In januari 2016 zal het een jaar geleden zijn dat het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe vond dat het de Belgische taalwetten mocht overtreden en voortaan de apartheid mocht invoeren. Het gemeentelijk magazine is sinds 2015 opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige uitgave. Men hoorde wat Vlaams gegrom, maar men ziet vooral de Vlaamse onmacht.

De Vlaamse schepen van de gemeente, de ex-CD&V’er Xavier Liénart, werd in 2015 bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige bibliotheek (Cultuur, dus ook Nederlandstalige cultuur, blijft een bevoegdheid van FDF-burgemeester Maingain!). Op de vraag of Sint-Lambrechts-Woluwe nu een volwaardige schepen heeft, antwoordt Liénart in Brussel Deze Week van 1 oktober 2015: “Goh. Wat betekent dat eigenlijk, een Vlaamse schepen? Belangrijkste is dat er op gemeentelijk vlak communautaire rust is.”

Erkende onwettelijkheid

Dat laatste zal de federale regering graag horen, maar, wat is eigenlijk (communautaire) rust? Is onbeantwoorde provocatie communautaire rust? Liénart weet ook wel dat er sinds enige tijd een onwettelijke regeling bestaat met twee aparte informatiebladen. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft er zich al negatief over uitgesproken, minister-president Vervoort erkent de onwettelijkheid die tot op vandaag voortduurt. Het Vlaams Komitee voor Brussel heeft van bij het begin aandacht gegeven aan dit probleem in zijn tijdschrift De Brusselse Post. Samen met een inwoner van die gemeente heeft de juridische dienst van het VKB de gemeente in gebreke gesteld, waarbij verdere juridische stappen niet uitgesloten worden. Het Gemeenschapscentrum, eertijds opgericht als een dam tegen verfransing en als socio-culturele steun, heeft onder druk van de omstandigheden ook bepaalde stappen gezet. De vzw zou als belanghebbende optreden, schreef ze op 11 oktober 2015 aan burgemeester Maingain. Op de uitnodiging van de laatste algemene vergadering van het Gemeenschapscentrum stond het heikele onderwerp niet vermeld, maar het is gelukkig bij de besprekingen niet onder de mat geveegd.

Ook het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen OVV werd geraadpleegd. We kregen het bericht van Willy de Waele, voorzitter en ereburgemeester van Lennik, dat de streken van Maingain besproken werden en dat er aan een gespecialiseerd jurist advies werd gevraagd. “Het probleem is dat de voogdij over de toepassing van de taalwetgeving overgedragen is aan de minister-president van het Brussels Gewest door de andere ministers, ook de Nederlandstaligen – delegatiebesluit van 20 juli 2014”, antwoordt Willy de Waele. Er is dus al wat gezegd en geschreven over deze kwestie, maar er kan moeilijk gezegd worden dat de vlam in de pan geslagen is; het blijft eerder een waakvlammetje.

Brussel opgegeven?

De Vlaamse beweging heeft zich in 2015 beziggehouden met acties in de Vlaamse Rand, Linkebeek en parking C. De stupide invoering van BXL bracht enige beroering teweeg. Terecht! Maar voor de taaltoestand in Sint-Lambrechts-Woluwe (en andere Brusselse gemeenten) is er blijkbaar veel minder aandacht en zijn de Vlaamse vlaggen het afgelopen jaar nog niet buitengekomen. Zeer ten onrechte. Niet alleen omdat zo de onaangename indruk gewekt wordt dat Brussel niet meer belangrijk is voor Vlaanderen en omdat de verkeerde mening bevestigd wordt dat Vlaanderen eerder en beter onafhankelijk zou worden zonder deze stad. Men doolt. De situatie in Linkebeek en Grimbergen (en Zaventem en meer en verder) heeft immers rechtstreeks te maken met de socio-culturele toestand in de hoofdstad. De wetteloosheid en het gebrek aan respect voor de Nederlandse taal en cultuur die in Brussel heerst en die leidt tot straffeloze overtredingen zoals in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft onmiskenbaar een invloed op de Vlaamse Rand.

Anderstaligen die uit Brussel verhuizen, zijn verbaasd en verwonderd dat wat in Brussel kon, niet meer kan in Linkebeek en Zaventem. Heel wat van deze mensen werken in de hoofdstad en brengen er een deel van hun vrije tijd door. De verfransende uitstraling van Brussel werkt verder door. Het is dan ook fout als de actieve en passieve Vlaamse beweging niet meer aandacht geeft aan de wantoestanden in de Brusselse gemeenten. De apartheidsregel die Maingain heeft ingevoerd mag niet verzwegen worden. Het is zijn test om te weten hoever hij kan gaan. Als Vlaanderen hieraan toegeeft, weet hij (en hij niet alleen natuurlijk) dat hij weer een volgende stap kan zetten in de culturele genocide en de uitroeiing van het Nederlands in Brussel. En dan vindt iemand, een Vlaamse schepen zogezegd, dat er “communautaire rust” is. Terwijl er elke dag en onophoudelijk agressief gestookt wordt. Zonder respect voor de Vlamingen of voor de Belgische taalwet. Schande.

K.A.