De Vlaamse media slikten dat kritiekloos. Later werd die absurde en schandelijke beslissing gedeeltelijk teruggedraaid en kwamen er opnieuw wat Nederlandstalige magistraten bij, maar onder invloed van francofone fanatici van het slag van Hennart nam tegelijk de Franstalige oververtegenwoordiging verder toe.

Kiekens zonder kop

Het was dan ook pijnlijk dat opnieuw Vlaamse kranten, zoals Het Nieuwsblad, het nodig vonden om buitensporig veel aandacht te geven aan een manipulator en een PS-creatuur als Hennart. De krant van hoofdredactrice Liesbeth van Impe (ex-De Morgen) dikte de zaak nog aan met een voorpagina-artikel onder de titel “Regering creëert zelf nieuwe terroristen” en “Beleidsmakers gedragen zich als kiekens zonder kop”. Huizenhoge onzin. Slogans met een ranzigheids- en leugengehalte dat men eerder verwacht in Solidair van de PVDA.

Nu er eindelijk een voorzichtige consensus was ontstaan rond een iets hardere aanpak van terreurverdachten (naar het voorbeeld van de buurlanden) wentelde Het Nieuwsblad zich dus in de marginaliteit met extremistisch gezwets. Televisie en radio volgden en gaven Hennart ruime aandacht. De duikboot van de PS had zijn missie met verve volbracht.

’t P.