Ook CD&V’ers denken na over staatshervorming. Hoogstens is de pauzeknop daarvan ingeduwd. Dat schreef Hendrik Bogaert vrij snel na enkele negatieve reacties op de “nieuwe communautaire koers” van Bart De Wever.

Op zijn website stelt het West-Vlaamse Kamerlid (staatssecretaris voor Ambtenarenzaken in de vorige regering) dat het regeerakkoord moet gerespecteerd worden, maar dat er kan nagedacht worden over de toekomst. Ook in zijn partij, die het speelveld niet aan De Wever mag overlaten.

Komt er nog een verdere staatshervorming? “Het antwoord op die vraag is volgens mij volmondig ja. Niemand binnen CD&V twijfelt daaraan”, aldus Bogaert, die ook vroeger al Vlaamsgezind uit de hoek kwam.

Ook in De Ochtend zei hij dat daar goede redenen voor zijn. Belangrijke bevoegdheden die CD&V graag had zien overgaan van het federale niveau naar de deelstaten zijn bij de jongste staatshervorming toch federaal gebleven. Bogaert denkt dan aan bevoegdheden in de gezondheidszorg, het arbeidsbeleid en op fiscaal vlak. “In een onderhandeling kan men niet alles binnenhalen, maar wie de overdracht nu niet ziet zitten moet iets uitleggen”. Tegelijk worden de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië niet aangepakt én was de politieke kloof tussen Vlaanderen en Wallonië nooit zo groot, voegde hij daar aan toe.

Het zal nog moeten blijken hoeveel Vlaamsgezinden er binnen CD&V nog achter de standpunten staan die eerder werden ingenomen, van de fameuze Resoluties van het Vlaams Parlement tot partijstandpunten over het confederalisme. Al goed dat er CD&V’ers zijn met een goed geheugen. Ervan uitgaan dat met de zesde staatshervorming ‘alles’ zou zijn gerealiseerd, wijst hij af: “Indien er alleen onderhandeld zou worden wanneer men zeker is om alles binnen te halen dan zouden we nu nog in het unitaire België leven.”

Confederalisme

Volgens Bogaert pleit zijn partij “al lang voor confederalisme”. Alleen claimt N-VA het thema. En dat mogen we niet toelaten.” Met andere woorden: CD&V mag wat Vlaams bewustzijn (meer) uitspelen.

Volgens Het Laatste Nieuws (“CD&V’er gaat N-VA-toer op”) vond voorzitter Wouter Beke de “timing” van Bogaert “niet wijs”. Maar hem tegenspreken was moeilijk, want ook Beke behoort tot de Vlaamsgezinde vleugel van de partij.

Opmerkelijk: Bogaert pleitte ook voor een plafond voor migratie en een betere opvang in de veilige delen van de oorlogslanden en in buurlanden en voor een opgedreven terugkeerbeleid. “De N-VA is niet mijn politieke kompas”, besloot het CD&V-kamerlid, maar duidelijk is wel dat de rechtervleugel van de christen-democraten nog niet dood is.

A.P.