Maggie De Block overweegt om jongeren vanaf 16 de vrije keuze te geven om te roken.
Maggie De Block overweegt om jongeren vanaf 16 de vrije keuze te geven om te roken.

Minder vakantie?

Met veel trommelgeroffel werd vorige week aangekondigd dat de Kamer de zomervakantie gaat inkorten. Tot vorig jaar kwam de Kamer in plenaire zitting voor het eerst na het zomerreces altijd samen op de tweede dinsdag van oktober. Dat zou nu verschuiven naar half september. De derde donderdag wellicht. Er was daar al lang discussie over. Gerolf Annemans heeft zelfs ooit voorgesteld het reces te beperken tot vier weken. Maar dat konden de praatbarakkers niet pruimen. Maar de regeringsverklaring, inclusief de budgettaire impact ervan, blijft op de tweede dinsdag van oktober, omdat Europa maar tegen het midden van die maand de Belgische plannen wil kennen. Natuurlijk laat men niet graag te vroeg in zijn kaarten kijken… Allemaal goed en wel, maar of het allemaal zo’n vaart gaat lopen, valt af te wachten. Wat gaat men al bespreken, en wie zal er al komen opdagen? We zullen zien. Maar het zal velen pijn doen…

Troostprijs

De eigenlijke baas-van-alles in de N-VA is erin geslaagd zijn grote favoriet Peter de Roover te doen benoemen tot fractievoorzitter. Unaniem, zegt men ons, nadat de Leider alle leden van de corona eens streng in de ogen had gekeken. Zoals wij vorige week voorspelden, wordt hij bijgestaan door een reeks ondervoorzitters, netjes geselecteerd per provincie. Want De Roover is – o gruwel – een Antwerpenaar. Alweer… En ook die constellatie vertaalt zich naar hun aanwezigheid in het partijbestuur. Maar aan heel die stoelendans was een heel verhaal voorafgegaan… Sarah Smeyers uit Aalst – al flink wat jaren parlementslid met een stevige dossierkennis én niet op haar mond gevallen – was uiteindelijk de enige tegenkandidaat van De Roover. De Wever stelde haar naar eigen zeggen ‘iets menselijker dan vroeger’ voor de keuze: het was het fractievoorzitterschap of van Aalst naar ‘elders’ – lees Gent – verkassen, en dus haar OCMW-voorzitterschap definitief opgeven. Een onredelijke keuze zonder zekerheden voor Sarah, ook moeder van kleine kindjes. De Wever wist dat ze daar niet echt blij mee zou zijn, dus beloofde hij haar het penningmeesterschap van de partij – dat De Roover al had opgegeven nog voor hij fractievoorzitter zou worden, jawel – en ook een zitje in het dagelijks bestuur van de partij. Men wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar dat lijkt sterk op ‘wegpromoveren’.

Geen verlies

Tijdens de plenaire zitting van vorige donderdag ging de stoelendans nog even verder toen werd aangekondigd dat Sarah Smeyers in het Bureau van de Kamer zal vervangen worden door… Hendrik Vuye, zodat die geen pecuniair verlies lijdt nadat hij zijn extra premie van fractievoorzitter kwijtspeelde. En, Sarah zal omwille van haar nieuwe topfunctie in de partij dan wel wat uit de partijpot toegestopt krijgen. Iedereen tevreden, uiteindelijk?!

Manager?

De Roover moet nu het flamingante boegbeeld van de fractie worden. Maar of hij verder zal komen dan het door dik en dun verdedigen van het regeringsbeleid, is maar de vraag. Hij zal zeker te maken krijgen met een snoeiharde oppositie, die hem genadeloos zal herinneren aan zijn verleden en zijn uitspraken als onafhankelijkheidsstrijder van de Vlaamse Volksbeweging. We kunnen ons voorstellen dat Barbara Pas van het Vlaams Belang – die zich toch zeer sterk communautair profileert – dit als een geschenk uit de hemel zal aanzien. Nog iets: Peter zegt van zichzelf ‘een moeilijke mens’ te zijn. Daar zullen velen het mee eens zijn, vooral degenen die hem in het Vlaamse verenigingsleven leerden kennen. Hoe vaak heeft hij daar niet met een flinke dosis eigengereidheid twee stenen met elkaar doen vechten?! Hij zal voortaan als een rechtvaardige manager tussen zijn troepen moeten staan. Misschien is dat wel de opdracht die nog het meeste van hem zal vragen. En wat hij echt nog zal moeten leren. Niettemin wensen wij hem alle succes toe om ‘het Vloms’ opnieuw in beeld te brengen, liefst met alle N-VA-neuzen in dezelfde richting.

Waakzaam zijn!

Het FDF – tegenwoordig DéFi (Démocrate Fédéraliste Indépendant) – kwam bij monde van Veronique Caprasse, ook burgemeester van het Vlaamse Kraainem, nog eens polsen waarom België nog steeds niet het ‘Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden’ heeft geratificeerd. Het is al veel jaren een moeilijke discussie; de Franstaligen zouden niet liever hebben dat België dat doet. Zij die in Vlaanderen wonen en in de minderheid zijn, kunnen dan hun taalrechten doen gelden en zelfs zover gaan dat ze een feitelijke tweetaligheid van Vlaanderen kunnen afdwingen. Stel u voor. Het is de historische verdienste van Gerolf Annemans om daar als eerste, al enkele legislaturen geleden, voor te hebben gewaarschuwd, waardoor de ogen van de andere ‘Vlaamse’ partijen zijn opengegaan. Vandaar dat men het op de lange baan is gaan schuiven, en werkgroep na werkgroep opricht om te bepalen wat wij in België precies onder ‘nationale minderheden’ zouden kunnen verstaan. In die zin kwam Reynders dan ook antwoorden. Er zou ook deze legislatuur een werkgroep opgericht worden… De kans is gelukkig groot dat de ratificatie er nooit zal komen, want dan zouden in België de ‘evenwichten’ pas echt verstoord worden. Echter, men kan niet waakzaam genoeg zijn. Zeker als de Franstaligen ongeduldig worden…