Op 5 januari kijk ik half naar mijn horloge en half naar de dagelijkse desinformatie van de VRT.

De duisternis aanmoedigen

Die dag kan het zootje van de Reyerslaan niet wegkijken en moet het wel een woordje zeggen over het asielkrapuul in Keulen. De teller staat op dat moment op negentig aangerande vrouwen. Natuurlijk weten u en ik dat de goebbelsianen van de VRT van misdaden tegen negentig niet-Duitsers onmiddellijk het hoofdpunt van hun journaal maken, maar de slachtoffers zijn geen allochtonen. Dus komt het item in het 13 uurjournaal pas na exact 22 minuten kort aan bod. ’s Avonds is er zoveel lawaai op de asociale media dat de duiders van hun hart een steen maken. Al na 13 minuten mag het beknopt gemeld worden. Uiteraard met de klassieke leugens van de Duitse politici dat dit niets met het asielprofitariaat te maken heeft. Geen vermelding van de berichten in de lokale Duitse pers dat het gecontroleerde tuig op het Domplein asieldocumenten toont. En meteen is tegengas nodig na een “islamofoob” bericht. Volgt 5 minuten over een aan de VUB gedoctoreerde Syriër in politicologie; één van die hobbystudies voor hen die geen echte universitaire studie aankunnen. De Syriër spreekt geen woord Nederlands, want aan de VUB wordt meer en meer gedoceerd in kleuter-Engels. U lezer bent goed genoeg om die instelling te financieren, maar die wenst niet langer het taaltje te spreken van de Vlaamse lijfeigenen. Overigens, de VUB heeft al een tijd geleden haar devies “Vincere tenebras” (de duisternis overwinnen) op alle documenten geschrapt om de aanhangers van die duistere racistische en seksistische ideologie uit het Midden-Oosten niet voor het hoofd te stoten. Mijn eigen universiteit respecteert dit middeleeuws obscurantisme en noemt haar laffe houding “actief pluralisme”. Als een Mechelse aartsbisschop zijn katholieke leer verkondigt, worden ze aan de VUB atheïstische fundamentalisten.

De belastingomroep versus de gratis omroep

Terug naar de VRT. Elders in dit blad leest u meer over de laatste ploertenstreek van de nieuwsdienst en de woedende reactie van De Wever die de woorden “dom, degoutant en onbekwaam” gebruikt. Dat kan ook niet anders omdat al 20 jaar alleen “kennissen” welkom zijn in plaats van met een examen bewezen kennis.

Voorbeeldje van journalistieke kennis op 4 januari. Het wicht Vrancken, specialiste buitenland, leest een tekst offscreen (dus geen kans op een verspreking) over “Irak waar de sjiieten de minderheid uitmaken.” Die “minderheid” telt… 65 procent van de Irakezen. Dat is de liegende, bedriegende en onbekwame omroep die u dagelijks wijsmaakt dat de persvrijheid in Polen in gevaar is omdat daar – dixit een column in de linkse De Volkskrant – een aantal corrupte linkse rechters en journalisten buiten geschopt zijn. Toch moet u betalen voor die desinformatie, want een ruggengraatloze Vlaamse regering (hallo voorzitter De Wever?) durft het mes niet zetten in de honderden miljoenen euro’s aan subsidies. In verband hiermee refereer ik graag aan een artikel van KUL-onderzoeker Luc van Doorslaer dat altijd onder de mat wordt geveegd. Van Doorslaer (twaalf jaar ervaring bij de VRT) vraagt zich af waarom er over een openbare en een commerciële omroep gesproken wordt. Volgens hem is een andere indeling even correct, maar die wordt nooit gebruikt. Je hebt de gratis omroepen en je hebt de belastingomroepen. VTM, VIER, enzovoort, krijgt u gratis. U moet het zelf weten als u één van die producten koopt die, via reclamecampagnes van hun producenten, die zenders betalen. Maar u moet wel de belastingzender financieren. En zeg niet dat de dagelijkse Pravda-Völkischer Beobachter-klonen van de VRT, De Standaard en De Morgen geen invloed hebben, want ze hebben u wel degelijk een complex aangepraat. Als er weer eens een bericht op de webstek van Het Laatste Nieuws verschijnt over allochtone schurkenstreken reageren mensen op het forum altijd met een “ik ben geen racist, maar…”, in plaats van met het correcte “voor de zoveelste keer heeft een racistische allochtoon misbruik gemaakt van de Vlaamse verdraagzaamheid”.

De toppers van de ranzigheidsindex

De Standaard en De Morgen scoren even hoog als de VRT op de ranzigheidsindex. Aan De Morgen moet ik geen woorden vuil maken. Komaan: één voorbeeldje. Lees het commentaar van ene Vidal over het Deense idee om te controleren of die arme “vluchtelingen” niet arriveren met een dikke portemonnee en veel juwelen. “Niet onterecht merken nogal wat mensen op dat dit herinneringen oproept aan de donkerste periode van Europa waarbij de nazi’s het goud van vervolgde Joden confisqueerden.” Die Joden trokken dus ondanks hun vervolging vrijwillig naar nazi-Duitsland om zich daar te laten beroven?

Bij De Standaard is het meer een mengeling van leugens en onbekwaamheid. De groene stalinist Geysels antwoordt op de vraag “Als u in de tijd kon reizen, waar zou u heen gaan?” met “Naar Robbeneiland voor een gesprek met Nelson Mandela, de dag voor hij werd vrijgelaten.” Geysels weet perfect dat Mandela al jaren voor zijn vrijlating in een comfortabele villa woonde, maar DS corrigeert niet. Of nog een giller van vorig jaar. De betonnen politiekcorrecte Rogiers spot met de Vlaamse partij die de provincie Antwerpen wil omdopen tot Midden-Brabant. “Daar zit een zekere logica achter als de Nederlanders tenminste zo vriendelijk zouden willen zijn om hun provincie Zuid-Brabant om te dopen tot Noord-Brabant.” Is dat geen lapsus van die nitwit? Neen, want tien lijnen verder staat “het zuiden van Nederland wordt na 1830 officieel de Nederlandse provincie Zuid-Brabant”. De slimmerik weet niet dat de meest zuidelijke Nederlandse provincie al 185 jaar historisch correct Noord-Brabant heet. Natuurlijk is DS te laat met het nieuws over Keulen, maar niet omdat het blad politiekcorrect is, schrijft ombudsman Naegels, want buitenlandchef Corry Hancké is zo niet. Ach ja, de dame die dankzij oom Lode Hancké van de sp.a jaren bij de omroep rondliep en die erin slaagde in een programma Schooluitzendingen van twintig minuten achtendertig namen van designers op te sommen – we hebben ze geteld. Ze signaleert anders wel geen uur te laat dat één Tunesiër “racistisch” overvallen is in Duitsland, maar tientallen racistisch vernederde vrouwen kunnen best wat wachten.

Belastinggeld voor “la GPS”

U zegt dat niemand verplicht is voor DS en DM te betalen, maar dat klopt niet, want ze hebben meer gemeen met de belastingomroep dan u denkt. Pan/Ubu schrijft altijd over La G(rande)P(resse)S(ubsidiée). Jaarlijks verdient la GPS 400 miljoen euro met directe en vooral indirecte overheidssteun. Publicaties die 50 keer per jaar verschijnen worden bezorgd door de post tegen een zeer gunstig tarief en kranten en tijdschriften moeten geen BTW aanrekenen. Dat is een goede zaak voor de kleinere medespelers want anders zou uw lijfblad 30 Euro per jaar duurder zijn. U gelooft me wel dat het uitgespaarde geld – ondanks onze grappen over “weelderige kantoren” en “erelonen” (meer nadruk op “eer” dan “loon”, zegt de hoofdredacteur) –  u ten goede komen. Maar dat betekent ook dat vooral de grote spelers profiteren zoals de families Van Thillo van De Persgroep en Leysen en Co van Het Mediahuis. Dat uitgespaarde geld gaat niet naar een verbetering van hun journalistiek, naar een scheiding van feiten en commentaar maar naar machtsgrepen in eigen land en Nederland (Van Thillo), naar (mislukte) pogingen om met een vernieuwde Tv-zender (Vier) nog meer geld op te strijken (Corelio). Inmiddels blijkt dat de inhoud van de kranten op één generatie tot de helft is herleid terwijl grote foto’s de schrale informatie verbergen.

Jan Neckers